Årsmøte 2021

Det vises til innkallingen til årsmøte av 20.desember 2020. Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet for første gang skal avholdes digitalt på Teams torsdag 21.januar 2021 kl 17:15. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. Lenke til Teams-møtet og stemmesystemet på et eget Slack-workspace vil […]

Read More

Innkalling til årsmøte 21.01.21

Årsmøte i NTNUI Orientering avholdes torsdag 21.januar kl. 17.15. Møtet blir digitalt på Teams på grunn av koronarestriksjonene. Alle som er registrert i medlemsregistreringen vår med gyldig NTNUI-medlemskap har møte- og stemmerett. Om du vil søke verv i styret eller UK søker du henholdsvis her eller sender mail til uk@ogruppa.org.ntnu.no senest 10.januar. Saker som ønskes […]

Read More

Søk styret!

Hu & Hei! Et nytt år nærmer seg, noe som også betyr at det skal velges et nytt styre. Ikke la denne muligheten gå fra deg og søk her innen 10.januar. Under kan du lese mer om de ulike styrevervene for å finne ut hva som passer best for deg.

Read More

Lohovedløpet (KKC #4 – Prolog)

Resultater: https://brikkesys.no/result.php?id=3980 Ullers har æren å invitere til Lohovedløpet, kanskje bedre kjent som KKC #4 – Prolog, førstkommende mandag 19.10! Løpet går som alltid i Estenstadmarka, med start i lysløypa opp mot Fuglmyra og mål ved Lohove snuplass. Postene er i formen bukker og reflekser, så nå vet dere hva dere skal se etter. Første start […]

Read More

Oppdal 2-dagers

Hu & Hei! Bli med på klubbtur i tiorelevante Oppdal 2-dagers! Det er to mellomdistanser i terrenget fra MNM 2018. NB! Personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner skal ikke delta (heller ikke ved milde symptomer). Dette gjelder også personer som er i karantene eller isolasjon. Personer i risikogruppe anbefales på generelt grunnlag å ikke delta. […]

Read More

Kommunikasjonsplattform

Hu & Hei! I vinter gjennomførte vi en evaluering av kommunikasjonen i o-gruppa etter en prøveperiode med kommunikasjonsplattformen Slack. De fleste var positive til Slack, men mange synes viktig informasjon også bør komme på mail. Ut i fra dette vedtok styret at Slack skal være vår foretrukne kommunikasjonsplattform.  Den største ulempen med Slack er at […]

Read More

Viktig informasjon om Covid-19

På bakgrunn av dagens uoversiktlige situasjon med smittefare av koronaviruset følger vi NTNUI sin anbefaling om at all organisert aktivitet stoppes fra og med i morgen ‪torsdag 12.mars‬. Dette for å sette helsemessig sikkerhet foran gjennomføring av aktivitet. Hovedstyret (HS) vil tilstrebe å dekke eventuelle tap i forbindelse med avlyste arrangementer. Det er en kontinuerlig […]

Read More