Saksliste og sakspapirer årsmøte 2021

Hu & Hei!

Vedlagt er sakspapirene og sakslisten til årsmøtet neste torsdag.

(more…)

Årsmøte 2021

Det vises til innkallingen til årsmøte av 20.desember 2020.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet for første gang skal avholdes digitalt på Teams torsdag 21.januar 2021 kl 17:15. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Lenke til Teams-møtet og stemmesystemet på et eget Slack-workspace vil bli sendt på mail til alle deltakerne senest 30 min før møtestart. Sørg derfor for å registrere korrekt mailadresse, samt på forhånd ha lastet ned Teams og Slack og sjekket om dette fungerer. Det anbefales også å bruke Teams på pcen og Slack på mobilen slik at det blir enklere å stemme mens man deltar på møtet. Vi må slippe inn alle manuelt fra lobbyrommet til selve møtet, så møt opp senest 17:00 for å være sikker på å bli med før møtet starter 17:15. Send melding til +47 416 33 507 ved tekniske problemer.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på mail (styret@ogruppa.org.ntnu.no) før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

Påmeldingsfristen er kl 23:59 onsdag 20.januar slik at vi får sjekket om alle påmeldte er registrert i medlemsregistreringen vår med gyldig NTNUI-medlemskap og dermed har møte- og stemmerett.

 

Innkalling til årsmøte 21.01.21

Årsmøte i NTNUI Orientering avholdes torsdag 21.januar kl. 17.15. Møtet blir digitalt på Teams på grunn av koronarestriksjonene. Alle som er registrert i medlemsregistreringen vår med gyldig NTNUI-medlemskap har møte- og stemmerett.

Om du vil søke verv i styret eller UK søker du henholdsvis her eller sender mail til uk@ogruppa.org.ntnu.no senest 10.januar. Saker som ønskes tatt opp sendes på mail til styret@ogruppa.org.no innen same frist. Saksliste med sakspapirer publiseres på hjemmesiden og sendes ut på Slack og ogruppa@ogruppa.org.ntnu.no 14.januar.

Søk styret!

Hu & Hei!

Et nytt år nærmer seg, noe som også betyr at det skal velges et nytt styre. Ikke la denne muligheten gå fra deg og søk her innen 10.januar. Under kan du lese mer om de ulike styrevervene for å finne ut hva som passer best for deg.

Lohovedløpet (KKC #4 – Prolog)

Resultater: https://brikkesys.no/result.php?id=3980

Ullers har æren å invitere til Lohovedløpet, kanskje bedre kjent som KKC #4 – Prolog, førstkommende mandag 19.10!

Løpet går som alltid i Estenstadmarka, med start i lysløypa opp mot Fuglmyra og mål ved Lohove snuplass. Postene er i formen bukker og reflekser, så nå vet dere hva dere skal se etter.

Første start er kl. 18:15, omtrent 2,2 km med noe stigning fra TPM. Møt opp direkte på start, eksakt posisjon blir oppgitt i PM og startlister publiseres i løpet av mandagen.

Estimert vinnertid ligger på rundt 10-12 minutter i begge klasser.

PM Lohovedløpet

Terreng:

Småkupert nærterreng med blandingsskog. Generelt god løpbarhet, men det finnes partier med tettere skog. Terrenget er stirikt, og det kan forekomme stier som ikke står på kartet.

Poster:

Markert med postbukker og refleks. Det er ikke brukt postskjermer.

Refleksene kan henge lavt i terrenget.

Kart:

Sprintkart over Lohove. Målestokk 1:5000, ekvidistanse 2,5 m.

Start:

I lysløypa på vei opp mot Fuglmyra, 2,2 km fra TPM.

Eksakt posisjon: 63.400348, 10.455240


Det er ikke merket til start.

Følg startpersonalets instruksjoner på start.

Startliste: https://brikkesys.no/startliste.php?id=3980

 

Løypelengder

Babes: 1,5 km

Dudes 1,9 km

 

Koder

Postene ligger stedvis tett, det kan dermed anbefales å sjekke koder.

Kodene står både i postbeskrivelsen, og ved siden av postnummeret på kartet.

 

Smittevern

  • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta (heller ikke ved milde symptomer). Dette gjelder også personer som er i karantene eller isolasjon. Personer i risikogruppe anbefales på generelt grunnlag å ikke delta på arrangementer.
  • Konkurransene gjennomføres etter prinsippet “kom-løp-dra hjem”, der ingen skal være tilstedet lenger enn nødvendig.
  • Husk avstandsregelen på 1 meter til alle som ikke bor i samme husstand.
  • Stemplingsenhetene blir vasket etter at de er satt på plass i skogen. Det vil også være tilstrekkelig utplassering av desinfiseringsmiddel og rent vann ved start og mål.Alle skal spritvaske sine hender og EKT-brikke før de går inn i startbåsene og før de leser av brikken ved mål. Synlig skitt må først tørkes bort, ellers virker ikke desinfiseringsmiddelet.
  • Ikke bli stående på post etter at du har stemplet – trenger du en tenkepause så trekk noen meter unna før du planlegger neste strekk.
  • Det blir ikke delt ut strekktidlapper. Alle resultater gjøres tilgjengelig på nett i etterkant.
  • Husk at en ikke skal stå tett sammen etter gjennomført løp og diskutere kart og veivalg. Ved oppsamlinger av løpere på grunn av veivalgsdiskusjon etter målgang vil arrangøren samle inn kartene til de aktuelle løperne.

Smittevernansvarlig: Ingunn Egeberg Vári (Epost: ingunn.vari@gmail.com – Telefon: 47682858)

De Olympiske Leker 2020

Sent en mandags kveld, lenge etter vi på Ullers hadde gitt opp at TurbO ville ha faddermiddag med oss, tikket det inn en overraskende melding i felleschatten.

(more…)

O-kjøkkenpresentasjon: Ullers (MA 18-2)

Hvem er dårligst til å vaske? Et bilde sier mer enn tusen ord…

(more…)

Oppdal 2-dagers

Hu & Hei!

Bli med på klubbtur i tiorelevante Oppdal 2-dagers! Det er to mellomdistanser i terrenget fra MNM 2018.

NB! Personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner skal ikke delta (heller ikke ved milde symptomer). Dette gjelder også personer som er i karantene eller isolasjon. Personer i risikogruppe anbefales på generelt grunnlag å ikke delta.

Overnatting blir på Bakketun-hytta på IMI Stølen, som ligger sentralt i forhold til løpene. Hytta har oppholdsrom, kjøkken og felles sanitæranlegg. Det er totalt 19 sengeplasser fordelt på 5 soverom, men for å være sikre på å kunne  følge myndighetenes smittervernregler med tanke på avstand anbefales det at vi maksimalt er 14 personer. Det blir billigere jo flere vi er. Per 29.05 med 8 påmeldte blir prisen per person på 272 kr per natt. I tillegg kommer et koronatilegg på 160 kr per person. For to overnattinger blir da totalprisen 704 kr per person.

Det er mulig å reise til Oppdal med privatbil, buss og tog, men pass på at du følger smittervernreglene. Skriv i påmeldingen hvis du kjører privatbil slik at de som reiser fra samme sted kan samkjøre.

Påmeldingen er økonomisk bindende ved påmeldingsfristen søndag 31.mai. Ta kontakt med påmeldingsansvarlig om du står som påmeldt og vil melde deg av før fristen.

Kommunikasjonsplattform

Hu & Hei!

I vinter gjennomførte vi en evaluering av kommunikasjonen i o-gruppa etter en prøveperiode med kommunikasjonsplattformen Slack. De fleste var positive til Slack, men mange synes viktig informasjon også bør komme på mail. Ut i fra dette vedtok styret at Slack skal være vår foretrukne kommunikasjonsplattform. 

Den største ulempen med Slack er at vi kun får sett de 10 000 nyligst sendte meldingene ettersom vi bruker gratisversjonen. I dag har vi omtrent 2 500 meldinger, så når vi i løpet av året passerer 10 000 meldinger blir det ikke mulig å søke fram de eldste meldingene. På bakgrunn i dette skal viktig informasjon skal også komme på mail slik at det kan søkes fram i fremtiden. I tillegg er det større sjanse for at alle får det med seg. Hjemmesiden vil også brukes mer aktivt til å spre den viktigste informasjon.

Linken for å registrere seg for Slack vil legges ut på denne siden på hjemmesiden og fornyes fortløpende slik at den alltid er aktiv. Her vil det etterhvert også komme informasjon og hvordan Slack fungerer og hvordan man skal bruke det. 

Viktig informasjon om Covid-19

På bakgrunn av dagens uoversiktlige situasjon med smittefare av koronaviruset følger vi NTNUI sin anbefaling om at all organisert aktivitet stoppes fra og med i morgen ‪torsdag 12.mars‬. Dette for å sette helsemessig sikkerhet foran gjennomføring av aktivitet.

Hovedstyret (HS) vil tilstrebe å dekke eventuelle tap i forbindelse med avlyste arrangementer. Det er en kontinuerlig dialog med fagmiljøene i NTNU og Sit, og det vil derfor komme løpende oppdateringer i forhold til fremtidige arrangement.

Håper ikke dette bidrar til å splitte oss, men at vi heller står sammen i denne kaotiske situasjonen!