Fredags intervaller

På fredag blir det litt forskjellig intervallrunder på de forskjellige treningsgruppene. Alle som vil være med på trening må melde seg på her. Fordelingen blir slik:

Gruppe 1: Blussvoll 17:00 (4-10 drag) Oppmøte TPM.

Gruppe 2: Blussvoll 18:00 (4-10 drag) Oppmøte TPM.

Gruppe 3: Dragvoll 17:00 (4min*4-10 drag) Oppmøte rundkjøringa.

Gruppe 4: Dragvoll 18:00 (4min*4-10 drag) Oppmøte rundkjøringa.

Gruppe 5: Festningen 18:00 ((1-2-3-2-1)min*3) Oppmøte Grounden.

Det er viktig at alle som vil være med på intervallene melder seg på, og møter opp til tidspunktet til sin egen treningsgruppe. Hør med oss trenerne om du vil bytte gruppe, så finner vi en løsning på det. Husk refleksvest!

Alle må lese gjennom og følge disse retningslinjene: 

  • Ingen som har symptomer på luftveisinfeksjon skal delta på noen av O-gruppas treninger!
  • Grundig håndvask skal gjennomføres før og etter trening
  • Hold minst 1 meter avstand til alle rundt deg
 • Vis hensyn til hverandre og tilfeldig forbipasserende

Møt opp med god avstand (minst 1 meter) til alle rundt. Pass på å hold god avstand til andre i intervallpausene også.

Lørtek /ukens sprint-tek

Mer info om kart, terreng og løyper kommer her.

 

De som kan tenke seg å løpe denne økten på lørdag/søndag med sin respektive treningsgruppe kan melde seg på her.

Ellers vil kartfilen vil ligge på PCen på kjelleren fra onsdag om man vil printe og løpe økten selv på et annet tidspunkt.

Søntek /ukens skog-tek (samme løyper som Nattrenn)

Mer info om kart, terreng og løyper kommer her. Kommenter gjerne om du ønsker B-nivå på økten.

 

De som kan tenke seg å løpe denne økten på søndag med sin respektive treningsgruppe kan melde seg på her.

Ellers vil kartfilen vil ligge på PCen på kjelleren fra onsdag om man vil printe og løpe økten selv på et annet tidspunkt.

Intervaller: Lerkendal – Estenstad

På tirsdag blir det Lerkendal-Estenstad. Alle som vil være med på trening må melde seg på her. Vi setter opp 5 ulike oppmøte tidspunkt slik:

Treningsgruppe 1: 17:00

Treningsgruppe 2: 17:15

Treningsgruppe 3: 17:30

Treningsgruppe 4: 17:45

Treningsgruppe 5: 18:00

Det er viktig at alle som vil være med på intervallene melder seg på, og møter opp til tidspunktet til sin egen treningsgruppe. Hør med oss trenerne om du vil bytte gruppe, så finner vi en løsning på det.

Lerkendal-Estenstad: Oppvarming ned til Stavne bru. Derfra løper vi 4 minuttere i hovedsakelig motbakke mot Estenstad.

Oppmøte TPM. Husk refleksvest!

Alle må lese gjennom og følge disse retningslinjene: 

  • Ingen som har symptomer på luftveisinfeksjon skal delta på noen av O-gruppas treninger!
  • Grundig håndvask skal gjennomføres før og etter trening
  • Hold minst 1 meter avstand til alle rundt deg
 • Vis hensyn til hverandre og tilfeldig forbipasserende

Møt opp med god avstand (minst 1 meter) til alle rundt. Pass på å hold god avstand til andre i intervallpausene også.

Ranheimsintervaller – kun landslagsutøvere

NB! Dette gjelder kun for de løperne som er definert som toppidrettsutøvere på bakgrunn av  NOF sine gjeldene råd.

Husk at man kun kan ha 10 nærkontakter per husstand!

Tirsdag har vi Ranheimshallen kl. 19 – 20:00. Vi løper 6-10*1000/800m med noen litt raskere 200 metere etterpå.
Oppvarmingen foregår utendørs før vi går inn i hallen. Vegard Jarvis Westergård har kortet som gir tilgang til hallen.

 

Avkjøring kl. 18:20 fra Lille-P.
Kjørekabal

Alle må lese gjennom og følge disse retningslinjene: 

 • Ingen som har symptomer på luftveisinfeksjon skal delta på noen av O-gruppas treninger!
 • Grundig håndvask skal gjennomføres før og etter trening
 • Hold minst 1 meter avstand til alle rundt deg
 • Vis hensyn til hverandre og tilfeldig forbipasserende

Faste treningsgrupper

Hu og Hei!

Koronasituasjonen slik den er per dags dato tilsier at vi kan trene utendørs i faste grupper på opptil 20 personer uten at disse menneskene teller som nærkontakter om man holder 1 meter avstand.

Om du ønsker å være med på fellestreninger fremover må du melde deg på her for å bli fordelt i treningsgruppe. Hvordan gruppene blir fordelt blir bestemt av styret og sportslig gruppe.

Vi satser på å starte med faste treningsgrupper mandag til uken.

PS: Skriv gjerne i kommentarfeltet om det er noen treninger du kommer til å prioritere

Ranheimsintervaller – kun toppidrettsutøvere

NB! Dette gjelder kun for de løperne som er definert som toppidrettsutøvere på bakgrunn av  NOF sine gjeldene råd.

Husk at man kun kan ha 10 nærkontakter per husstand!

Tirsdag har vi Ranheimshallen kl. 19 – 20:00. Vi løper 6-10*1000/800m med noen litt raskere 200 metere etterpå.
Oppvarmingen foregår utendørs før vi går inn i hallen. Vegard Jarvis Westergård har kortet som gir tilgang til hallen.

 

Avkjøring kl. 18:20 fra Lille-P.
Kjørekabal

Alle må lese gjennom og følge disse retningslinjene: 

 • Ingen som har symptomer på luftveisinfeksjon skal delta på noen av O-gruppas treninger!
 • Grundig håndvask skal gjennomføres før og etter trening
 • Hold minst 1 meter avstand til alle rundt deg
 • Vis hensyn til hverandre og tilfeldig forbipasserende

Årsmøte 2021

Det vises til innkallingen til årsmøte av 20.desember 2020.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet for første gang skal avholdes digitalt på Teams torsdag 21.januar 2021 kl 17:15. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Lenke til Teams-møtet og stemmesystemet på et eget Slack-workspace vil bli sendt på mail til alle deltakerne senest 30 min før møtestart. Sørg derfor for å registrere korrekt mailadresse, samt på forhånd ha lastet ned Teams og Slack og sjekket om dette fungerer. Det anbefales også å bruke Teams på pcen og Slack på mobilen slik at det blir enklere å stemme mens man deltar på møtet. Vi må slippe inn alle manuelt fra lobbyrommet til selve møtet, så møt opp senest 17:00 for å være sikker på å bli med før møtet starter 17:15. Send melding til +47 416 33 507 ved tekniske problemer.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på mail (styret@ogruppa.org.ntnu.no) før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

Påmeldingsfristen er kl 23:59 onsdag 20.januar slik at vi får sjekket om alle påmeldte er registrert i medlemsregistreringen vår med gyldig NTNUI-medlemskap og dermed har møte- og stemmerett.

 

Ranheimsintervaller – kun landslagsutøvere

NB! Dette gjelder kun for de løperne som er definert som toppidrettsutøvere på bakgrunn av  NOF sine gjeldene råd 

Husk at man kun kan ha 10 nærkontakter per husstand!

Tirsdag har vi Ranheimshallen kl. 19 – 20:00. Vi løper 6-10*1000/800m med noen litt raskere 200 metere etterpå.
Oppvarmingen foregår utendørs før vi går inn i hallen. Og det er kun nødvendig at én registrerer treningsgruppen ved ankomst hall for smittesporing.

 

Avkjøring kl. 18:20 fra Lille-P
Kjørekabal

Alle må lese gjennom og følge disse retningslinjene: 

 • Ingen som har symptomer på luftveisinfeksjon skal delta på noen av O-gruppas treninger!
 • Grundig håndvask skal gjennomføres før og etter trening
 • Hold minst 1 meter avstand til alle rundt deg
 • Vis hensyn til hverandre og tilfeldig forbipasserende

Intervaller: 1000m ved Sluppen

Vi prøver oss på noen nye intervaller nå helt på tampen; 1000m (990m) flatt ved Sluppen. Det er ca. 3 km tur/retur (så kortere enn til tømmerholt ints;)) og dragene går på en strekning uten særlig mye stigning fra Sluppenbrua og mot Stavne bru.

Kart over intervallene

Oppmøte for økta blir 18:00 på TPM, og det er max 20 stk som kan møte opp. Siden en del har begynt å dra hjem setter vi opp ett tidspunkt, men dersom det blir fullt vil vi sette opp et ekstra tidspunkt.

Alle må lese gjennom og følge disse retningslinjene: 

 • Ingen som har symptomer på luftveisinfeksjon skal delta på noen av O-gruppas treninger!
 • Grundig håndvask skal gjennomføres før og etter trening
 • Hold minst 1 meter avstand til alle rundt deg
 • Vis hensyn til hverandre og tilfeldig forbipasserende