Kommunikasjonsplattform

Hu & Hei!

I vinter gjennomførte vi en evaluering av kommunikasjonen i o-gruppa etter en prøveperiode med kommunikasjonsplattformen Slack. De fleste var positive til Slack, men mange synes viktig informasjon også bør komme på mail. Ut i fra dette vedtok styret at Slack skal være vår foretrukne kommunikasjonsplattform. 

Den største ulempen med Slack er at vi kun får sett de 10 000 nyligst sendte meldingene ettersom vi bruker gratisversjonen. I dag har vi omtrent 2 500 meldinger, så når vi i løpet av året passerer 10 000 meldinger blir det ikke mulig å søke fram de eldste meldingene. På bakgrunn i dette skal viktig informasjon skal også komme på mail slik at det kan søkes fram i fremtiden. I tillegg er det større sjanse for at alle får det med seg. Hjemmesiden vil også brukes mer aktivt til å spre den viktigste informasjon.

Linken for å registrere seg for Slack vil legges ut på denne siden på hjemmesiden og fornyes fortløpende slik at den alltid er aktiv. Her vil det etterhvert også komme informasjon og hvordan Slack fungerer og hvordan man skal bruke det. 

Viktig informasjon om Covid-19

På bakgrunn av dagens uoversiktlige situasjon med smittefare av koronaviruset følger vi NTNUI sin anbefaling om at all organisert aktivitet stoppes fra og med i morgen ‪torsdag 12.mars‬. Dette for å sette helsemessig sikkerhet foran gjennomføring av aktivitet.

Hovedstyret (HS) vil tilstrebe å dekke eventuelle tap i forbindelse med avlyste arrangementer. Det er en kontinuerlig dialog med fagmiljøene i NTNU og Sit, og det vil derfor komme løpende oppdateringer i forhold til fremtidige arrangement.

Håper ikke dette bidrar til å splitte oss, men at vi heller står sammen i denne kaotiske situasjonen!

Oringen 2021 – bli med på tidenes klubbtur!

NTNUI har fått muligheten til å være med å arrangere Oringen i 2021 i Åre. Dette er en gyllen mulighet for klubben til å skaffe penger. Vi snakker om et potensiale til å tjene inn to hundre tusen kroner! Det er like mye som vi tjener på Tour de Trondheim og Hu & Hei over 5 år.

Dette er ikke bare en mulighet til å gi noe tilbake til klubben, men også en super klubbtur for hele gjengen. Siden vi er med som arrangører får vi dekket overnatting i hytter av Oringen AB, hvor alle fra NTNUI får bo sammen. Vi er heldige som får lov til å være med som arrangører, for de fleste av oss vil dette være den eneste muligheten vi har til å arrangere verdens største O-arrangement.

Det er flust av ulike arbeidsoppgaver som kan gjøres. Enten du vil være med i planleggingsfasen allerede nå, planlegging og organisering det siste halvåret eller vil hjelpe til under selve Oringen-uka. Siden vi er arrangører er det i første omgang de som løper i Elite-klassene som vil ha anledning til å løpe selv. Men frykt ikke! Dersom man vil er det gode muligheter for å slenge seg med på en direkte løype et par dager (men ikke hver dag).

Her er et regneark hvor du kan skrive deg inn dersom du er interessert i å bli med: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bzqDj4pCjELVr851A1mRAh9ewSnz6sgfNAE8QHZFgs0/edit?usp=sharing
Dette er på ingen måte bindene, men fordi det er greit for de som planlegger å ha en viss oversikt over hvor mange som kan tenkte seg å bidra.

I første omgang har NTNUI fått ansvar for seremonier og avslutningsfester, noe som bør passe oss utmerket. I tillegg har vi blitt spurt om vi vil bidra i IT-avdelingen. For de som vil hjelpe til under selve Oringen-uka finnes det også mange andre jobber som må gjøres, innenfor de fleste arbeidsområdet, her er det bare å fylle på med folk. Jo flere som bidrar jo mer penger får vi til verdens beste o-klubb<3

Øystein har snakket med studieveiledere på NTNU og fått bekreftet at å jobbe med Oringen også vil kunne telle som deler av den obligatoriske jobberfaringen man trenger på sivinglinjer. De kan ikke garantere at det vil telles som relevant sommerjobb, men det vil uansett kunne telle som sommerjobb. Dette gjelder først og fremst de som er interessert i å jobbe med Oringen utover selve Oringen-uka.

Er du interessert i å hjelpe til i forkant av Oringen? Her en oversikt over hovedoppgavene ved de ulike arbeidsområdene våre:

Seremonier:
Premieutdeling
Skaffe konferansier til premieutdelingene, helst en fra NTNUI og skaffe underholdning, helst fra lokale grupper til premieutdelingene. Gjennomføre premieutdelingene.

Åpning av hver etappe
Finne en lokal sanger til hver etappe som kan fremføre nasjonalsangen ved åpning. Avtale med sponsoren for etappen angående åpning av etappen (f.eks om de skal holde tale?) og eventuelt finne underholdning til åpning av etappen.

Åpningsseremoni første dagen
Koordinere åpningsseremoni med ungdomsstafetten. Finne underholdning og konferansier.

Avslutningsfester
Arrangere de tre avslutningsfestene: minidisco (-12år), disco (13-17år) og sjette (18+år). Skaffe lokaler til avslutningsfestene. Her bør minidisco og discoen arrangerers i tilknytning til Oringen-torget. Samme sted kan brukes til begge to. Til sjette-etappen er nok det beste å finne lokaler man kan leie, hvor sjette kan arrangeres av en ekstern arrangør. DJ/underholdning må ordnes til alle festene. I tillegg skal det lages et billettsystem for festene og man er ansvarlig for å skaffe vakthold til festene.

IT-avdeling
Dersom du studerer noe innen data og IT, eller bare er interessert i å lære mer/noe om IT er dette gruppa for deg. Lars Strøm, som også bor i Trondheim, er ansvarlig for IT-avdelingen, dette gjør at det blir lett å samarbeide uten å måtte reise til Åre. Lars ser for seg at NTNUI kan bidra i IT-gruppene «nettverk» og «klienter og hardware».

Nettverk
Gruppen har ansvaret for at det skal være fungerende internett, både for funksjonærer og løpere, på arenaene og o-ringenstaden. I tillegg har de ansvaret for betalingssystemet. Dette vil innebære å planlegging og dimensjonering av nettverk, i tillegg til å rigge opp og ned alle nettverkskabler og koble det sammen.

Klienter og hardware
De har ansvaret for alt av datamaskiner, printere og annet hardware for o-ringens funksjonærer. Her vil mye av arbeidet skje på forhånd ved å test-kjøre alle komponenter, i tillegg til å være med som teknisk støtte underveis i o-ringen-uka.  

Vi minnes Jacob Hygen

Det er med sorg vi i NTNUI mottar budskapet om Jacob Hygens bortgang denne julen. Jacob har i en årrekke vært en sentral ildsjel i trøndersk orientering gjennom sin innsatsen i o-gruppa til Freidig og i o-kretsen. Han var i sin tid som NTHIer også en viktig bidragsyter i vår klubb og deltok på NTHIs første Tiomila-lag. Jacob har i alle år vist ekte Hu & Hei-ånd med sitt humør og engasjement for o-idretten, og var æresgjest på O-gruppas 80-årsjubileum i fjor. Vi vil uttrykke vår største medfølelse med familie og venner i denne sorgen.

– Styret i NTNUI Orientering

Årsmøte 2020 (oppdatert med referat)

Hu og hei!

Årsmøtet til NTNUI Orientering avholdes torsdag 30.januar 2020 på NTNU Moholt, i auditorium JC1. Saker som ønskes å tas opp må sendes på e-post til styret@ogruppa.org.ntnu.no eller på post til NTNUI Orientering, Christian Frederiks gate 20, 7030 Trondheim. Innsendte saker må være mottatt av styret innen 16.januar. 

Saksliste og sakspapirer sendes til ogruppa@ogruppa.org.ntnu.no og publiseres her senest 23.januar 2020.
Fullstendig innkalling er sendt på e-post tidligere.

Her er saksliste og sakspapirer:

Vel møtt!
Øystein Fruseth Christiansen
Leder NTNUI Orientering

Vedtak Kretsledermøtet

I helga vedtok Kretsledermøtet at utenlandske statsborgere ikke kan ta medaljer, diplomer eller kongepokal i NM. Dette er en regelendring vi mener ekskluderer engasjerte orienteringsløpere og ildsjeler som bidrar stort til utviklingen av orientering i Norge.

Alle kretsene har like mange delegater på Kretsledermøtet, uavhengig av antall aktive orienteringsløpere. Dette kan så tvil om Kretsledermøtet er et representativt demokratisk organ i norsk orientering. Det gjør det ihvertfall tvilsomt at man gjør så markante endringer i konkurransereglene her. Før møtet har ingen klubber blitt spurt om deres tanker om saken. Ved å bruke tiden frem mot Forbundstinget ville man kunne inkludert klubbene i større grad og tatt det opp i et mer representativt organ i forbundet. Videre lå sakspapirene ute 2 uker og 2 dager før møtet, noe som er 5 dager mindre enn NOF sine lover krever. Dette viser i våre øyne at prosessen har vært mer lukket enn endring av konkurransereglene bør være. Når saksgangen i en så omdiskutert sak i tillegg ikke følger forbundets lov, til tross for at saken er fremmet av Forbundsstyret, er det bekymringsverdig at den i det hele tatt tas opp på et Kretsledermøtet.

Eksempelet som ble brukt i bakgrunnen for saken var NM mellomdistanse i 2002, der daværende NTNUI løper Emil Wingstedt vant foran Mats Haldin og Jarkko Huovila. Alle tre er ressurspersoner som har bidratt til utviklingen i Halden SK. Wingstedt har også gjort en god innsats som trener for det norske sprintlandslaget i nyere tid. Vi synes det er trist at norsk orientering arbeider for å ekskludere utenlandske statsborgere og at de viser så lite takknemlighet overfor sentrale ressurspersoner. Man skal kun gå noen år tilbake for å finne et landslag som ble trent og styrt av en svenske, en danske, en tysker og noen nordmenn.

Vi håper norsk orientering fremover vil samarbeide på tvers av klubber, administrasjoner, styrer og nasjonaliteter for å skape bedre idrettslag i topp og bredde

Opptak Elitegruppa 2020

Hu & Hei

Selv om mange nå er opptatt med whiskey og cigar-sesong er det viktig å ikke glemme alt det spennende som skal skje i 2020. Elitegruppa for 2020 starter opp i november og før den tid må interesserte løpere sende inn søknad (frist søndag 13.okt).

Det er gledelig å se at mange løpere denne høsten har kommet til Trondheim og NTNUI. For at Elitegruppa skal fungere best mulig har vi endret litt på kravene for å være med. Tydeliggjort gjennom blant annet følgende punkt:

  • Prioriterer egen trening og legger opp hverdagen for å prestere best mulig.

Ytterligere info om Elitegruppa og søknadskjema finnes via denne linken. Legg merke til at for å få elitestipend som styret deler ut etter endt sesong må man i utgangspunktet være med i elitegruppa. I spesielle tilfeller kan unntak fra dette avtales med elitekoordinatorene og styret.

Skulle det være noen spørsmål er det bare å ta kontakt

mvh

Elitekoordinatorene Vegard og Rasmus

Medlemsregistrering

For å unngå at klubben taper masse penger på å betale startkontingenter til personer som ikke regnes som medlemmer har vi dette semesteret en medlemsregistrering. Det vil si at alle med NTNUI som klubb i Eventor mister denne klubbtilhørligheten i Eventor Norge og IOF Eventor om man ikke har registrert seg innen søndag 7.juli .

Styret 2019

På årsmøte 24.01.2019 ble det valgt nytt styre i ogruppa for 2019. Det gamle styret ønsker masse lykke til til nye styret og vil gjerne takke for det foregående året.
Årsmøtet ble gjennomført på beste vis og gamle styret vil også takke dirrigent Ingrid Okkenhaug og referent Sindre Engzelius Gylver for en stødig jobb.

Styret 2019
Leder: Øystein Fruseth Christiansen
Nestleder: Marte Hoff Hagen
Kasserer: Tonje Aasheim Nymark
Kasserer: Sunniva Omdal
Økonomisjef: Ole Jørgen Arenth
Sportslig sjef: Audun Heimdal
Infosjef: Kristin Brekke
Kartsjef: Jakob Kalvig Skogan
Utenomsportslig sjef: Anne Eiken