Kart

For henvendelser angående NTNUI sine kart, kontakt kartansvarlig på e-post til ogruppa-kartgruppa(a)list.stud.ntnu.no. NTNUI har kartlagt diverse områder rundt Trondheim, og noen lengre unna. De fleste områdene er digitalisert og er samlet i kartdatabaser. En oversikt over kart følger under.

Skogskart

Bymarka: Database som omfatter områdene rundt Storheia (2015), Bosbergheia (2009) Gråkallen (2007) og Herbernheia (2006). Bymarka er hovedområdet for orientering i Trondheim. Mye “klassisk trønderterreng” og en del åpent terreng i høyden. Jonsvannet Nord: Database som omfatter Reppesåsen (2008) og Vikåsen (2002). Vikåsen er nærterreng tett på bebyggelsen med mange stier. Vanligvis det skogskartet med minst snø. Kan oppleves som noe dårlig kvalitet. Reppesåsen har noe mer villmarkspreg med færre stier, men fortsatt nært byen. Hele området er planlagt oppdatert i 2017. Tulluan: Database som omfatter Tulluan Nord og Tulluan sør. Oppdatert til VM i 2010. Nydelig terreng med glissen furuskog ispedd åpne myrer, men også tettere skråli med gran. Svært få stier i sør, noe mer i nord. Noen nyere hogstfelt som ikke er tegnet inn. Hitra: Her finnes 3 gamle kart: Barman (1987), Fleinskallen (1987) og Hokkeltind (1990). Stort sett åpne heier og fin åpen skog, med meget store sjanser for å møte hjort. Stort sett er det fortsatt god kvalitet på kartene, og de har derfor blitt digitalisert i nyere tid. De milde, snøfrie vintrene gjør Hitra for et bra sted for å trene på kart hele året. Barman og Fleinskallen tilhører NTNUI, mens Hokkeltind opprinnelig tilhører Ut-Hitra.

Sprintkart

Hoveddelan av NTNUIs sprintkart er samlet i en database med Moholt, Gløshaugen, Tyholt og Valentinlyst. Denne oppdateres kontinuerlig. I tillegg finnes et sprintkart over Studenterhytta (2011), Munkholmen (2008) og skolekart for Solbakken (2010) og Vikåsen/Markaplassen skole (2009).

Turkart

NTNUI og Freidig samarbeider om “Turkart Bymarka” i målestokk 1:25000 og ekvidistanse 10 m, som oppdateres jevnlig. Det finnes en sommerutgave og en vinterutgave med skiløyper inntegnet. Kartene kan kjøpes direkte fra NTNUI eller Freidig for 80 kr, eller gjennom noen av Trondheims sports- og friluftslivbutikker. Her er prisen som regel noe høyere. For neste opplag (kommer i 2017) blir prisene satt opp noe.

Trykte kart

På O-kjelleren finnes et lager av trykte kart. Noen av dem er gratis, mens andre må betales for. De fleste er gratis for medlemmer av NTNUI. En del av kartene begynner å bli gamle og utdaterte, men for enkelte kart er kvaliteten fortsatt god grunnet lite forandringer i terrenget. Noen av kartene dekker også områder der det ikke finnes nye digitale kart. Prisene er fastsatt 2006 av NTNUI Orientering. Det gis rabatter til skoler og medlemslag i NOF.

NavnUtgittMålestokkEkv.ArealKlubbKommunePrisAntall på lager
Ålma-Tinnia19831:1500058Tidligere NTHI, nå SPK FreidigOppdal-
Barman 19871:1500057NTHIHitra20Mange
Flinskallen19871:500058NTHIHitra20Mange
Fjæremsåsen19891:1500057NTHIKlæbu20
Tyholttårnet19891:500021NTHINTNUITrondheim-Tomt
Hokkeltind19901:15000510Ut-HitraHitra25Mange
Storheia19911:15000523NTHITrondheim30
Herbernheia19931:15000517NTHITrondheim25En del
Tulluan Nord19951:15000510,5NTHIMalvik30Mange
Tulluan Syd19951:15000510NTHIMalvik30Mange
Gløshaugen19991:50002,51NTNUITrondheim5Mange
Gråkallen19991:1000055NTNUITrondheim15En del
Gråkallen19991:15000516NTNUITrondheim20En del
Vikåsen-Reppesåsen20021:1000058NTNUITrondheim30MANGE
Turkart Bymarka (vinter)-1:2500010115Freidig og NTNUITrondheim80Mange
Turkart Bymarka (sommer)-1:2500010115Freidig og NTNUITrondheim80Mange
Moholt Studentby20051:250010,5NTNUITrondheim-Utskrift
Gråkallen (NM-utsnitt)20061:1000058NTNUITrondheim30Mange
Herbernheia (NM-utsnitt)20061: 10000513NTNUITrondheim30Mange
Vintervannsmyra (A4)20071: 1000054,2NTNUITrondheim20Mange
Gråkallen (A4)20071: 1000054,8NTNUITrondheim20Mange