Kart

For henvendelser om NTNUI sine kart, kontakt Kartsjef på e-posten du finner på Kontakt-siden.

NTNUI har kartlagt flere områder rundt Trondheim, og noen lengre unna. De fleste områdene er digitalisert i programvaren OCAD og er samlet i kartdatabaser. Stort sett er kartkantene også tilpasset sammenkobling med tilstøtende kart fra andre klubber. PDF-utsnitt av digitale kart kan lages. En oversikt over kart følger under.

Kartsalg

NTNUI selger utsnitt av våre kart til bruk for privatpersoner og grupper, samt til andre klubber for treninger og løp (for trondheimsklubber gir Kartavtalen gratis bruk). Dersom du ønsker å kjøpe kart, kontakt Kartsjef på e-post (se øverst).

Alle våre gamle ferdigtrykte papirkart gir vi bort gratis da disse er over 10 år gamle og ikke lenger er oppdaterte, men mange er fortsatt fullt brukbare.

Ellers er prisen kr. 30,- per printet A4-utsnitt av digitale kart og kr 60,- for A3. Vi kan også selge PDF-fil av kart, men tar da mer betalt ettersom disse kan printes flere ganger av mottaker. Pris avtales. Ved større kartkjøp kan rabattert pris avtales.

Papirkart og printet kart hentes etter avtale ved O-kjelleren i Herman Kragsveg 6 på Moholt Studentby.

Merk at kartene er underlagt opphavsrett og skal ikke kopieres, printes eller distribueres utover den mengde som avtales ved kjøp.

Våre kart

Skogskart
(klikk link for kart)

Bymarka
Kartdatabase som omfatter områdene vest for Skjelbreia, Fjellsæter og Kobberdammen. I sør fra dalen nord for Huåsen og til nord for Herbernheia.
Omfatter kartene (fra sør til nord) Bosbergheia (2021), Svartdalen-Gråkallen (2019), Haugamyra (2018) og Herbernheia (2020). Bymarka er hovedområdet for orientering i Trondheim og kartområdene i marka er delt mellom NTNUI, SPKL Freidig og Byåsen IL. Mye klassisk “trønderterreng” og en del åpent terreng i høyden.

Jonsvatnet nord
Database som omfatter kartene Vikåsen og Reppesåsen (begge 2017).
Vikåsen er nærterreng tett på bebyggelsen med mange stier. Vanligvis det av våre skogskart med minst snø. Krevende terreng med bratte skrålier, varierende vegetasjon og noen områder med hogst eller vindfall.
Reppesåsen har noe mer villmarkspreg med færre stier. Kartet grenser i øst til Malvik ILs kart Solemsvåttan.

Jonsvatnet sør / Tulluan
Database på østsiden av Jonsvatnet som omfatter kartene Tulluan nord og Tulluan sør. Sist oppdatert 2022.
Nydelig terreng med glissen furuskog ispedd åpne myrer, men også tettere skråli med gran. Svært få stier i sør, noe mer i nord.

Hitra
Her finnes tre gamle kart: Barman (1987), Fleinskallen (1987) og Hokkeltind (1990). Kartene er digitalisert, men ikke oppdatert i nyere tid. Stort sett åpne heier og fin åpen skog, med meget store sjanser for å møte hjort. Skogen endrer seg lite på Hitra og stort sett er det fortsatt god kvalitet på kartene. De milde, snøfrie vintrene gjør Hitra til et bra sted for å trene på kart hele året. Barman og Fleinskallen tilhører NTNUI, mens Hokkeltind opprinnelig tilhører Ut-Hitra SK.

Sprintkart
(klikk link for kart)

Hoveddelen av NTNUIs sprintkart er samlet i en database om dekker Moholt, Gløshaugen, Tyholt, Persaunet og Valentinlyst. Denne oppdateres kontinuerlig. I tillegg finnes sprintkartene Markaplassen-Olderdalen (2017), Studenterhytta (2011), Munkholmen (2008) og skolekart over flere skoler i Trondheim oppdatert 2018.

Turkart

NTNUI og Freidig samarbeider om “Turkart Bymarka” i målestokk 1:25000 og ekvidistanse 10 m, som oppdateres med 2-3 års mellomrom med endringer fra o-kart som er resynfart siden forrige opplag. Det finnes en sommerutgave og en vinterutgave, den siste med skiløyper inntegnet.

Kjøp: Kartene kan kjøpes i ubrettet versjon direkte fra NTNUI eller Freidig for 100 kr, eller ferdigbrettet i noen av Trondheims sports- og friluftslivbutikker. Her er prisen som regel noe høyere (110-130 kr).

Trykte kart – gratis

På O-kjelleren på Moholt finnes et betydelig lager av gamle trykte kart som er gratis for alle f.o.m. 2019. Ettersom kart idag blir lagret digitalt er ingen av disse kartene av nyeste versjon, og stort sett eldre enn 2010. De kan derfor være delvis utdaterte, mest på stinett og vegetasjon, men for mange områder er kvaliteten fortsatt god der det har vært lite forandringer i terrenget (hogst, nye stier etc.). Noen av kartene dekker også områder der det ikke finnes nyere digitale kart.

Tabell kart

Alle kart vi har digitalt og/eller i trykt format. Alle skog-kart i Bymarka er del av én base og utsnitt kan tas over kartgrenser.

 
KartnavnKartbaseKommuneAreal (km2)MålestokkEkv. UtgittType
Turkart BymarkaTrondheim1201:25 00010m2018T
FleinskallenHitra7,01:15 0005m1987K
BarmanHitra6,451:15 0005m1987K
HokkeltindHitra10,01:15 0005m1990K
MunkholmenTrondheim0,051:40002m2008S
BosbergheiaBymarkaTrondheim3,31:10 0005m2021K
SvartdalenBymarkaTrondheim3,71:10 0005m2019K
GråkallenBymarkaTrondheim3,01:10 0005m2019K
HaugamyraBymarkaTrondheim6,01:10 0005m2018K
HerbernheiaBymarkaTrondheim2,751:10 0005m2020K
TulluanMalvik/Trondheim11,91:10 0005m2022K
Vikåsen-ReppesåsenJonsvatnet nordTrondheim5,21:10 0005m2017K
StudenterhyttaTrondheim0,651:40002,5m2011S
Markaplassen-OlderdalenMarkaplassen-OlderdalenTrondheim1,321:40002,5m2017S/I
Blussuvoll skoleSkolekartTrondheim0,081:20005m2020S/I
Berg skoleSkolekartTrondheim1:25002,5m2021S/I
Brøset interimskoleSkolekartTrondheim1:10002,5m2021S/I
Eberg skoleSkolekartTrondheim1,01:50002,5m2007S/I
Rosenborg skoleSkolekartTrondheim1:25002,5m2021S/I
Vikåsen skoleSkolekartTrondheim1:30002,5m2021S/I
Solbakken skoleSkolekartTrondheim0,151:15002m2021S/I
NTNUIs sprintbaseSprintbaseTrondheim1:40002,5m2023S
Berg studentbySprintbaseTrondheim1:15002,5m2022S
Sprintbase rulleskiSprintbaseTrondheim1:50002,5m2019Ski
KarttypeMåletstokkEkv.Areal ca.
KKonkurransekart1:10 0000 eller 1:15 0005m (unntaksvis 2,5m)3-20 km2
NNærområdekart1:2000-1:10 0001-5m0,5-3 km2
SSprintkart1:4000 eller 1:50002m eller 2,5m0,5-1 km2
S/ISkolegårdskart/instruksjonskart1:1000 eller 1:25001-2m0,1-1 km2
TTurkart1:20 0000-1:40 000Vanligvis 10m15-20 km2 og mer
GGatekart1:10 000 eller 1:15 0005m5-15 km2
SkiSki-O kart1:10 000 eller 1:15 0005m5-20 km2
NOFs klassifisering av kart