Kart

For henvendelser om NTNUI sine kart, kontakt Kartsjef på e-posten du finner på Kontakt-siden.

NTNUI har kartlagt flere områder rundt Trondheim, og noen lengre unna. De fleste områdene er digitalisert i programvaren OCAD og er samlet i kartdatabaser. Stort sett er kartkantene også tilpasset sammenkobling med tilstøtende kart fra andre klubber. PDF-utsnitt av digitale kart kan lages. En oversikt over kart følger under.

Kartsalg

NTNUI selger utsnitt av våre kart til bruk for privatpersoner og grupper, samt til andre klubber for treninger og løp (for trondheimsklubber gir Kartavtalen gratis bruk). Dersom du ønsker å kjøpe kart, kontakt Kartsjef på e-post (se øverst).

Alle våre gamle ferdigtrykte papirkart gir vi bort gratis da disse er over 10 år gamle og ikke lenger er oppdaterte, men mange er fortsatt fullt brukbare.

Ellers er prisen kr. 30,- per printet A4-utsnitt av digitale kart og kr 60,- for A3. Vi kan også selge PDF-fil av kart, men tar da mer betalt ettersom disse kan printes flere ganger av mottaker. Pris avtales. Ved større kartkjøp kan rabattert pris avtales.

Papirkart og printet kart hentes etter avtale ved O-kjelleren i Herman Kragsveg 3 på Moholt Studentby.

Merk at kartene er underlagt opphavsrett og skal ikke kopieres, printes eller distribueres utover den mengde som avtales ved kjøp.

Våre kart

Skogskart
(klikk link for kart)

Bymarka
Kartdatabase som omfatter områdene vest for Skjelbreia, Fjellsæter og Kobberdammen. I sør fra dalen nord for Huåsen og til nord for Herbernheia.
Omfatter kartene (fra sør til nord) Storheia (2015), Bosbergheia (2009), Svartdalen-Gråkallen (2019), Rafsåsen (2018) og Herbernheia (2006, oppdateres 2020). Bymarka er hovedområdet for orientering i Trondheim og kartområdene i marka er delt mellom NTNUI, SPKL Freidig og Byåsen IL. Mye klassisk “trønderterreng” og en del åpent terreng i høyden.

Jonsvatnet nord
Database som omfatter kartene Vikåsen og Reppesåsen (begge 2017).
Vikåsen er nærterreng tett på bebyggelsen med mange stier. Vanligvis det av våre skogskart med minst snø. Krevende terreng med bratte skrålier, varierende vegetasjon og noen områder med hogst eller vindfall.
Reppesåsen har noe mer villmarkspreg med færre stier. Kartet grenser i øst til Malvik ILs kart Solemsvåttan.

Jonsvatnet sør / Tulluan
Database på østsiden av Jonsvatnet som omfatter kartene Tulluan nord og Tulluan sør. Sist oppdatert til VM i 2010.
Nydelig terreng med glissen furuskog ispedd åpne myrer, men også tettere skråli med gran. Svært få stier i sør, noe mer i nord. Noen nyere hogstfelt er ikke på kartet og etter storm i desember 2013 er det en del vindfall i enkelte områder, vesentlig i nord.

Hitra
Her finnes tre gamle kart: Barman (1987), Fleinskallen (1987) og Hokkeltind (1990). Kartene er digitalisert, men ikke oppdatert i nyere tid. Stort sett åpne heier og fin åpen skog, med meget store sjanser for å møte hjort. Skogen endrer seg lite på Hitra og stort sett er det fortsatt god kvalitet på kartene. De milde, snøfrie vintrene gjør Hitra til et bra sted for å trene på kart hele året. Barman og Fleinskallen tilhører NTNUI, mens Hokkeltind opprinnelig tilhører Ut-Hitra SK.

Sprintkart
(klikk link for kart)

Hoveddelen av NTNUIs sprintkart er samlet i en database om dekker Moholt, Gløshaugen, Tyholt, Persaunet og Valentinlyst. Denne oppdateres kontinuerlig. I tillegg finnes sprintkartene Markaplassen-Olderdalen (2017), Studenterhytta (2011), Munkholmen (2008) og skolekartet Solbakken skole (2010).

Turkart

NTNUI og Freidig samarbeider om “Turkart Bymarka” i målestokk 1:25000 og ekvidistanse 10 m, som oppdateres med 2-3 års mellomrom med endringer fra o-kart som er resynfart siden forrige opplag. Det finnes en sommerutgave og en vinterutgave, den siste med skiløyper inntegnet.

Kjøp: Kartene kan kjøpes i ubrettet versjon direkte fra NTNUI eller Freidig for 100 kr, eller ferdigbrettet i noen av Trondheims sports- og friluftslivbutikker. Her er prisen som regel noe høyere (110-130 kr).

Trykte kart – gratis

På O-kjelleren på Moholt finnes et betydelig lager av gamle trykte kart som er gratis for alle f.o.m. 2019. Ettersom kart idag blir lagret digitalt er ingen av disse kartene av nyeste versjon, og stort sett eldre enn 2010. De kan derfor være delvis utdaterte, mest på stinett og vegetasjon, men for mange områder er kvaliteten fortsatt god der det har vært lite forandringer i terrenget (hogst, nye stier etc.). Noen av kartene dekker også områder der det ikke finnes nyere digitale kart.

Tabell kart

Alle kart vi har digitalt og/eller i trykt format. Alle skog-kart i Bymarka er del av én base og utsnitt kan tas over kartgrenser.

NavnUtgittMålestokkEkv.ArealKlubbOmrådeTypeAntall på lagerPris
Turkart Bymarka (sommer)-1:2500010 m115Freidig og NTNUIBymarkaTurMange100 kr/stk
Turkart Bymarka (vinter)-1:2500010 m115Freidig og NTNUIBymarkaTurMange100 kr/stk
Gråkallen-Svartdalen20191:15 0005 m6NTNUIBymarkaSkogDigitalt30 kr/A4
Rafsåsen20181:15 0005 m6NTNUIBymarkaSkogDigitalt30 kr/A4
Vikåsen-Reppesåsen20171:10 0005 m5,2NTNUIStrindamarkaSkogDigitalt30 kr/A4
Storheia20151:15 0005 m5NTNUIBymarkaSkogDigitalt30 kr/A4
Tulluan nord20111:10 0005 m10,5NTNUIMalvikmarkaSkogDigitalt30 kr/A4
Studenterhytta20111:40002,5 m0,65NTNUIBymarkaSprint/skogDigitalt30 kr/stk
Tulluan syd20101:10 0005 m10NTNUIMalvikmarkaSkogDigitalt30 kr/A4
Solbakken skole20101:40002 m0,15NTNUIStrindamarkaDigitalt30 kr/stk
Bosbergheia20091:15 0005 m17,3NTNUIBymarkaSkog? + digitalt30 kr/A4
Vikåsen-Markaplassen20091:40002,5 m0,36NTNUIStrindamarkaSprintDigitalt-
Reppesåsen20081:10 0005 m2,9NTNUIStrindamarkaSkog?-
Munkholmen20081:40002 m0,05NTNUITrondheimsfjordenSprintDigitalt30 kr/stk
Vintervannsmyra (A4)20071: 100005 m4,2NTNUIBymarkaSkogMange-
Gråkallen (A4)20071: 100005 m4,8NTNUIBymarkaSkogMange-
Gråkallen (NM-utsnitt)20061:100005 m8NTNUIBymarkaSkogMange-
Herbernheia (NM-utsnitt)20061: 100005 m13NTNUIBymarkaSkogMange-
Moholt Studentby20051:25001 m0,5NTNUITrondheim bySprintUtskrift-
Vikåsen-Reppesåsen20021:100005 m8NTNUIStrindamarkaSkogMANGE-
Gløshaugen19991:50002,5 m1NTNUITrondheim bySprintMange-
Gråkallen19991:100005 m5NTNUIBymarkaSkogEn del-
Gråkallen19991:150005 m16NTNUIBymarkaSkogEn del-
Tulluan Nord19951:150005 m10,5NTHIMalvikmarkaSkogMange-
Tulluan Syd19951:150005 m10NTHIMalvikmarkaSkogMange-
Herbernheia19931:150005 m17NTHIBymarkaSkogEn del-
Storheia19911:150005 m23NTHIBymarkaSkog-
Hokkeltind19901:150005 m10Ut-HitraHitraSkogMange + digitalt-
Fjæremsåsen19891:150005 m7NTHIKlæbuSkog-
Tyholttårnet19891:50002 m1NTHITrondheim bySprintTomt-
Barman 19871:150005 m7NTHIHitraSkogMange + digitalt-
Flinskallen19871:50005 m8NTHIHitraSkogMange + digitalt-
Ålma-Tinnia19831:150005 m8NTHIOppdalSkog(nytt 2018 v/SPK Freidig)-