Bli medlem

OBS: Ved å registrere seg her blir man bare medlem på nettsiden, ikke i NTNUI Orientering - for å bli medlem i klubben følger du oppskriften på denne siden.

Nedenfor kan du fylle ut skjema og bli medlem av nettsiden, men det er kun nødvendig om du skal legge til og endre innhold på nettsiden eller for å betal inn til klubben.