Uttakskriterier

Om Uttakskomiteen

UKs overordnede oppgave er å sørge for at NTNUI stiller med best mulig lag på stafettene. UK velges av årsmøtet, og gis mandat til å gjøre de nødvendige vurderingene som kreves for å sette sammen NTNUIs stafettlag. Det er UKs ansvar at alle løpere får en rettferdig behandling. Med rettferdig menes det at alle UKs vurderinger skal kunne begrunnes i de oppsatte uttakskriteriene. Videre forutsettes det at beslutningsgrunnlaget formidles uoppfordret til løpere berørt av avgjørelser som har krevd mye diskusjon. Det er generelt ønskelig at UK opprettholder god kontakt med klubbens løpere i forkant, under og etter laguttakene.

 

Retningslinjer for uttak

Generelle uttakskriterier: Testløp og skjønn

Testløp
Det er satt opp testløp som alle skal prioriteres av løpere som satser på de aktuelle stafettene. Testløpene utgjør hovedgrunnlaget for UKs laguttak, og skal alle inkluderes i

UKs vurderinger. UK vil vekte testløpsresultatene mot hverandre i uttaksdiskusjonen, basert på:

  • Konkurranse/viktighet av løp
  • Terrengrelevans
  • Relevans for spesifikke etappeegenskaper

UK kan velge å annonsere vekting av løp i forkant av uttaksdiskusjonen. Det skal da fremgå tydelig i annonseringen av de oppsatte testløpene hvilke(t) løp som skal vektes tyngst. I tilfeller hvor ett eller flere løp tester spesifikke etappeegenskaper kan UK velge å vekte et slikt løp tyngre enn det som først fremgår av uttakskriteriene. Fornuftig vekting vil også måtte benyttes for å vurdere prestasjoner i ulike klasser, f. eks E1/E2 og senior/junior. Spesielt for sammenligning av junior- og seniorresultater vil tidligere stafetter og arrangerte testløp med felles klasse vektes spesielt tungt. UK forbeholdes retten til å legge mindre vekt på løp som viser seg å være urettferdige (f.eks. mye snø, poster henger feil osv.).

 

Skjønn
I tillegg til å basere seg på resultatene fra de oppsatte testløpene, bruker UK skjønn i laguttak. Skjønn benyttes i særlig grad i tilfeller hvor løpere ikke har hatt anledning til å delta på testløpene. UK kan i samråd med aktuell løper sette opp et annet løp for vedkommende hvor løperen får anledning til å vise seg frem. Skjønn kan også benyttes i situasjoner hvor UK mener at de oppsatte testløpene ikke gir et godt nok grunnlag for å teste spesifikke egenskaper som er relevante for en etappe eller en stafett. I alle tilfeller skal skjønn kun brukes der UKs vurderinger kan dokumenteres med henvisning til tidligere resultater og prestasjoner. Skjønn utøves på bakgrunn av (prioritert rekkefølge):

  • Tidligere prestasjoner fra individuelle konkurranser og stafetter
  • Prestasjoner i andre konkurranser
  • Fysiske tester
  • Oppmøte på treninger og samlinger

De to siste punktene er fortrinnsvis aktuelle for de høyere lagnumrene, i tilfeller hvor vurderingsgrunnlaget fra testløp og tidligere prestasjoner er dårlig.

 

Utøverens ansvar

Alle utøvere oppfordres til å svare på spørsmål om ambisjoner og etappeønsker som har blitt sendt ut mail, for at UK skal ha best mulige forutsetninger for å ta ut de beste lagene.

Løpere som forstår at de vil være i diskusjonen om de beste lagene skal melde ifra til UK (ogruppa-uk@org.ntnu.no) dersom de ikke kan stille på de oppsatte testløpene. Løpere har selv ansvar for å informere UK om eventuelle resultater og prestasjoner fra andre konkurranser.

 

Uttak av stafettlag

UK tar ut NTNUI sine lag til stafettene nevnt nedenfor, med unntak av Fredigstafetten og Jaktprøven, hvor o-kjøkkenene stiller lag og i de fleste tilfeller får komponere lagene selv. En praksis hvor lag komponeres etter ønsker fra enkeltutøvere i andre stafetter er ikke aktuell, ettersom praksisen umulig kan håndheves konsekvent og rettferdig.

Dersom man ønsker å delta på stafetter som ikke er nevnt nedenfor, er det fullt mulig å melde på og ta ut egne lag, men si gjerne ifra til UK først.

UK tar også ut lagene til NM-stafett i skiorientering. Mer info om dette blir sendt på mail når det nærmer seg.

 

Stafetter og uttaksløp

Tiomila – 27.-28. april.

Tiomila er årets viktigste stafett for NTNUI Orientering. Det arrangeres i år i Östra Göinge ved Kristianstad sør i Sverige.

Testløp:

Dato Løp Distanse
3. april

Armfeldtdagen/natta,

Trondheim*

Mellom/Lang
12. april NM Natt, Østmarka

(Kun for gutta)

 

 

Natt
14. april Smaaleneløpet, Indre Østfold Lang
17. april Samlingsmesterskap Mellom/lang

* UK anbefaler alle jenter å stille i dagversjonen av Armfeldtnatta og alle gutter (uansett etappeønsker på Tiomila) å stille på nattversjonen senere på kvelden for at resultatene skal kunne la seg måle mot hverandre.

UK har et klart ønske om at flere såkalte ”linjelag” skal stille på Tiomila. Det har imidlertid vært noe problematikk knyttet til at utøvere som kan prestere på et av våre beste lag i stedet har løpt på linjelag. Alle som UK vurderer som aktuelle for et av de to beste lagene i hhv dame- og herrestafetten men som i stedet ønsker å løpe på linjelag må derfor spørre og få UKs godkjennelse for dette. Er du usikker på om du er aktuell for første- eller andrelaget – spør.

Lagene til Tiomila sendes ut på ogruppa-lista og legges ut på hjemmesiden så snart de er klare. Det kan også hende at det blir lagpresentasjon på Grounden.

 

Freidigstafetten – 18. mai

Freidigstafetten arrangeres av Freidig i Bymarka. Her stiller o-kjøkkenene med egenkomponerte kjøkkenlag, UK setter opp lag for de som ikke har et eget kjøkkenlag.

 

NM sprintstafett – 26. mai

NM sprintstafett arrangeres i Nydalen. Det er to kvinner og to menn på hvert lag. Lagene tas ut basert på resultatene i NM sprint* dagen før, KM sprint arrangert av Verdal OK og ellers blir det sett på sprintcup’en tidligere på våren. Lagene blir tatt ut og offentliggjort så tidlig som mulig lørdag ettermiddag/kveld.

*Vektes tyngst

 

Jukola – 15.-16. juni.

Jukola arrangeres i Kangasala ved Tammerfors sør i Finland.

Testløp:

Dato Løp Distanse
27.-28. april Tiomila*, Sverige Stafett, natt/dag
11.mai NC Mellom, Fosen Mellom
5. mai VC-granskning, Jessheim Lang

*Vektes tyngst

Night Hawk – 10.-11. august

Night Hawk arrangeres av Lillomarka i Oslo.

Testløp:

  • Løp i sommerferien (De som ønsker å løpe må selv oppgi sommerløp)
  • 10Mila og Jukola

Siden uttaksløpene er ganske lenge før stafetten vil god form på sommerløp også kunne telle i uttaket. Det er imidlertid utøvernes eget ansvar å informere UK om løp de skal løpe i sommerferien FØR de løpes.

 

Midt-Norsk Mesterskap i stafett – 25. august

Midt-Norsk Mesterskap arrangeres i år i Stjørdal. Uttaket gjøres på bakgrunn av MNM Lang dagen før. Lagene vil bli tatt ut og offentliggjort så fort som mulig lørdag ettermiddag/ kveld.

 

KM stafett Sør-Trøndelag – 2.juni

KM stafett for Nord- og Sør-Trøndelag arrangeres i 2019 av Frol. Uttaket gjøres på bakgrunn av Tradisjonsbæreren, som er langdistanse, dagen før. Lagene vil bli tatt ut og offentliggjort så fort som mulig lørdag ettermiddag/kveld.

NM stafett – 16. september

NM-uka 2019 arrangeres av Tønsberg. Stafettuttaket gjøres på bakgrunn av NM lang og NM mellom kvalik under NM-uka*. NightHawk, MNM stafett og NM mellom A-og B-finaler er også uttaksløp. Lagene vil bli tatt ut og offentliggjort så fort som mulig lørdag ettermiddag/kveld.

*Vektes tyngst

Det er lov å stå over individuelle konkurranser under NM-uka uten at dette skal gå ut over hvilket lag man kommer på. Om du tenker å gjøre dette, ta kontakt med UK god tid i forveien: ogruppa-uk@org.ntnu.no

 

NM junior stafett – 22. september

Arrangeres av Verdal OK. Uttaket gjøres på bakgrunn av løpene under NM-uka og høstens stafettløping Lagene vil bli tatt ut og offentliggjort så fort som mulig lørdag ettermiddag/kveld.

 

Jaktprøven – 29. september
Arrangeres av Freidig et sted i Trondheim. Her er det mulig å sette opp egenkomponerte lag. UK tar ut lag for de som ikke har eget.

 

UK 2019

Elias Thorsdal Mølnvik (leder)

Silje Arntzen

Tobias Kristensen

Hannah Malmei

Ingunn Egeberg Vari

uk@ogruppa.org.ntnu.no