Reisestøtte

Info om NTNUIs reisestøtte (sist oppdatert 07.03.2022)

NTNUI dekker en andel av kostnaden ved billigste reisemåte til Norgescupløp mer enn 120 km
fra Trondheim. Medlemmene mottar den støtten som er spesifisert i statuttene til NTNUIs
Hovedstyret. Billigste reisemåte og støtte for den totale reisen til alle aktuelle konkurranser
fremgår av tabell lenger ned. Dersom noen av o-gruppas medlemmer ønsker reisestøtte til pre-o eller
MTB-o oppfordres disse til å søke styret så snart som mulig, slik at styret kan søke
ekstrabevilgninger fra NTNUI. Trondheim er utgangspunkt for kostnadsberegning av alle reiser,
også i sommerferien.

Betingelser for utbetaling av reisestøtte

Reisestøtte gis av NTNUI og er inntil 50% av billigste
reisemåte til norgescupløp mer enn 120 km fra Trondheim. Utøvere får bare støttet inntil 50%
av faktiske reisekostnader, selv om hen reiser billigere enn oppsatt dekningssats. Man kan reise
fra/til andre steder, men Trondheim er utgangspunkt for beregning av reisestøtte for alle reiser,
også i sommerferien.

En kan motta reisestøtte når en har:
● deltatt på Norgescup eller NM i fot-o, ski-o og pre-o
● startet i minst ett NC/NM-løp under reisen
● betalt medlemskap i NTNUI og levert dokumentasjon på dette til o-gruppas nestleder
● reist i representasjonstøy (overtrekksjakke/-vest)
● levert oversikt til reiseansvarlig med korrekt dokumentasjon (boardingkort ved fly) på
reiseutgifter (informasjon om dette blir sendt ut på maillista).

Reiseregningsskjema finner du her

Du kan lese hele dekningsmodellen for 2022 her.

Om utfylling av reiseskjema

  • Legg ved kvittering for kjøpte billetter som viser pris, selskap, kjøpers navn, kjøps- og reisedato. For flyreiser krever også hovedstyret boardingkort, eller annen bekreftelse på at reisen er gjennomført.
  • Alle utgifter til leiebil, inkl. drivstoff, skal dokumenteres med kvitteringer.
  • Bilkjøring blir dekket etter følgende sats:

Reisekoordinator Johan Ørke
Mail: reisekoordinator@gmail.com 

KonkurranseStedDatoStøtte 50%
NC Ski-OGåsbu08.-09.01.22342
NC Ski-OGåsbu15.-16.01.22342
NM lang og NC Ski-OSkrim05.-06.02.22537
NM sprint og NC Ski-OTromsø19.-20.02.22508
NC Ski-OLygna05.-06.03.22411
NM/NC sprint helgRaumar29.-31.04.22419
NC Lang og mellomHamar05.-06.06.22343
NM sprint D/H21Porsgrunn/Skien22.06.22562
NC O-festivalenKongsvinger24.-26.06.22404
NC mellom og NM ultraToten13.-14.08.22349
NM ukaTyrving/Asker08-11.09.22437
NM/NC helgKonnerud23-25.09.22487
arrangementer som er flyttet/utsatt grunnet covid, blir fremdeles dekket, selv om datoen er feil.