Overnatting NM ultralang og NC mellom

O-gruppa har tinga overnatting for NM Ultralang og NC mellom på Rauland 18-19. august. Det blir også organisert fellestransport med leigebilar frå Gardermoen eller Torp. Overnattinga blir på Groven camping 16 km frå arena. I tråd med vedtak i sportsleg gruppe om å prioritere litt høgare overnattingsstandard framfor lågaste pris, er det bestilt to godt utstyrte […]

Read More