Saksliste og sakspapirer årsmøte 2021

Hu & Hei!

Vedlagt er sakspapirene og sakslisten til årsmøtet neste torsdag.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet for første gang skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi kan oversende lenker til Teams-møtet og stemmesystemet på forhånd, samt kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. Vi har derfor opprettet en påmelding her.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på mail (styret@ogruppa.org.ntnu.no) før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.