Kommunikasjonsplattform

Hu & Hei!

I vinter gjennomførte vi en evaluering av kommunikasjonen i o-gruppa etter en prøveperiode med kommunikasjonsplattformen Slack. De fleste var positive til Slack, men mange synes viktig informasjon også bør komme på mail. Ut i fra dette vedtok styret at Slack skal være vår foretrukne kommunikasjonsplattform. 

Den største ulempen med Slack er at vi kun får sett de 10 000 nyligst sendte meldingene ettersom vi bruker gratisversjonen. I dag har vi omtrent 2 500 meldinger, så når vi i løpet av året passerer 10 000 meldinger blir det ikke mulig å søke fram de eldste meldingene. På bakgrunn i dette skal viktig informasjon skal også komme på mail slik at det kan søkes fram i fremtiden. I tillegg er det større sjanse for at alle får det med seg. Hjemmesiden vil også brukes mer aktivt til å spre den viktigste informasjon.

Linken for å registrere seg for Slack vil legges ut på denne siden på hjemmesiden og fornyes fortløpende slik at den alltid er aktiv. Her vil det etterhvert også komme informasjon og hvordan Slack fungerer og hvordan man skal bruke det. 

Marte Hoff Hagen

Leder NTNUI Orientering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *