Innkalling til årsmøte 21.01.21

Årsmøte i NTNUI Orientering avholdes torsdag 21.januar kl. 17.15. Møtet blir digitalt på Teams på grunn av koronarestriksjonene. Alle som er registrert i medlemsregistreringen vår med gyldig NTNUI-medlemskap har møte- og stemmerett.

Om du vil søke verv i styret eller UK søker du henholdsvis her eller sender mail til uk@ogruppa.org.ntnu.no senest 10.januar. Saker som ønskes tatt opp sendes på mail til styret@ogruppa.org.no innen same frist. Saksliste med sakspapirer publiseres på hjemmesiden og sendes ut på Slack og ogruppa@ogruppa.org.ntnu.no 14.januar.