Lilleputten

Igjen er det tid for det tradisjonsrike løpet Lilleputten. Som vanlig betyr det manipulerte kart, kreative lyskilder og bålpost med pause.

Update:

Kjørekabal: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UiQ0A0V-LY0kdu1LvhmT6AUoJRMpW-i6s89DEIfntY4/edit#gid=0
Alkoregler: Hverken arena eller bålpost er i nærheten av Studenterhytta, medbrakt alkohol er tillatt.
Løypelengde: 2,2km

Parkering: Litj-Gråkallen

Avreise: Kl 17:15 fra Lille-P
Arena: TBD. Blir i nærheten av Litj-Gråkallen.
Kart: Ja
Målestokk: Valgfri
Start: Indviduell start. Parløping er tillatt. Felles løping til start i retning Jupiter.
Bålpost: Det vil være bålpost underveis i løypa. Ved ankomst bålpost stempler man inn og løpstiden pauses. Ved utstempling for å fortsette løpet starter løpstiden igjen.
Lyskilde: Elektrisk lys er forbudt og vil medføre diskvalifikasjon. Flammebaserte lyskilder anbefales.
Tidtaking: EKT
Premiering: Juryen utnevner vinner basert på ukjente kriterier. Vinneren får æren å arrangere Lilleputten 2023.

Karteksempler fra tidligere år:

KKC #5 – Fellesstart

D-51 inviterer alle natt-entusiaster til Klefstadhaugen førstkommende tirsdag for KKC #5

Foreløpig løypelengde: ca 6 km for dudes, ca 5 km for babes
Løypelegger har tatt hensyn til at mange er off-season, og lover løyper som går netto nedover.

Klassevis start i fellesstart, gafling vil forekomme.

Første start kl 18.30.

Kjørekabal: Her

Parkering: https://goo.gl/maps/CYSGwnn8PnVbrbsL7

Smittevern

 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta (heller ikke ved milde symptomer). Dette gjelder også personer som er i karantene eller isolasjon. Personer i risikogruppe anbefales på generelt grunnlag å ikke delta på arrangementer.
 • Konkurransene gjennomføres etter prinsippet “kom-løp-dra hjem”, der ingen skal være tilstedet lenger enn nødvendig.
 • Husk avstandsregelen på 1 meter til alle som ikke bor i samme husstand.
 • Stemplingsenhetene blir vasket etter at de er satt på plass i skogen. Det vil også være tilstrekkelig utplassering av desinfiseringsmiddel og rent vann ved start og mål. Alle skal spritvaske sine hender og EKT-brikke før start og før de leser av brikken ved mål. Synlig skitt må først tørkes bort, ellers virker ikke desinfiseringsmiddelet.
 • Ikke bli stående på post etter at du har stemplet – trenger du en tenkepause så trekk noen meter unna før du planlegger neste strekk.
 • Det blir ikke delt ut strekktidlapper. Alle resultater gjøres tilgjengelig på nett i etterkant.
 • Husk at en ikke skal stå tett sammen etter gjennomført løp og diskutere kart og veivalg.

Smittevernansvarlig: Håvard Mo Vaadal (haavard.vaadal@gmail.com – Telefon: 40482323)

 

O-intervaller

Denne uken blir det o-intervaller sør på Tulluan-kartet.

 • 5 drag med lengde 0,8-1,0km.
 • Hele løypen er snaue 5 km, med kuttemuligheter hvis noen skulle ønske det
 • Det blir postmarkeringer i terrenget
 • Anbefaler å løpe i grupper på inntil 4 pers

I tillegg er det en korridor uten postmarkeringer som kan løpes til oppvarming eller i etterkant. Lengde 2km/3km.

Veibeskrivelse her.

Husk egen kartplast!

Påmeldingsfrist torsdag kl. 14

Fellesavreise fra Lille-P kl. 18. Kjørekabal: https://goo.gl/pZrFeu

Freidigstafetten

Freidig arrangerer som vanlig Freidigstafetten en gang i mai måned. I år er dette 18.mai, med arena på Trolla.

NTNUI har tradisjoner med å stille med lag fra o-kjøkken eller andre komponerte lag innad i klubben. Årets stafett har 3 etapper, alle like lange. Hvis noen mangler lag eller ikke finner fullt lag på egenhånd, går det an å skrive seg inn i påmeldingen midlertidig.

Se ellers info i Eventor: https://eventor.orientering.no/Events/Show/10878

Skriv inn navn og riktig brikkenummer på alle etapper i påmeldingen. UK legger inn påmeldingene i Eventor.

Spørsmål? Ta kontakt

E.C. Dahls Open 2019

Velkommen til E.C.DAHLS OPEN 2019!

Tid: 16. mai klokken 18:00

Oppmøte (update): Grounden (volleyballbanen på Moholt studentby).

Terreng: Lettløpt, men delvis kupert studentby bestående av bakker, utvekslingsstudenter, asfalt, blokker, gress og kanskje snø om juryen tillater det.
MERK at Moholt studentby i sin helhet er sperret område frem til første start.

MERK også at S(h)it bedriver bygningsarbeid enkelte steder på Moholt studentby. Kunstige sperringer forekommer i terrenget og ikke på kartet. Vennligst vurder egne ferdigheter før passering av slike sperringer og anleggsområder.

Antrekk: Originalt og frekt. Det utelukkes ikke at matchende og gjennomførte kostymer teller positivt ved dommeravgjørelser. Det vil bli brukt EMIT-brikke til tidtaking. Alle lag må derfor medbringe minst en slik til arrangementet.

Påmeldingsavgift: Betales av laget samlet ved oppmøte: fire flasker Dahls per gutt på laget, og to flasker Dahls per jente på laget. Se ellers påfølgende reglement.

Forfriskninger: Bunnpris i nær bomavstand

Regler:

 • 1.3     Lag kan bestå av et valgfritt antall deltakere, så lenge dette tallet enten er 3, eller <3, og samtidig >0. Antallet løpte etapper må være lik 3.
 • 1.4     Mikslag er tillatt. Kjønnslig inndeling begrenses til gutter og jenter. Eventuelle intet-, tve- eller multikjønnede deltakere vil i det påfølgende kategoriseres som gutter.
 • 2.1     Påmeldingsavgiften er 4 stk. E.C. Dahls pils 0,33L glassflaske for gutter, 2 stk. for jenter.
 • 2.2     Utilstrekkelig eller annen likvid enn spesifisert i 2.1 aksepteres ikke som påmeldingsavgift, og ekskluderer laget fra all konkurranse.
 • 2.3     Søknad om å få stille med alkoholfri øl kan rettes arrangøren. Søkerlaget vil diskvalifiseres, forvises fra området, og tvangsinnmeldes i KRIK.
 • 2.4     Panten går noe avkortet som veldedig bidrag til nettavisen OPN.no
 • 2.5     Det vil være mulig å etteranmelde seg på arena mot en skamløs ekstrakostad
 • 4.1     I innledende heat og semifinaler skal det av hver etappeløper konsumere:
  • 2 enheter øl, jf. 2.1, fra glassflaske, for gutter
  • 1 enhet for jenter
 • 4.2     I finalen økes kvantumet alkohol med én enhet.
 • 4.3     For gutter drikkes enhetene med alkohol før og etter løping, i finalen 1 eller 2 etter.
 • 4.4     Jenter drikker før eller etter de har løpt, med unntak av siste etappe. I finalen drikkes en enhet før, og en etter løping.
 • 4.5     Dersom siste etappe løpes av en jente skal hun konsumere minst én av sine pils etter løping.
 • 6.2     Alle forsøk på juks vil bli slått hardt ned på, det være seg utilstrekkelig konsumering av likvider, regenerert svelgerefleks, vomitus hystericus vulgaris eller andre motbydelige handlinger med den hensikt å skaffe seg fordeler i konkurransen.
 • 6.3     Orienteringsløypens poster skal besøkes og beføles i korrekt rekkefølge. Henging er tillatt.
 • 6.4     Arrangøren kan pålegge de lag som bryter punkt 6.2 eller 6.3 en passende straff, eksempelvis (presenteres etter økende alvorlighetsgrad):
  • Fysisk avstraffelse, som dask, ris eller smekk
  • Tvungen, fysisk gjenholdelse
  • Tvangsskjenking etter omvendt-pumping-metoden eller intravenøst, avhengig av tilgjengelig kompetanse
  • Diskvalifikasjon
 • 7.3     Klager kan rettes arrangøren ved speakertjenesten inntil 15 min. etter at siste lag er i mål. Protestgebyr pålydende 1 stk. E.C. Dahls pils jf. 2.1 betales hvert jurymedlem. Blir protesten tatt til følge kan det ikke garanteres at gebyret tilbakebetales protesterende lag
 • 7.3     Juryen består utelukkende av beboere på D-51, og eventuelle støttespillere disse skulle finne det for godt å inkludere i en jury, avhengig av tvistens omfang og art.
 • 7.4     Arrangøren kan ikke gi noen som helst garanti for at en eventuell klage vil bli behandlet, vurdert eller i det hele tatt viet noen som helst oppmerksomhet.
 • 8.15 Arrangementet er ikke underlagt NSIs reglement eller NIFs lov, men deltagerne bes forholde seg til Norges Lover dersom de føler for det.
 • 17.05  Det vil ikke bli arrangert rerun før NOFs stemplingssytem er en kombinasjon av EMIT, SI og SFR Punching System.

For enslige, utstøtte eller andre som ikke har et lag å stille på, oppfordres det til å søke lagkamerater via Bull, umåtelige bestikkelser, Tinder eller andre metoder.

For de som ikke har brikke, skriv at dere trenger å låne brikke i kommentarfeltet.