E.C. Dahls Open 2019

Velkommen til E.C.DAHLS OPEN 2019!

Tid: 16. mai klokken 18:00

Oppmøte (update): Grounden (volleyballbanen på Moholt studentby).

Terreng: Lettløpt, men delvis kupert studentby bestående av bakker, utvekslingsstudenter, asfalt, blokker, gress og kanskje snø om juryen tillater det.
MERK at Moholt studentby i sin helhet er sperret område frem til første start.

MERK også at S(h)it bedriver bygningsarbeid enkelte steder på Moholt studentby. Kunstige sperringer forekommer i terrenget og ikke på kartet. Vennligst vurder egne ferdigheter før passering av slike sperringer og anleggsområder.

Antrekk: Originalt og frekt. Det utelukkes ikke at matchende og gjennomførte kostymer teller positivt ved dommeravgjørelser. Det vil bli brukt EMIT-brikke til tidtaking. Alle lag må derfor medbringe minst en slik til arrangementet.

Påmeldingsavgift: Betales av laget samlet ved oppmøte: fire flasker Dahls per gutt på laget, og to flasker Dahls per jente på laget. Se ellers påfølgende reglement.

Forfriskninger: Bunnpris i nær bomavstand

Regler:

 • 1.3     Lag kan bestå av et valgfritt antall deltakere, så lenge dette tallet enten er 3, eller <3, og samtidig >0. Antallet løpte etapper må være lik 3.
 • 1.4     Mikslag er tillatt. Kjønnslig inndeling begrenses til gutter og jenter. Eventuelle intet-, tve- eller multikjønnede deltakere vil i det påfølgende kategoriseres som gutter.
 • 2.1     Påmeldingsavgiften er 4 stk. E.C. Dahls pils 0,33L glassflaske for gutter, 2 stk. for jenter.
 • 2.2     Utilstrekkelig eller annen likvid enn spesifisert i 2.1 aksepteres ikke som påmeldingsavgift, og ekskluderer laget fra all konkurranse.
 • 2.3     Søknad om å få stille med alkoholfri øl kan rettes arrangøren. Søkerlaget vil diskvalifiseres, forvises fra området, og tvangsinnmeldes i KRIK.
 • 2.4     Panten går noe avkortet som veldedig bidrag til nettavisen OPN.no
 • 2.5     Det vil være mulig å etteranmelde seg på arena mot en skamløs ekstrakostad
 • 4.1     I innledende heat og semifinaler skal det av hver etappeløper konsumere:
  • 2 enheter øl, jf. 2.1, fra glassflaske, for gutter
  • 1 enhet for jenter
 • 4.2     I finalen økes kvantumet alkohol med én enhet.
 • 4.3     For gutter drikkes enhetene med alkohol før og etter løping, i finalen 1 eller 2 etter.
 • 4.4     Jenter drikker før eller etter de har løpt, med unntak av siste etappe. I finalen drikkes en enhet før, og en etter løping.
 • 4.5     Dersom siste etappe løpes av en jente skal hun konsumere minst én av sine pils etter løping.
 • 6.2     Alle forsøk på juks vil bli slått hardt ned på, det være seg utilstrekkelig konsumering av likvider, regenerert svelgerefleks, vomitus hystericus vulgaris eller andre motbydelige handlinger med den hensikt å skaffe seg fordeler i konkurransen.
 • 6.3     Orienteringsløypens poster skal besøkes og beføles i korrekt rekkefølge. Henging er tillatt.
 • 6.4     Arrangøren kan pålegge de lag som bryter punkt 6.2 eller 6.3 en passende straff, eksempelvis (presenteres etter økende alvorlighetsgrad):
  • Fysisk avstraffelse, som dask, ris eller smekk
  • Tvungen, fysisk gjenholdelse
  • Tvangsskjenking etter omvendt-pumping-metoden eller intravenøst, avhengig av tilgjengelig kompetanse
  • Diskvalifikasjon
 • 7.3     Klager kan rettes arrangøren ved speakertjenesten inntil 15 min. etter at siste lag er i mål. Protestgebyr pålydende 1 stk. E.C. Dahls pils jf. 2.1 betales hvert jurymedlem. Blir protesten tatt til følge kan det ikke garanteres at gebyret tilbakebetales protesterende lag
 • 7.3     Juryen består utelukkende av beboere på D-51, og eventuelle støttespillere disse skulle finne det for godt å inkludere i en jury, avhengig av tvistens omfang og art.
 • 7.4     Arrangøren kan ikke gi noen som helst garanti for at en eventuell klage vil bli behandlet, vurdert eller i det hele tatt viet noen som helst oppmerksomhet.
 • 8.15 Arrangementet er ikke underlagt NSIs reglement eller NIFs lov, men deltagerne bes forholde seg til Norges Lover dersom de føler for det.
 • 17.05  Det vil ikke bli arrangert rerun før NOFs stemplingssytem er en kombinasjon av EMIT, SI og SFR Punching System.

For enslige, utstøtte eller andre som ikke har et lag å stille på, oppfordres det til å søke lagkamerater via Bull, umåtelige bestikkelser, Tinder eller andre metoder.

For de som ikke har brikke, skriv at dere trenger å låne brikke i kommentarfeltet.

Klubbmesterskap sprint

Hu og Hei,

Som alltid blir det klubbmesterskap sprint 16.mai. Det blir et sted i nærheten av Moholt og fri start mellom kl 14-15.

Arena/mål: Grounden
Start: Følg vanlig vei til mandagstrening så dukker start opp etter 3 min ca.
Oppvarming lov langs mandagstreningtraseen.

Vinnertid: 10-15 min
Servering: Tvilsomt
God trening: Ja
God stemning: Ja
Mulighet til å arrangere neste års KM: Ja, hvis du er så heldig og vinner.
Rerun: NEI!

Mer info kommer når det nærmer seg. Håper mange blir med!