Julekalender luke 14

Lønner det seg å trene natt om man vil bli best i NM i nattRenn? De lærde sier at du må trene mye på kart for å bli best i orientering. Ser man på de beste så er det også realiteten, Olav Lundanes med over 150 økter på kart i året og Thierry Gueorgiou med sponsormerker og arrangement-logoer på roligøkter for å simulere VM. Men gjelder det også nattRenn, mandagsplukk og diverse andre natt-treninger i Trondheim? Vi har tatt en titt på statistikken og sett på sammenhengen mellom nattløping gjennom høsten og plassering på NM i nattRenn. Vi har stilt oss spørsmålene: Er nattløping veien å gå for å bli best i NM i nattRenn? Er det forskjeller mellom babes og dudes? 

På grafen til babes ser vi at antallet er veldig lite og da er det vanskelig å få det statistisk signifikant. Ane kan ha hatt flaks, og med erfaringer fra det større guttefeltet er det mye som kan tyde på det. Hvis Ane hadde kommet på en dårligere plassering ville grafen her også sett likere ut som hos guttene. Eventuelt bør Ane få nattetappe på Tio.

Ut i fra grafen for dudes ser vi en tydelig sammenheng mellom NM og løpte nattøkter gjennom høsten. Overaskende nok motsier statistikken de lærdes tro på nattøkter og forteller oss at de beste løper få nattøkter. I vår statistikk er det ingen evidens for å kunne si at nattRenn og mandagsplukk gjør deg til en bedre nattløper. At nattRenn og mandagsplukk gjør deg til en nattrev er det ingen som helst tvil om (ref: prosjekt-nattrev). Derimot skal vi være forsiktige med å si at sammenhengen gjelder utenfor Trondheim og i andre løp en NM i nattRenn. For å trekke sammenhenger til andre høythengende løp som Tio og Jukola, trenger vi videre statistikk.