Oringen 2021 – bli med på tidenes klubbtur!

NTNUI har fått muligheten til å være med å arrangere Oringen i 2021 i Åre. Dette er en gyllen mulighet for klubben til å skaffe penger. Vi snakker om et potensiale til å tjene inn to hundre tusen kroner! Det er like mye som vi tjener på Tour de Trondheim og Hu & Hei over 5 år.

Dette er ikke bare en mulighet til å gi noe tilbake til klubben, men også en super klubbtur for hele gjengen. Siden vi er med som arrangører får vi dekket overnatting i hytter av Oringen AB, hvor alle fra NTNUI får bo sammen. Vi er heldige som får lov til å være med som arrangører, for de fleste av oss vil dette være den eneste muligheten vi har til å arrangere verdens største O-arrangement.

Det er flust av ulike arbeidsoppgaver som kan gjøres. Enten du vil være med i planleggingsfasen allerede nå, planlegging og organisering det siste halvåret eller vil hjelpe til under selve Oringen-uka. Siden vi er arrangører er det i første omgang de som løper i Elite-klassene som vil ha anledning til å løpe selv. Men frykt ikke! Dersom man vil er det gode muligheter for å slenge seg med på en direkte løype et par dager (men ikke hver dag).

Her er et regneark hvor du kan skrive deg inn dersom du er interessert i å bli med: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bzqDj4pCjELVr851A1mRAh9ewSnz6sgfNAE8QHZFgs0/edit?usp=sharing
Dette er på ingen måte bindene, men fordi det er greit for de som planlegger å ha en viss oversikt over hvor mange som kan tenkte seg å bidra.

I første omgang har NTNUI fått ansvar for seremonier og avslutningsfester, noe som bør passe oss utmerket. I tillegg har vi blitt spurt om vi vil bidra i IT-avdelingen. For de som vil hjelpe til under selve Oringen-uka finnes det også mange andre jobber som må gjøres, innenfor de fleste arbeidsområdet, her er det bare å fylle på med folk. Jo flere som bidrar jo mer penger får vi til verdens beste o-klubb<3

Øystein har snakket med studieveiledere på NTNU og fått bekreftet at å jobbe med Oringen også vil kunne telle som deler av den obligatoriske jobberfaringen man trenger på sivinglinjer. De kan ikke garantere at det vil telles som relevant sommerjobb, men det vil uansett kunne telle som sommerjobb. Dette gjelder først og fremst de som er interessert i å jobbe med Oringen utover selve Oringen-uka.

Er du interessert i å hjelpe til i forkant av Oringen? Her en oversikt over hovedoppgavene ved de ulike arbeidsområdene våre:

Seremonier:
Premieutdeling
Skaffe konferansier til premieutdelingene, helst en fra NTNUI og skaffe underholdning, helst fra lokale grupper til premieutdelingene. Gjennomføre premieutdelingene.

Åpning av hver etappe
Finne en lokal sanger til hver etappe som kan fremføre nasjonalsangen ved åpning. Avtale med sponsoren for etappen angående åpning av etappen (f.eks om de skal holde tale?) og eventuelt finne underholdning til åpning av etappen.

Åpningsseremoni første dagen
Koordinere åpningsseremoni med ungdomsstafetten. Finne underholdning og konferansier.

Avslutningsfester
Arrangere de tre avslutningsfestene: minidisco (-12år), disco (13-17år) og sjette (18+år). Skaffe lokaler til avslutningsfestene. Her bør minidisco og discoen arrangerers i tilknytning til Oringen-torget. Samme sted kan brukes til begge to. Til sjette-etappen er nok det beste å finne lokaler man kan leie, hvor sjette kan arrangeres av en ekstern arrangør. DJ/underholdning må ordnes til alle festene. I tillegg skal det lages et billettsystem for festene og man er ansvarlig for å skaffe vakthold til festene.

IT-avdeling
Dersom du studerer noe innen data og IT, eller bare er interessert i å lære mer/noe om IT er dette gruppa for deg. Lars Strøm, som også bor i Trondheim, er ansvarlig for IT-avdelingen, dette gjør at det blir lett å samarbeide uten å måtte reise til Åre. Lars ser for seg at NTNUI kan bidra i IT-gruppene «nettverk» og «klienter og hardware».

Nettverk
Gruppen har ansvaret for at det skal være fungerende internett, både for funksjonærer og løpere, på arenaene og o-ringenstaden. I tillegg har de ansvaret for betalingssystemet. Dette vil innebære å planlegging og dimensjonering av nettverk, i tillegg til å rigge opp og ned alle nettverkskabler og koble det sammen.

Klienter og hardware
De har ansvaret for alt av datamaskiner, printere og annet hardware for o-ringens funksjonærer. Her vil mye av arbeidet skje på forhånd ved å test-kjøre alle komponenter, i tillegg til å være med som teknisk støtte underveis i o-ringen-uka.