3000-meter

Vi tester formen på Øya stadion!

Felles jogg fra Grounden kl. 17.00 for de som vil. Første heat starter ca kl. 17.30 for de som møter direkte.

Dersom vi blir mange, deler vi opp i flere heat basert på sannsynlig løpstid.

Det er også mulig å stille i klassen “Tidtaker” hvis man vil hjelpe til med å ta tiden!

Håvard Mo Vaadal

Fotballspiller i mitt forrige liv før NTNU. Aldri sett meg tilbake etter første mandagstrening.