Laguttak 10mila

UK er (nesten) ferdige!

Lagene finnes her Tiouttak 2018

Det er allerede noen endringer siden lagpresentasjonen.

Forfall skal meldes til uk på mail: ogruppa-uk@org.ntnu.no

Fint om alle som ikke har svensk eventorprofil, kan lage dette (www.eventor.orientering.se).  De som har, men ikke har registrert NTNUI som klubb, må gjøre det.

Hu og Hei! Hu og Hei! Hu og Hei!

Anders Emilsson

For all my Southside n****** that know me best. I feel like me and Juttz might still have sex. Why? I made that bitch famous (Goddamn)