Styret 2018

På årsmøte 25.01.2018 ble det valgt nytt styret i ogruppa for 2018. Det nye styret vil passe på å takke det gamle styret for utmerket innsats det foregående året.
Årsmøtet ble gjennomført på beste vis og vi vil også takke dirrigent Jonas Klausen Espedal og referent Ingrid Okkenhaug for en stødig jobb. Det nye styret gleder seg til å ta fatt på sine oppgaver!

Styret 2018
Leder: Anna Ulvensøen
Nestleder: Sindre Engzelius Gylver
Kasserer: Anders Felde Olaussen
Økonomisjef: Ingvild Wang
Sportslig sjef: Marte Hoff Hagen
Infosjef: Ingvild Brekke
Kartsjef: Ingunn Egeberg Vari
Utenomsportslig sjef: Øystein Fruseth Christiansen

Hu & Hei!

Anna Ulvensøen

En ulv kommer alltid i tospann - en stor og en liten. Jeg er den lille.