O-kjøkkenpresentasjon: Ullers-O

I utkanten av Moholt Allé finner du Ullers-O. En idyllisk oase som kompenserer for Meldepostens kaos. Men hvem er disse skapningene som holder til her? Som alle andre samfunn har vi en rangordning, naturlig nok basert på enheten UA (Ullers-alder), og Ullersinnene blir her presentert i omvendt rekkefølge av den nevnte ordningen.

Read More