Styret 2019

På årsmøte 24.01.2019 ble det valgt nytt styre i ogruppa for 2019. Det gamle styret ønsker masse lykke til til nye styret og vil gjerne takke for det foregående året.
Årsmøtet ble gjennomført på beste vis og gamle styret vil også takke dirrigent Ingrid Okkenhaug og referent Sindre Engzelius Gylver for en stødig jobb.

Styret 2019
Leder: Øystein Fruseth Christiansen
Nestleder: Marte Hoff Hagen
Kasserer: Tonje Aasheim Nymark
Kasserer: Sunniva Omdal
Økonomisjef: Ole Jørgen Arenth
Sportslig sjef: Audun Heimdal
Infosjef: Kristin Brekke
Kartsjef: Jakob Kalvig Skogan
Utenomsportslig sjef: Anne Eiken

Anna Ulvensøen

En ulv kommer alltid i tospann - en stor og en liten. Jeg er den lille.