Saksliste årmøte 2016

Hu og hei!

Saksliste og sakspapirer til årsmøtet er tilgjengelig via linkene nedenfor. Vi sees på årsmøtet i NTNUI Orientering førstkommende torsdag, 28. januar, kl 18:00 i JC12 på NTNU Moholt.

Husk medlemskort. Uten medlemskort har du ikke stemmerett.
Møt presis. Stemmeberettige telles i sak 1. De som ankommer for sent kan ikke forvente å få stemmerett.
Mvh Fredrik Steinsvik for styret