Uttakskriterier

Om Uttakskomiteen

UKs overordnede oppgave er å sørge for at NTNUI stiller med best mulig lag på stafettene. UK velges av årsmøtet, og gis mandat til å gjøre de nødvendige vurderingene som kreves for å sette sammen NTNUIs stafettlag. Det er UKs ansvar at alle løpere får en rettferdig behandling. Med rettferdig menes det at alle UKs vurderinger skal kunne begrunnes i de oppsatte uttakskriteriene. Videre forutsettes det at beslutningsgrunnlaget formidles uoppfordret til løpere berørt av avgjørelser som har krevd mye diskusjon. Det er generelt ønskelig at UK opprettholder god kontakt med klubbens løpere i forkant, under og etter laguttakene.

 

Retningslinjer for uttak

Generelle uttakskriterier: Testløp og skjønn

Testløp
Det er satt opp testløp som alle skal prioriteres av løpere som satser på de aktuelle stafettene. Testløpene utgjør hovedgrunnlaget for UKs laguttak, og skal alle inkluderes i

UKs vurderinger. UK vil vekte testløpsresultatene mot hverandre i uttaksdiskusjonen, basert på:

  • Konkurranse/viktighet av løp
  • Terrengrelevans
  • Relevans for spesifikke etappeegenskaper

UK kan velge å annonsere vekting av løp i forkant av uttaksdiskusjonen. Det skal da fremgå tydelig i annonseringen av de oppsatte testløpene hvilke(t) løp som skal vektes tyngst. I tilfeller hvor ett eller flere løp tester spesifikke etappeegenskaper kan UK velge å vekte et slikt løp tyngre enn det som først fremgår av uttakskriteriene. Fornuftig vekting vil også måtte benyttes for å vurdere prestasjoner i ulike klasser, f. eks E1/E2 og senior/junior. Spesielt for sammenligning av junior- og seniorresultater vil tidligere stafetter og arrangerte testløp med felles klasse vektes spesielt tungt. UK forbeholdes retten til å legge mindre vekt på løp som viser seg å være urettferdige (f.eks. mye snø, poster henger feil osv.).

 

Skjønn
I tillegg til å basere seg på resultatene fra de oppsatte testløpene, bruker UK skjønn i laguttak. Skjønn benyttes i særlig grad i tilfeller hvor løpere ikke har hatt anledning til å delta på testløpene. UK kan i samråd med aktuell løper sette opp et annet løp for vedkommende hvor løperen får anledning til å vise seg frem. Skjønn kan også benyttes i situasjoner hvor UK mener at de oppsatte testløpene ikke gir et godt nok grunnlag for å teste spesifikke egenskaper som er relevante for en etappe eller en stafett. I alle tilfeller skal skjønn kun brukes der UKs vurderinger kan dokumenteres med henvisning til tidligere resultater og prestasjoner. Skjønn utøves på bakgrunn av (prioritert rekkefølge):

  • Tidligere prestasjoner fra individuelle konkurranser og stafetter
  • Prestasjoner i andre konkurranser
  • Fysiske tester
  • Oppmøte på treninger og samlinger

De to siste punktene er fortrinnsvis aktuelle for de høyere lagnumrene, i tilfeller hvor vurderingsgrunnlaget fra testløp og tidligere prestasjoner er dårlig.

 

Utøverens ansvar

Alle utøvere oppfordres til å svare på spørsmål om ambisjoner og etappeønsker som har blitt sendt ut mail, for at UK skal ha best mulige forutsetninger for å ta ut de beste lagene.

Løpere som forstår at de vil være i diskusjonen om de beste lagene skal melde ifra til UK (ogruppa-uk@org.ntnu.no) dersom de ikke kan stille på de oppsatte testløpene. Løpere har selv ansvar for å informere UK om eventuelle resultater og prestasjoner fra andre konkurranser.

 

Uttak av stafettlag

UK tar ut NTNUI sine lag til stafettene nevnt nedenfor, med unntak av Fredigstafetten og Jaktprøven, hvor o-kjøkkenene stiller lag og i de fleste tilfeller får komponere lagene selv. En praksis hvor lag komponeres etter ønsker fra enkeltutøvere i andre stafetter er ikke aktuell, ettersom praksisen umulig kan håndheves konsekvent og rettferdig.

Dersom man ønsker å delta på stafetter som ikke er nevnt nedenfor, er det fullt mulig å melde på og ta ut egne lag, men si gjerne ifra til UK først.

UK tar også ut lagene til NM-stafett i skiorientering. Mer info om dette blir sendt på mail når det nærmer seg.

 

Stafetter og uttaksløp

Kolmårdskavlen – 1. april.

Kolmårdskavlen løpes i forbindelse med påskesamling. UK tar ut lag basert på etappeønsker fra spørreskjemaet (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxArS2d7wY3rtvr1_YCruqoJpNknwGe3pvqMmeiHSYl1s5EA/viewform?usp=sf_link) og Kolmårdsmedelen dagen før.

 

Tiomila – 28.-29. april.

Tiomila er årets viktigste stafett for NTNUI Orientering. Det arrangeres i år i Nynäshamn sør for Stockholm.

Testløp:

Dato Løp Distanse
7. april Lørdagskjappen, Moss Mellom
8. april Smaaleneløpet, Trøgstad

 

Lang
15. april Blåveisløpet, Levanger* Mellom
18. april Armfeldtnatta**, Trondheim Dag/Natt
Lang

* Dersom juniorklassen og seniorklassen har forskjellig løype oppfordres juniorer som skal løpe Tiomila til å melde seg på i seniorklassen.
** UK anbefaler alle jenter å stille i dagversjonen av Armfeldtnatta og alle gutter (uansett etappeønsker på Tiomila) å stille på nattversjonen senere på kvelden for at resultatene skal kunne la seg måle mot hverandre.

UK har et klart ønske om at flere såkalte ”linjelag” skal stille på Tiomila. Det har imidlertid vært noe problematikk knyttet til at utøvere som kan prestere på et av våre beste lag i stedet har løpt på linjelag. Alle som UK vurderer som aktuelle for et av de to beste lagene i hhv dame- og herrestafetten men som i stedet ønsker å løpe på linjelag må derfor spørre og få UKs godkjennelse for dette. Er du usikker på om du er aktuell for første- eller andrelaget – spør.

Lagene til Tiomila sendes ut på ogruppa-lista og legges ut på hjemmesiden så snart de er klare. Det kan også hende at det blir lagpresentasjon på Grounden.

 

Freidigstafetten – 26. mai

 Freidigstafetten arrangeres av Freidig i Bymarka. Her stiller o-kjøkkenene med egenkomponerte kjøkkenlag, UK setter opp lag for de som ikke har et eget kjøkkenlag.

 

NM sprintstafett – 27. mai

NM sprintstafett arrangeres i Sandnes. Det er to kvinner og to menn på hvert lag. Lagene tas ut basert på resultatene i NM sprint* dagen før, EM testløp sprint 10. april arrangert av Lillomarka og KM sprint (Knock out) 12.mai arrangert av Frol. Lagene blir tatt ut og offentliggjort så tidlig som mulig lørdag ettermiddag/kveld.

*Vektes tyngst

 

Jukola – 16.-17. juni.

Jukola arrangeres i år i Lahti sør i Finland.

Testløp:

Dato Løp Distanse
28.-29. april Tiomila*, Sverige Stafett, natt/dag
30.mai Jukola testløp**, Trondheim Lang
3. juni Trondheim Open dag 3, Trondheim Mellom

*Vektes tyngst

**Klubben arrangerer eget testløp, mer info på nettside og mail når det nærmer seg.

 

Night Hawk – 11.-12. august

Night Hawk arrangeres på Konnerud nær Drammen.

Testløp:

Dato Løp Distanse
28.-29.april Tiomila, Sverige Stafett, natt/dag
16.-17.juni Jukola, Finland Stafett, natt/dag
23.juni O-festivalen, Bærum Lang
24.juni O-festivalen, Bærum Mellom

Siden uttaksløpene er ganske lenge før stafetten vil god form på sommerløp også kunne telle i uttaket. Det er imidlertid utøvernes eget ansvar å informere UK om resultater fra sommerløp.

 

Midt-Norsk Mesterskap i stafett – 26. august

Midt-Norsk Mesterskap arrangeres i  år i Oppdal. Uttaket gjøres på bakgrunn av MNM Lang dagen før. Lagene vil bli tatt ut og offentliggjort så fort som mulig lørdag ettermiddag/ kveld.

 

KM stafett Sør-Trøndelag – 2. september

KM stafett for Nord- og Sør-Trøndelag arrangeres i 2018 av Trollelg. Uttaket gjøres på bakgrunn av KM lang dagen før og løpene på Midt-Norsk mesterskap. Lagene vil bli tatt ut og offentliggjort så fort som mulig lørdag ettermiddag/kveld. UK ønsker å bruke KM til å teste etapper til NM stafett. Dette kan bli lagt vekt på under uttaksdiskusjonen.

 

NM stafett – 16. september

NM-uka 2018 arrangeres av Vegårshei. Stafettuttaket gjøres på bakgrunn av NM lang og NM mellom kvalik under NM-uka*. NightHawk, MNM stafett, KM stafett og NM mellom A-og B-finaler er også uttaksløp. Lagene vil bli tatt ut og offentliggjort så fort som mulig lørdag ettermiddag/kveld.

*Vektes tyngst

Det er lov å stå over individuelle konkurranser under NM-uka uten at dette skal gå ut over hvilket lag man kommer på. Om du tenker å gjøre dette, ta kontakt med UK god tid i forveien: ogruppa-uk@org.ntnu.no

 

NM junior stafett – 23. september

Arrangeres av Sandefjord. Uttaket gjøres på bakgrunn av norgescupløpet dagen før og løpene under NM-uka. Lagene vil bli tatt ut og offentliggjort så fort som mulig lørdag ettermiddag/kveld.

 

Jaktprøven – 23. september
Arrangeres av Freidig et sted i Trondheim. Her er det mulig å sette opp egenkomponerte lag. UK tar ut lag for de som ikke har eget.

 

UK 2018

Anders Emilsson (leder)

Silje Arntzen

Sigrid Alexandersen

Erik Gustafsson

Elias Mølnvik

ogruppa-uk@org.ntnu.no