Løypedatabase

Bratsbergrunden

Total distanse: 24335 m

Samlet stigning: 300 m
Mikkelsenindex: 12.3 m/km
Resultater: 2011-nov2012-aug2012-okt, 2013-mai, 2013-aug
Løyperekord: 58:14 Espen Alexander Sørlie

Starten av testløpet er fotgjengerfeltet ved undergangen ved Voll studentby. Samme fotgjengerfelt er målstrek. Fra start går man over skibrua og rett fram over bilveien og følger så fortau/gangvei på høye side av veien forbi Steinan. I nedkjøringa mot Risvollan er det mest hensiktsmessig å bruke bilveien. Ta til venstre i krysset ved Risvollanblokka og kom deg inn på gangveien igjen etter neste rundkjøring. Følg gangveien forbi Lia pukkverk og ta til venstre i rundkjøring mot Bratsberg. Etter Bratsberg sentrum ta til venstre i kryss skiltet «Solbakken». Fortsett rett fram til krysset ved Solbakken skole, ta til venstre og følg gangveien  til toppen av Solbakken. Bruk undergangen og gangveien for å komme deg fra Jonsvannsveien til gamle jonsvannsvei som følges til mål.


Ila – Skistua

Total distanse: 7933 m

Samlet stigning: 434 m
Mikkelsenindex: 54,8 m/km