Løypedatabase

Følgende løyper er presentert under:

  • Studenterfemmila – individuellstart klassisk i april
  • Dragvolltestløp – fellesstart løping rett før sommerferien
  • Staketest Bjørndalen – fellesstart rulleski i oktober
  • Tour de Sweco 2. etappe – klassisk fellesstart
  • Tour de Sweco finale – jaktstart skøyting i februar
  • Øyarunden – intervallrunde løping
  • Estenstadhufs – intervallbakke elghufs
  • Kjettingrunden – intervallrunde løping
  • Ferista – Skistua testløp – intervallstart klassisk rulleski etter sommerferien (Brukes ikke for øyeblikket)
  • Brattsbergrunden – klassisk rulleski testløp (Brukes ikke for øyeblikket)

Studenterfemmila

Primær løype – brukes dersom det er nok snø:

GPX fra 2022 med start og mål på toppen av Rustadrenna:

Høydemeter: 1662, 1706, 1797, 1656, 1627 eller 1689 avhengig av hvilken GPS-klokke du spør

Sekundær løype – brukes kun dersom det er absolutt nødvendig:

GPX fra 2021 med start og mål på jordet ved militærleiren:

Høydemeter:1413, 1540, 1468, 1447, 1427 eller 1520 avhengig av hvilken GPS-klokke du spør

Dragevolltestløp

Stravasegment 

Staketest Bjørndalen

Tour de Sweco 2. etappe Klassisk fellesstart

Tour de Sweco finaleetappe

Øyarunden

Stravasegment

Estenstadhufs

Kjettingrunden

Ferista – Skistua

Bratsbergrunden

Samlet stigning: 300 m
Mikkelsenindex: 12.3 m/km
Resultater: 2011-nov2012-aug2012-okt, 2013-mai, 2013-aug
Løyperekord: 58:14 Espen Alexander Sørlie

Starten av testløpet er fotgjengerfeltet ved undergangen ved Voll studentby. Samme fotgjengerfelt er målstrek. Fra start går man over skibrua og rett fram over bilveien og følger så fortau/gangvei på høye side av veien forbi Steinan. I nedkjøringa mot Risvollan er det mest hensiktsmessig å bruke bilveien. Ta til venstre i krysset ved Risvollanblokka og kom deg inn på gangveien igjen etter neste rundkjøring. Følg gangveien forbi Lia pukkverk og ta til venstre i rundkjøring mot Bratsberg. Etter Bratsberg sentrum ta til venstre i kryss skiltet «Solbakken». Fortsett rett fram til krysset ved Solbakken skole, ta til venstre og følg gangveien  til toppen av Solbakken. Bruk undergangen og gangveien for å komme deg fra Jonsvannsveien til gamle jonsvannsvei som følges til mål.