Skirenn

For sesongen 2023/2024 gjelder følgende bestemmelser for refundering skirenn:

 • Bare skirenn refunderes, ikke løp eller ritt
 • 100% av påmeldingavgift på alle renn som koster opp til kr 200,-
 • Opptil 85% av påmeldingavgift på alle renn som koster mer enn kr 200,- dersom løper har startet rennet. DNF er tillatt
 • Med påmeldingavgift menes laveste pris uten tillegg for lisens og lignende
 • Startkontigent til skirenn som arrangeres av NTNUI refunderes ikke (f.eks Marka Rundt).
 • Ved annenhåndskjøp, refunderes opptil 85% av kjøpssum, dersom denne er lavere enn opprinnelig kjøpspris
 • For styremedlemmer dekkes 100% av alle renn den sesongen de tiltrer vervet.
 • Deltakeravgift ved Studentlekene 2024 refunderes på lik linje med andre renn.

KRITERIER FOR REFUNDERING

Det skal leveres samlet refusjonsskjema ved sesongslutt.

Alle disse kriteriene må være fulgt, for krav på refusjon:

 • Ha to eller flere dugnadsenheter – se info om dugnads- og veteranliste
 • Korrekt konkurransebekledning, 5 alternativer:
  • Hel NTNUI Langrenn konkurransedress + lue
  • Hel NTNUI Langrenn overtrekksdress + lue
  • NTNUI overtrekksjakke + lue
  • Overdel NTNUI Langrenn kondomdress + lue
  • Tightsen til NTNUI Langrenn kondomdress + lue
   • Luen skal ha riktig reklamemerke, altså Swecomerket. Ingen krav om NTNUI-lue. Ta kontakt med Økonomiansvarlig ved behov for Swecomerket. Swecologoen er strykbar og finnes i både sort og hvit farge
 • Betalt medlemskontingent i NTNUI, betales hos Sit Trening (Kun NTNUI-medlemskap holder også, men dette er ikke mulig å kjøpe via internett).
 • Ikke gått renn for andre klubber inneværende sesong
 1. Løpere som leverer positiv dopingprøve, vil miste rett til refusjon livet ut.
 2. Løpere som mottar refusjon uten å ha rett til det, vil miste refusjon neste sesong