Refusjon

For sesongen 2019/2020 gjelder følgende bestemmelser for refundering:

1: Refunderingssatser startkontigent:

 • 100% av påmeldingavgift på alle renn som koster opp til kr 200,-
 • 85% av påmeldingavgift på alle renn som koster mer enn kr 200,-
 • Med påmeldingavgift menes laveste pris uten tillegg for lisens og lignende
 • Startkontigent til skirenn som arrangeres av NTNUI refunderes ikke. Dette gjelder for eksempel Marka Rundt og Studentlekene.
 • Ved annenhåndskjøp, refunderes opptil 85% av kjøpssum, dersom denne er lavere enn opprinnelig kjøpspris
 • For styremedlemmer dekkes 100% av alle renn

2: Refundering reise:

 • Støtte til satsningrenn og samlinger er bestemt av vedtatt budsjett
  • En oversikt over disse finnes i terminlisten
  • Hva og hvor mye som dekkes blir avgjort i hvert enkelt tilfelle basert på budsjett og antall deltakere
  • For å få glede av støtten som langrennsgruppa gir på disse rennene, må man være med på det opplegget som NTNUI Langrenn har til de forskjellige rennene
  • Reiser man på egenhånd gir ikke det automatisk rett til støtte
 • Kjøring til samlinger og satsningrenn i regi av NTNUI Langrenn, blir dekket med en sats pålydende 2,5 kr/km for privatbiler
  • Dette fordrer at bilen er «full» (3 eller flere pasasjerer)
 •  Ved kjøring til skirenn som ikke er definert som satsningsrenn, dekkes normalt ikke reiseutgifter. Imidlertid kan det søkes om støtte, og dette vil bli behandlet på ordinære styremøter.


 

KRITERIER FOR REFUNDERING

Det skal leveres samlet refusjonsskjema ved sesongslutt.

Alle disse kriteriene må være fulgt, for krav på refusjon:

 • Ha to eller flere dugnadsenheter – se info om dugnads- og veteranliste
 • Korrekt konkurransebekledning, 5 alternativer:
  • Hel NTNUI Langrenn konkurransedress + lue
  • Hel NTNUI Langrenn overtrekksdress + lue
  • NTNUI overtrekksjakke + lue
  • Overdel NTNUI Langrenn kondomdress + lue
  • Tightsen til NTNUI Langrenn kondomdress + lue
   • Luen skal ha riktig reklamemerke, altså Swecomerket. Ingen krav om NTNUI-lue. Ta kontakt med Økonomi- og sponsoransvarlig ved behov for Swecomerket.
 • Betalt medlemskontingent i NTNUI , betales hos SiT Idrett  (Kun NTNUI-medlemskap holder også)
 • Ikke gått renn for andre klubber inneværende sesong
 1. Løpere som leverer positiv dopingprøve, vil miste rett til refusjon livet ut.
 2. Løpere som mottar refusjon uten å ha rett til det, vil miste refusjon neste sesong