Hva er Strindamarka næranlegg?

Hva er Strindamarka næranlegg

Strindamarka næranlegg er navnet på forsøket om å etablere et nærmiljøanlegg på østsiden av Trondheim by. Her ønsker syv klubber å anlegge et nøkternt anlegg, med rekruttering av nye skiløpere i fokus.

Anlegget er ønsket plassert i inngangen til Estenstadmarka, rett ved Lohove og Dragvoll. Her er tilgangen til kollektivtransport god, naturen preges av kraftlinjer og kratt, samt at området kan betegnes som et kuldehull.

Under kan du se et bilde av planene for anlegget. Hele anlegget, inkludert løypetraseen vil være godt skjermet fra Fuglmyra, slik at naturen der forblir den samme i dette området.

Hvorfor er det et behov for et anlegg på Østsiden?

På vestsiden av Trondheim, i tilknytning til Bymarka, finnes det hele seks skianlegg. Til disse anleggene sogner flere klubber, samt befolkningen på vestsiden av byen. Men på østsiden av byen er ikke situasjonen like god. Her finnes det ingen skianlegg, kun vanlige turløyper. Av den grunn må klubbene fra østsiden hver uke kjøre gjennom byen for å komme seg til egnede areal, som både er en belastning på klimaet, tidsmessig ugunstig og skaper trengsel i anleggene i vest.

På bakgrunn av denne situasjonen ønsker nå de syv klubbene å jobbe for et anlegg i tilknyting til Estenstadmarka, hvor skiglede kan skapes, bilkjøring reduseres og tid spares.

Som en kan se av illustrasjonen under, kan både klima- og miljøbesparelsene bli store ved å etablere et anlegg i Estenstadmarka:

Et anlegg det har blitt jobbet lenge for

Allerede i 2013 startet jobben med å få etablert anlegget, der Strindheim IL stod i spissen. I ettertid har seks andre klubber kommet til, og de syv klubbene står nå samlet bak drømmen om et skianlegg for østsiden av byen.

Klubbene som i dag står bak planene, er listet opp på montasjen under: