Anlegg Øst Entrepenør

Sesongen 2022/2023 gikk NTNUI Langrenn inn i et delsponsorat med entreprenørfirmaet Anlegg Øst Entrepenør, en del av Eleda Group. 

Anlegg Øst Entreprenør er sammen med søsterselskapet Gjermundshaug Anlegg den største anleggsentreprenøren i Innlandet, og er en del av Eleda Group. Selskapene er eier av betongentreprenøren FS Betong. Vi er en anleggsentreprenør i det nasjonale markedet med hovedfokus på Østlandet og administrasjon lokalisert på Lillehammer. Anlegg Øst Entreprenør utfører privat og offentlig infrastruktur som vei, jernbane, energi, flomsikring, rassikring,  vann og avløp, fjernvarme, opparbeidelse tomter, masseforflytning, sprengningsarbeider, miljøsanering, rivningsarbeider og betongkonstruksjoner.

Til gjengjeld vil langrennsgruppa fronte Anlegg Øst Entrepenør med logoer på bekledning, samt profilere sponsor med bannere på egne arrangementer. I tillegg vil Anlegg Øst ha muligheten til å til  holde en bedriftspresentasjon for gruppas medlemmer vinterstid.