Samarbeidsavtale med Sweco

Sesongen 2009/2010 gikk NTNUI Langrenn inn i et samarbeid med konsulentfirmaet Sweco Norge AS. Inntektene fra denne avtalen er besluttet å skulle gå til å sponse gruppas treningssamlinger, samt til sosiale tiltak.

Til gjengjeld vil langrennsgruppa fronte Swecos navn med logoer på bekledning, og med banner ved egne arrangementer. I tillegg får de fritt spillerom til å avholde bedriftspresentasjoner for gruppas medlemmer.

På vegne av hele langrennsgruppa takker vi Sweco for deres gavmildhet, og kan bekrefte at sponsorbeløpet kommer godt med for alle våre medlemmer. Tusen takk! <33

Om du har spørsmål knyttet til avtalen, send mail til langrenn-nestleder@ntnui.no