Inn- og utbetaling

Innbetaling

NTNUI-langrenn benytter en bankkonto for innbetaling av diverse arrangementkontigenter.

 • Kontonummer: 8601.43.52858
 • Innbetaling merkes alltid med navn og hva betalingen gjelder

Tilbakebetaling av utlegg

Ved utlegg, og for å få refundert disse kostnadene av NTNUI-langrenn, må godkjent kvittering leveres. Godkjent kvittering skal inneholde:

 • Kjøper (NTNUI Gruppenavn, evt medlem)
 • Selger (Organisasjonnr, Navn og Signatur)
 • Dato for Kjøpet
 • Varebeskrivelse (!)
 • Kjøpesum
 • Originale!: Boardingkort ved fly, billett fra konduktør eller automat ved tog, kvittering fra butikken, etc.

Benytt dette skjemaet når du leverer søknad om tilbakebetaling av utlegg.

Fakturaer m/Organisasjonnr.:

 • «Faktura» fra foreninger er ikke gyldig!
 • Faktura skal inneholde alle overnevnte punkter for kvittering!

IKKE godkjent kvittering:

 • Utskrift fra nettbank om at pengene er overført
 • «Postitlapp» med «Ved, 400kr, S.E.»
 • KOPIER!!! DEN VERSTE FEILEN!
 • KUN originale som gjelder!

Kasserer/revisor viser forstålse for:

 • Forbund som ikke sender ut noe annet enn mail
 • Handel med utenlandske leverandører
 • MEN: Det må forklares og bevitnes