Innbetaling

NTNUI-langrenn benytter en bankkonto for innbetaling av diverse arrangementkontigenter.

  • Kontonummer: 8601.43.52858
  • Innbetaling merkes alltid med navn og hva betalingen gjelder
  • Send gjerne mail til økonomiansvarlig med dokumentasjon på langrenn-kasserer@ntnui.no om det gjelder innbetaling for noe annet en store ting som Stakefest, utenlandstur eller andre samlinger