Treningsplan Uke « 43 »

Egentrening/hviledag

Løpeintervall Øyarunden // Running intervals (26. okt)

Oppmøte kl 17:30 Hovedbygget Gløshaugen

4-6 * Øyarunden. 2 min pause. Oppmøte hovedbygget kl. 17.30 // running intervals, attendance 18.00 at Gløshaugen.

Innestyrke SIT // Strength at SIT (27. okt)

Oppmøte kl 08:00 Idrettsbygget, Gløshaugen

Innestyrke 08.00 på SIT Gløshaugen // Strength and core indoor at SIT Gløshaugen

Bjørndalen staketest (28. okt)

Oppmøte kl 17:30 Stavne bru

Bjørndal staketest. Fellesstart kl. 18.00. Oppvarming fra Stavne bru kl. 17.30. Løype: https://www.strava.com/segments/1491457?filter=overall

Egentrening/hviledag

Vassfjellhfus // Running intervals (elghufs) (30. okt)

Oppmøte kl 08:30 Hovedbygget Gløshaugen

Vassfjellhufs; 6*5 min + 4*1 min elghufs, 2/1 min pause. Oppmøte 08.30 foran hovedbygget. Husk staver og skift // 6*5 + 4*1 min running intervals (elghufs), attendance 08.30 at Gløshaugen. Remember ski poles.

Langtur rulleski // Long rollerski-session (31. okt)

Oppmøte kl 09:00 Stavne bru

Langtur rullesk i valgfri stilart. Oppmøte Stavne bru kl. 09.00 // long rollerski session, attendance 09.00 at Stavne bru.

Langtur løp // Sunday long run (31. okt)

Oppmøte kl 09:00 Ilaparken

Langtur løp i Bymarka. Oppmøte Ilaparken kl. 09.00 (løper forbi Theisendammen ca. 09.20) // Sunday long run in Bymarka. Attendance 09.00 at Ilaparken.

Medlemsregistrering sesongen 21/22

Hu og Hei!

Neste helg er det duket for Meråkersamling, og det er derfor greit å få registrert alle nye medlemmer før den tid.

Alle som ønsker å delta på treninger eller andre aktiviteter i regi av NTNUI langrenn må være medlem av NTNUI. Dette gjøres enkelt ved å betale medlemskap hos Sit-idrett, da er medlemskontingenten inkludert i medlemskapet.

For å registrere seg som medlem av NTNUI langrenn for sesongen 21/22, er man nødt til å svare på google forms skjemaet vedlagt dette innlegget, innen søndag, 12. september. Dette gjelder både nye og gamle medlemmer. 

Vi tilbyr to ulike typer medlemskap i NTNUI langrenn.

 • Type 1: generelt NTNUI-medlem
  • gir utøveren mulighet til å delta på treninger, samlinger, samt andre aktiviteter og opplegg i regi av NTNUI langrenn
  • ønsker å trene med NTNUI, men konkurrere for egen klubb
 • Type 2: Refusjonsberettiget NTNUI-medlem
  • gir utøveren mulighet til å delta på treninger, samlinger, samt andre aktiviteter og opplegg i regi av NTNUI langrenn
  • gir utøveren medlemspris på samlinger/turer
  • utøveren gis mulighet til å søke refusjon for skirenn
  • gir prioritet foran type 1-medlemmer ved påmeldinger til arrangementer med et begrenset antall plasser (for eksempel utenlandstur)
  • punkt 2 og 3 krever at utøver konkurrerer for NTNUI langrenn, har utført tilstrekkelig med dugnadsenheter og bekledning.

 

For å få refusjon stilles det noen krav til utøveren;

 • jobbet minst to dugnadsenheter
 • konkurrerer for NTNUI
 • kler seg i rett bekledning (NTNUI-klær)

ønsker man å konkurrere for NTNUI i tillegg til å delta på treninger og andre aktiviteter, er man nødt til å melde klubbovergang til NTNUI langrenn. Dette gjøres ved å fylle ut Overgangsskjema fra NSF, som ligger vedlagt, og sendes til langrenn-nestleder@ntnui.no eller martine.sogn-larssen@ntnui.no innen 12. september.

FIS-listen

 • hvis man vil konkurrere nasjonalt i NC/NM, internasjonalt, eller konkurrere i eliteklassen i nasjonale og internasjonale turrenn, må man registreres som FISutøver. Dette må sendes inn samtidig som klubbovergang. har du ikke FIS-id fra før, må et AD-skjema fylles ut av utøver. Utøvere som ønsker å stå på denne listen, må levere klubbovergang innen 12. september til martine.sogn-larssen@ntnui.no eller langrenn-nestleder@ntnui.no

Ønsker man ikke å konkurrere for en annen klubb enn NTNUI, men fortsatt delta på treninger og andre aktiviteter, er man fortsatt nødt til å betale medlemskap i NTNUI.

Link til medlemsregistrering: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQxmqJib9Fa2U6ej5FF1x8eqK5FrP4NMUSIKSrGrFrEQreoA/viewform?usp=sf_link