Treningsplan Uke « 42 »

Egentrening/hviledag

Rolig løpetur // Easy jog (19. okt)

Oppmøte kl 18:00 Gløshaugen

Rolig løpetur på ca. 1t // 1h easy jog, attendance 18.00 at Gløshaugen.

Innestyrke SIT // Strength at SIT (20. okt)

Oppmøte kl 08:00 Idrettsbygget, Gløshaugen

Innestyrke 08.00 på SIT Gløshaugen // Strength and core indoor at SIT Gløshaugen 08.00

Rulleskiintervall Bjørndalen (21. okt)

Oppmøte kl 17:30 Stavne bru

6*6 min rulleskiintervall opp Bjørndalen. Valgfri stilart. Det er også mulig å gå en rolig tur, huk av for dette i påmeldinga // 6*6 min rollerski interval or easy roller skiing. Attendance 17.30 at Stavne bru.

Egentrening/hviledag

Egentrening/hviledag

Langtur løp // Sunday long run (24. okt)

Oppmøte kl 09:00 Ilaparken

Langtur løp i Bymarka. Løper forbi Theisendammen ca. 09.20 // Sunday long run in Bymarka. Attendance 09.00 at Ilaparken (we will run past Theisendammen 09.20).

Langtur rulleski // Long rollerski-session (24. okt)

Oppmøte kl 09:00 Stavne bru

Valgfri stilart

Medlemsregistrering sesongen 21/22

Hu og Hei!

Neste helg er det duket for Meråkersamling, og det er derfor greit å få registrert alle nye medlemmer før den tid.

Alle som ønsker å delta på treninger eller andre aktiviteter i regi av NTNUI langrenn må være medlem av NTNUI. Dette gjøres enkelt ved å betale medlemskap hos Sit-idrett, da er medlemskontingenten inkludert i medlemskapet.

For å registrere seg som medlem av NTNUI langrenn for sesongen 21/22, er man nødt til å svare på google forms skjemaet vedlagt dette innlegget, innen søndag, 12. september. Dette gjelder både nye og gamle medlemmer. 

Vi tilbyr to ulike typer medlemskap i NTNUI langrenn.

 • Type 1: generelt NTNUI-medlem
  • gir utøveren mulighet til å delta på treninger, samlinger, samt andre aktiviteter og opplegg i regi av NTNUI langrenn
  • ønsker å trene med NTNUI, men konkurrere for egen klubb
 • Type 2: Refusjonsberettiget NTNUI-medlem
  • gir utøveren mulighet til å delta på treninger, samlinger, samt andre aktiviteter og opplegg i regi av NTNUI langrenn
  • gir utøveren medlemspris på samlinger/turer
  • utøveren gis mulighet til å søke refusjon for skirenn
  • gir prioritet foran type 1-medlemmer ved påmeldinger til arrangementer med et begrenset antall plasser (for eksempel utenlandstur)
  • punkt 2 og 3 krever at utøver konkurrerer for NTNUI langrenn, har utført tilstrekkelig med dugnadsenheter og bekledning.

 

For å få refusjon stilles det noen krav til utøveren;

 • jobbet minst to dugnadsenheter
 • konkurrerer for NTNUI
 • kler seg i rett bekledning (NTNUI-klær)

ønsker man å konkurrere for NTNUI i tillegg til å delta på treninger og andre aktiviteter, er man nødt til å melde klubbovergang til NTNUI langrenn. Dette gjøres ved å fylle ut Overgangsskjema fra NSF, som ligger vedlagt, og sendes til langrenn-nestleder@ntnui.no eller martine.sogn-larssen@ntnui.no innen 12. september.

FIS-listen

 • hvis man vil konkurrere nasjonalt i NC/NM, internasjonalt, eller konkurrere i eliteklassen i nasjonale og internasjonale turrenn, må man registreres som FISutøver. Dette må sendes inn samtidig som klubbovergang. har du ikke FIS-id fra før, må et AD-skjema fylles ut av utøver. Utøvere som ønsker å stå på denne listen, må levere klubbovergang innen 12. september til martine.sogn-larssen@ntnui.no eller langrenn-nestleder@ntnui.no

Ønsker man ikke å konkurrere for en annen klubb enn NTNUI, men fortsatt delta på treninger og andre aktiviteter, er man fortsatt nødt til å betale medlemskap i NTNUI.

Link til medlemsregistrering: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQxmqJib9Fa2U6ej5FF1x8eqK5FrP4NMUSIKSrGrFrEQreoA/viewform?usp=sf_link