• Koiematrisa

  Koiematrisa er en skjematisk oversikt over alle koiene i nettet, med opplysninger om størrelse, terreng, reisetider og andre fasiliteter. Denne er glimrende for deg som skal på koietur som vil sammenligne koiene mot hverandre. Husk at det er ditt eget ansvar å sjekke at kollektiv transport går som planlagt. Bruk for eksempel reiseplanleggeren til En-Tur eller ATB. Sjekk følgende oversikter:

  Størrelse, terreng og andre fasiliteter

  Senge-
  plasser
  Bord-
  plasser
  År Terreng Sykkel Topp-
  tur
  Jakt/
  Fiske
  Gitar Vaffel-
  jern
  Spesialiteter
  Flåkoia 11 14 1968 S x - -/x x - gass
  Fosenkoia 10 12 1957 S/T - (x) - x x
  Heinfjordstua 25 25 1966 S x - -/x x x gass, badstue
  Hognabu 6 6 1966 T - x - x x nasjonalpark
  Holmsåkoia 20 25 1974 S x x - x - gass, badstue, piano
  Holvassgamma 8 16 1978 S - (x) - x x båt
  Iglbu 10 14 1964 T (x) x x/x x -
  Kamtjønnkoia 6 10 1993 H - x x/x x - isbor
  Kråklikåten 4 6 1963 S (x) x - - -
  Lyngli 13 13 2016 S x x -/x x - gass, lenestol
  Lynhøgen 4 8 1973 S/T (x) x - - -
  Mevasskoia 16 18 2018 S/T - (x) -/x - x nybygget i 2021, gass, båt og kano
  Mortenskåten 2 4 1961 T (x) x - - x ølbua, hengekøye
  Nicokoia 8 12 1947 S/T - (x) - x - historisk
  Rindalsløa 4 6 1978 S (x) x x/- x x
  Selbukåten 2 4 1959 S (x) (x) - - - skiløype
  Sonvasskoia 8 12 1951 S x x x/x x - kano, isbor
  Stabburet 2 4 1995 T (x) x x/x x -
  Stakkslettbua 11 15 2013 T (x) x x/x x x 4-etasjers soverom, båt
  Telin 9 12 1991 T x x x/- x x lenestol
  Taagaabu 6 9 1970 T (x) x x/- x x
  Vekvessætra 20 24 2011 T x x x/x x x gass, 3-seters sagkrakk
  Øvensenget 8 14 1992 S/T x x - x - badstue, Bråkåten

  Terreng: S = skog, T = tregrense, H = høyfjell


  Vanskelighetsgrad og reisetider

  Vanske-
  lighets-
  grad
  Privatbil Offentlig transport
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter Trans-
  port
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Flåkoia 2 1:00 0:15 1:15 1:15 2:15 buss/
  tog
  1:00 2:00 3:00 2:00 3:00
  Fosenkoia 4 1:15 2:00 3:15 2:00 3:15 båt 0:30 2:30 3:00 2:30 3:00
  Heinfjordstua 1 1:00 0:30 1:30 0:30 1:30 buss 1:00 1:00** 2:00 1:00** 2:00
  Hognabu 4 2:00 2:30 4:30 2:30 4:30 buss 2:15 2:30 4:45 2:30 4:45
  Holmsåkoia 2 2:30 2:00 4:30 2:00 4:30 buss 2:30 2:00 4:30 2:00 4:30
  Holvassgamma 4 2:00 3:00 5:00 3:00 5:00 buss/
  båt
  2:30 4:00 6:30 4:00 6:30
  Iglbu 3 1:15 0:45 2:00 2:00 3:15 buss 1:30 2:30 4:00 2:30 4:00
  Kamtjønnkoia 5 2:30 4:00 6:30 6:00 8:30 buss/
  tog
  2:30 7:00 9:30 7:00 9:30
  Kråklikåten 3 1:00 0:30 1:30 1:30 2:30 buss/
  tog
  1:00 5:00 6:00 5:00 6:00
  Lyngli* 1 1:15 0:10 1:25 0:10 1:25 buss/tog 1:00 1:30 2:30 1:30 2:30
  Lynhøgen 4 2:00 1:30 3:30 3:00 5:00 buss 0:45 4:00 4:45 5:00 5:45
  Mevasskoia 2 1:30 1:00 2:30 1:30 3:00 båt og buss 1:00 1:00 2:00 1:30 2:30
  Mortenskåten 3 2:00 0:45 2:45 2:00 4:00 buss/
  tog
  2:00 2:30 4:30 2:30 4:30
  Nicokoia 4 1:00 2:30 3:30 2:30 3:30 buss 0:45 4:00 4:45 4:00 4:45
  Rindalsløa* 3 1:30 1:00 2:30 1:00 2:30 buss 1:30 1:30 3:00 1:30 3:00
  Selbukåten 4 0:45 1:30 2:15 1:30 2:15 buss 1:00 1:30 2:30 1:30 2:30
  Sonvasskoia 2 1:15 1:00 2:15 1:00 2:15 buss/
  tog
  1:15 4:00 5:15 4:00 5:15
  Stabburet 3 2:30 0:15 2:45 1:30 4:00 buss 2:30 4:00 6:30 4:00 6:30
  Stakkslettbua 2 1:45 0:30 2:15 0:45 2:30 buss 1:45 3:00 4:45 3:00 4:45
  Telin 2 1:45 0:00 1:45 1:00 2:45 buss 2:30 3:00 5:30 3:00 5:30
  Taagaabu 3 1:30 1:00 2:30 1:00 2:30 buss 2:00 1:30** 3:30 1:30** 3:30
  Vekvessætra* 2 1:45 0:05 1:50 1:00 2:45 buss 1:45 3:00 4:45 3:00 4:45
  Øvensenget* 3 2:45 0:00 2:45 1:00 3:45 buss 3:00 2:30 5:30 2:30 5:30

  Vanskelighetsgrad

  1)

  For nybegynnere. Disse koiene er enkelt å finne og har vei helt fram. Du må allikevel være kjent med kart og kompass.

  2)

  For de med litt erfaring. Kjennetegn for denne kategorien er at koiene ikke ligger langt fra nærmeste vei samt at terrenget er forholdsvis lettgått.

  3)

  For rutinerte. Koiene ligger et stykke lenger unna nærmeste vei og krever gode orienteringsferdigheter. Kan være værutsatt vinterstid.

  4)

  For ambisiøse. Det som skiller disse koiene fra grad 3 er at terrenget blir mer krevende på veien inn til koia samt at de kan være vanskelig å finne.

  5)

  Krevende. Turen krever at du er fjellvant og er godt utstyrt for en tur i høyfjellet. Innmarsjen er lang og værforholdene kan være utfordrende.

  * NB! Gangtider for kollektiv transport gjelder nærmeste holdeplass. Sjekk alternativene som nevnt i tabellen under og sammenlign med kartet!

  ** NB! Skolerute, gjelder kun hverdager!

  Reisetider: Reise- og gangtidene gjelder til koia, med utgangspunkt i beskrivelsene gitt i koiebeskrivelsene. Disse er dels samlet inn etter egne erfaringer, dels etter tilbakemeldinger fra andre brukere, og også etter vurderinger gjort ved å ta en titt på kartet. Disse må derfor kun ses på som veilendende. For enkelte koier vil tiden fra koia være betraktelig mindre, spesielt vinterstid.

  Mulighetene for offentlig transport ut til de forskjellige koiene kan være så som så, som regel er det bare snakk om en eller to daglige avganger, og noen plasser uten avganger på lørdager/søndager og i skoleferiene. Reisetidene som er oppgitt forutsetter god korrespondanse, noe som ikke alltid stemmer i praksis. For aktuell bussrute, sjekk tabellen under.


  Transportvalg: For noen koier kan det være vanskelig å finne bussruter som passer til den planlagte turen, her anbefales det å sjekke muligheten for leiebil. AllWays Leiebiler har NTNUI-priser! Husk å skrive NTNUI i merknadsfeltet ved reservasjon! Fordeler ved bruk av leiebil:

  • Knapt dyrere enn buss hvis man er 4 personer, og mye mer fleksibelt.
  • Lettere tilgang til koier som ligger et stykke fra kollektivtransport.
  • Kan for en del koier gjøre at man kommer frem vesentlig tidligere, og kan utgjøre forskjellen på om det er mørkt eller ikke når man kommer frem.

  Sykkel: Til noen koier kan man spare reisetid til ved enten å sykle hele veien, eller ta med seg sykkelen på toget/bussen og sykle i retning koia.


  Jakt/Fiske: Informasjon om dette finner du her.  Oversikt over kollektivtilbud

  Alt. Transport Rute over Avstigning
  Flåkoia 1

  2
  Regionbuss 340/440

  Tog R60/R70
  Trondheim - Støren - Røros

  Trondheim - Røros
  Lundabrua

  Lundamo stasjon
  Fosenkoia 1 Hurtigbåt 810 Trondheim - Vanvikan Vanvikan
  Heinfjordstua 1


  2

  Regionbuss 311/70
  Skolebuss 204/85

  Tog R70
  Lokalbuss 85
  Trondheim - Hommelvik
  Hommelvik - Sneisen

  Trondheim - Hommelvik
  Hommelvik - Sneisen
  Hommelvik
  Sneisen

  Hommelvik stasjon
  Sneisen
  Hognabu 1


  (Regionsbuss 311)
  Regionbuss 430
  (Regionbuss 535)
  (Trondheim - Stjørdal)
  Trondheim - Stjørdal - Selbu - Tydal
  (Selbu - Stugudal)

  Gressli/Gresslivoll

  Holmsåkoia 1

  Regionbuss 430
  Regionbuss 535
  Trondheim - Stjørdal - Selbu
  Selbu - Stugudal
  Selbu skysstasjon
  Henmoen / Brekka (museet)
  Holvassgamma 1


  2

  Regionbuss 350 Rissa
  Regionbuss 452 Åfjord

  Hurtigbåt 810
  Regionsbuss 452 Åfjord
  Trondheim - Rissa
  Rissa - Åfjord

  Trondheim - Vanvikan
  Vanvikan - Åfjord
  Rissa skysstasjon
  Rødsjø

  Vanvikan
  Rødsjø
  Iglbu 1


  2
  Regionbuss 340
  Regionbuss 480

  Østerdalsekspressen
  Trondheim - Støren - Røros
  Støren - Berkåk - Oppdal

  Trondheim - Oslo
  Støren
  Soknedal

  Soknedal
  Kamtjønnkoia 1  2

  Regionbuss 340
  Regionbuss 480
  Nettbuss 901

  NSB
  Nettbuss 901
  Trondheim - Støren - Røros
  Støren - Berkåk - Oppdal
  Oppdal - Kristiansund

  Trondheim - Oslo
  Oppdal - Kristiansund
  Støren
  Oppdal
  Festa

  Oppdal
  Festa
  Kråklikåten 1


  2

  3
  Lokalbuss 47 eller 48
  Regionbuss 503

  Regionbuss 340

  Tog SJ
  Trondheim - Klæbu
  Klæbu sentrum - Bjørkli - Ler

  Trondheim - Støren - Røros

  Trondheim - Røros
  Klæbu
  Brøttem

  Lundabrua

  Lundamo
  Lyngli 1

  2
  Regionbuss 340

  Tog SJ
  Trondheim - Støren - Røros

  Trondheim - Røros
  Kotsøy

  Kotsøy
  Lynhøgen 1

  Buss 72/73
  Buss 83/214
  Trondheim - Klæbu
  Klæbu sentrum - Bjørkli - Ler
  Klæbu
  Brøttem
  Mevasskoia 1 Hurtigbåt, Buss nr 552 Trondheim - Vanvikan, Vanvikan - Flata Flata
  Mortenskåten 1

  2
  Regionbuss 340

  Tog SJ
  Trondheim - Støren - Røros

  Trondheim - Røros
  Reitstøa eller Langlete

  Langlete
  Nicokoia 1

  2

  3

  4
  Buss 72/73
  Buss 83/214

  Regionbuss 340

  Regionbuss 440

  Tog SJ
  Trondheim - Klæbu sentrum
  Klæbu sentrum - Bjørkli

  Trondheim - Støren - Røros

  Trondheim S - Støren Rådhus

  Trondheim - Røros
  Klæbu sentrum
  Brøttem gård

  Lundabrua

  Lundabrua

  Lundamo
  Rindalsløa 1 Buss 905 Trondheim - Surnadal - Halsa - Molde - ålesund Bolme
  Selbukåten 1

  Regionbuss 311
  Regionbuss 430
  Trondheim - Stjørdal
  Stjørdal - Selbu
  Stjørdal
  Vinsmyr
  Sonvasskoia 1

  2
  Nettbuss

  Tog SJ
  Trondheim - Stjørdal - Meråker - Storlien

  Trondheim - Östersund
  Sona, Flornes eller Gudå

  Gudå
  Stabburet 1

  Regionbuss 430
  (Regionbuss 535)
  Trondheim - Stjørdal - Selbu - Tydal
  (Selbu - Stugudal)
  Stjørdal
  Storaunet
  Stakkslettbua 1

  Regionbuss 310
  Regionbuss 470
  Trondheim - Orkanger
  Orkanger - Kyrksæterøra
  Orkanger
  Vinje kirke
  Telin 1

  Regionbuss 310
  Regionbuss 460
  Trondheim - Orkanger
  Orkanger - Meldal - Berkåk
  Orkanger
  Nerskogsveien
  Taagaabu 1  2
  Regionbuss 340 eller
  Tog SJ
  Skolebuss 5472

  Regionbuss 440
  Trondheim - Støren - Røros
  Trondheim - Oslo/Røros
  Støren - Budalen

  Trondheim - Støren - Røros
  Støren
  Støren
  Lillebudal

  Bjørgen
  Vekvessætra 1


  2
  Regionbuss 340
  Regionbuss 480

  Tog SJ
  Trondheim - Støren - Røros
  Støren - Berkåk - Oppdal

  Trondheim - Oslo
  Støren
  Fagerhaug

  Oppdal
  Øvensenget 1  2

  Regionbuss 340 eller
  Tog SJ
  Innlandstrafikk buss 182

  Tog SJ
  Tog SJ
  Trondheim - Støren - Røros
  Trondheim - Røros
  Røros - Tynset

  Trondheim - Røros
  Røros - Hamar
  Røros
  Røros
  Hummelvold

  Røros
  Tolga

  For rutetider, sjekk atb.no. Vi prøver å holde tabellen så oppdatert som mulig. Finner du feil, send oss gjerne en e-post!