• Jakt & Fiske

  Generelt

  På denne siden vil du finne oversikt over hvor man får kjøpt jakt- og fiskekort for nærområdene rundt koiene. Koiestyret tillater jakt og fiske kun fra de koiene som er nevt her. Dette pga. at enkelte grunneiere har sagt klart ifra at de ikke tillater jakt og fiske fra de koiene der de er grunneiere. Dette må vi respektere fordi vi er avhengige av et godt forhold til grunneierne for å kunne drive og opprettholde koienettet. Vi forventer at brukerne retter seg etter dette.

  Når det gjelder de koiene som er nevnt her er det fritt fram å drive jakt og fiske såfremt du har løst gyldig jakt/fiskekort og holder deg innenfor grensene på området du har kjøpt kort for. Når det gjelder jakt må du også ha betalt jegeravgift.

  Håper denne oversikten vil gjøre det lettere å finne ut hvor man får kjøpt kort. Hvis du oppdager noen feil, så send en mail til: koiene-info@ntnui.no.

  Oversikt
  Koie Grunneier i jakt-/fiskeomr. Kortsalg Kontaktinfo Anmerkninger
  Flå John Kjelstad Hansen Vi har kontraktfestet fiskerett i Stordamvatnet 988 55 931 Fiskeretten gjelder i området fra koia og til utløpet i nord-enden av vannet. Jaktforbud.
  Heinfjordstua Statoil på Hommelvik Malvik kommune
  Holmså Thomas Angells stiftelser, thomasangell.no - stugudal.no & tydal.kommune.no (Følg linken Turistinformasjon) Det er ikke jakt og fiske-muligheter ved koia, men gode muligheter ellers i Tydal Kommune.
  Holvassgamma Ingrid M. Garmo & Peter Köllensperger Fiskekort kan kjøpes på inatur.no, søk Holvatnet. NB! Jakt er ikke tillat! hullvannskogen@gmail.com, Tel. 913 70 718
  Iglbu Forretninger i Soknedal sentrum, Gaula natursenter på Støren Gaula natursenter; Tlf: 72431065
  Kamtjønnkoia Oppdal Bygdealmenning Diverse utsalgssteder i Oppdal Se Oppdal Bygdealmenning Koia midt i fjellrypeterrenget! Også muligheter for fiske.
  Mevasskoia Anne Berit Skjerve Sæther og Per-Arne Sæther Fiskekort er ikke nødvendig, men garnfiske er ikke lov.
  Rindalsløa Ura grunneierlag (UG) / Rindal utmarkslag (RU) UG: Coop Rindal sporten. RU: Lefstad Sport, Axel Bruun, Hydro Texaco Rindal Se Småviltjakt i Rindal Koia ligger innenfor UG, men mulig å gå til RU. Begrenset kortsalg for UG.
  Stabburet Ivar Flakne Grunneier 41 41 84 59 Muligheter for fiskekort og småviltkort
  Sonvasskoia Sonen Statsalmenning Jan Sakshaug Sport, Stjørdal Sonen fjellstyre v/Gunnar Rostad; Tlf: 74827471 Hardt jaktpress, kan være lite fugl. Bra fiskemuligheter, prøv isfiske her! Fritt fiske i Sonvatna.
  Stakkslettbua Magne Ola Rønning Best på Fannrem Rønning; Tlf: 72454460 Både jakt og fiske (fritt fiske i vannet). Fjellrypeterreng
  Taagaabu Taagaa Statsalmenning Samvirkelaget i Budal Jaktomr. ligger ca. 2 km fra koia.
  Telin Trollheimen Grunneierlag Rennebu Nedre Handel AS på Voll, Coop Orkla, avd. Nerskogen, Rennebu Bygdeservice, Grindal og Rennebu Turistkontor på Berkåk. Spørsmål angående jakta rettes til Knut Hårstad, telefon 72 42 66 43 eller 91 15 61 24. Koia ligger i jaktområdet, joldalsveien.no (følg link: jakt og fiske)
  Vekvessætra Opdal Jæger- & Fiskarlag OJFL

  På de resterende koiene tillater vi altså ikke jakt eller fiske. Disse skulle da bli:
  • Fosenkoia
  • Hognabu
  • Kråklikåten
  • Lynhøgen
  • Mortenskåten
  • Nicokoia
  • Selbukåten
  • Øvensenget
  • Holvassgamma

  Tips

  TM-kortet er en forkortelse for Trøndelag/Møre-kortet. Dette er et familiekort som dekker elver og vatn på en rekke eiendommer i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag. Ved kjøp av TM-kortet følger det med en kartbok som viser hvilke områder som dekkes av kortet.

  Lenker