• Hvordan leie koie?

  Koieleie på 1-2-3
  Ved å leie en koie bekrefter man at man har lest og akseptert vilkårene for bruk.

  1 Finne koia du vil dra til

  For å leie en koie kan du sjekke hvilke som er ledige under Ledige koier. Hvor de ligger kan du se under Oversiktskart og for gå-avstander samt annen sammenligningsinformasjon har vi laget Koiematrisa. Videre finner du kart, gps-koordinater og annen info under Koiene.

  Det anbefales å planlegge med flere koier som alternativ i tilfellet koia en ønsker blir allerede reservert lenger fram i onsdagskøen.

  2 Vanlig reservasjon

  Hver onsdag morgen starter en ny reservasjonsperiode:
  -› kl 08.00 på Akademika Bokhandel Gløshaugen
  -› kl 09.00 på Akademika Bokhandel Dragvoll

  Hver periode gjelder fra og med fredag i uken etter til og med torsdag to uker senere. Figurene under forklarer hvilke datoer som kan reserveres i dag (nåværende reservasjonsperiode) og hvilke datoer som kan reserveres ved åpning av neste reservasjonsperiode:  I og med at Akademika Gløshaugen åpner først bør man gjøre reservasjonen herfra for å unngå at andre reserverer koia før deg. På Gløshaugen går man til første skranken i hjørnet til venstre for reservasjon.

  Vi gjør oppmerksom på at overnatting i NTNUs bygninger er forbudt (se regler for bruk av NTNUs arealer).

  › Betaling og henting av nøkkel

  Koia må betales i kassen hos Akademika samtidig med reservasjonen, mens nøkkel til koia hentes tidligst to virkedager før turen mot fremvisning av kvittering. Husk at du beviser at du er NTNUI-medlem ved å å logge deg på NTNUIs nettside! Det skal ved reservasjon opplyses om antall personer og antall medlem/ikke-medlem. Pris for NTNUI-medlemmer er kr 50 per persondøgn. Ikke-medlemmer må betale 100 kr per natt. Et gebyr på kr. 10 kommer i tillegg per koie-reservasjon.

  Vi ber koiebrukerne å være ærlige ved reservasjon av koie. Opplys om antall medlemmer og antall ikke-medlemmer! Koienettet blir drevet av frivillige og vi er avhengige av leieinntektene for å kunne vedlikeholde dette tilbudet. Husk at kontroller kan forekomme.

  Skulle dere ende opp med å dra på tur med flere enn dere har reservert for (NB! Sjekk om det er ledige plasser før du gjør det!), er det fullt mulig å etterbetale etter turen. Dette gjøres på samme måte som vanlig reservasjon av ei koie, dvs. hos Akademika.

  3 Ut på tur!

  For praktiske tips som gjelder pakkeliste, nødvendig utstyr og selve oppholdet på koia, så anbefaler vi at du tar en titt på Tips & Tricks. Når du henter nøkkel kan du i tillegg bli tildelt ting som skal tas med til koia, slik som oppvaskmiddel, lampeglass, nyvaskede håndklær, primus m.m.

  › Ved
  Alle koiene har vedovner. Når du kommer til koia, finner du forhåpentligvis tørr småved og opphogd fyringsved. Slik skal det også være når du drar! Større vedlager skaffes hvert år på dugnader organisert gjennom koiestyret, se også Veddugnader. Ikke bruk ved fra vedreiset eller vedskjulet på bålet! Bruk nedfallstrær i nærheten til bål.

  Turlederkontrakt

  De som leier NTNUIs koier må registrere én i turfølget som turleder. Dette er for å bedre sikkerheten til dem som drar på koietur. Turlederkontrakten signeres ved reservasjon av koia hos Akademika. Turlederen har ansvaret for at...

  • Gruppa ferdes i naturen på en forsvarlig måte med nok klær og utstyr, tilpasset forholdene
  • Kart og kompass er med
  • Nøkkelen og koierapporten blir levert etter koieturen
  • Uvanlige hendelser, ulykker og nesten-ulykker rapporteres

  Tilleggsinformasjon

  Leieberettigede
  Alle NTNUI-medlemmer, medlemmer av Hyttas Venner og medlemmer av NTNU-BIL kan leie koiene. Hvert medlem har lov til å ta med et ubegrenset antall ikke-medlemmer.

  Forhåndsreservasjon
  Forhåndsreservering er kun mulig dersom du har utført en veddugnad, vaskedugnad eller maledugnad.

  Jule- Påske- og Sommerperioden
  I en periode rundt jul, påske og sommeren åpnes reservasjonen av koiene for mere enn en uke av gangen. Informasjon om reservasjonsperiodene blir lagt ut på koienes nettside. Det er mulig å reservere koier i hele perioden, men med maksimalt 3 påfølgende overnattinger på samme koie.