• NTNUI Koiene

  Koiegruppa drifter og administrerer 23 koier rundtomkring i den trønderske naturen. På nettsidene finner du informasjon om koiene, hvordan de kan leies og mye, mye mer.

  Julereservasjonsperiode! / Christmas Reservation Period!

  Nå kommer snart jula til koiene, og dermed vil vi også åpne for bookinger i juleferien. Den 8. desember åpner vi reservasjonsperioden slik at du kan booke koie fra og med fredag 17. desember, til og med torsdag 13. januar. Husk at Akademika stenger i ferien, så det er lurt å være tidlig ute med bookingen!
  God tur!

  The christmas time will soon come to the cabins, and therefore we will extend the booking period for bookings during the holiday. From the 8th of december it will be possible to book a cabin from the 17th of december to the 13th of january. Akademika will close during the holiday, so it is recommended to book early.
  Have a nice trip!

  Ikke stjel snøskuterskilt!/Do not steal snowmobile signs!

  Vi har fått en melding om at brukere av Holmsåkoia har stjålet skilt som merker snøskutertraséen i nærheten. Dette er selvfølgelig helt uakseptabelt, og vi håper at dette ikke vil gjenta seg noensteds. Vi er avhengig av å ha et godt forhold til de lokale for å kunne beholde koiene våre, og slike hendelser kan være med på å ødelegge dette.

  We have received a complaint concerning theft of snowmobile route signs near Holmsåkoia, done by cabin visitors. Such deeds are of course completely unacceptable, and we sincerely hope it won’t happen anywhere again. We are dependent on having a good relation with the locals in order to keep our cabins, and events like this may damage this relationship.

  Mevasskoia levert av Ål-hytta / Mevasskoia delivered by Ål-hytta

  Den nye koia ble ferdigstilt og åpnet nå i oktober! Koia er et byggesett levert av Ål-hytta til en meget god pris. Byggesettet er i sin helhet montert på dugnadsbasis. Ta godt vare på koia!

  The new cabin was finished built and bopened now in October! The cabin is a construction set delivered from Ål-hytta, for a good price. The construction set is sat up exclusively by volunteer work. Take good care of the cabin!

  Mevasskoia åpner igjen / Mevasskoia is open again

  Da har vi endelig fått ferdigattest på den nye Mevasskoia og vi kan annonsere at den endelig åpner for utleie på fredag 15.10! PS! Bildene og noe av informasjonen på nettsiden kan være utdatert. Men all info om transport og beliggenhet stemmer.

  We have finally finished Mevasskoia, and the cabin will open for booking on Friday 15th of October! PS! The pictures and some of the information on the website might be a little bit outdated, but all information regarding transport and location is correct.

  Møt koiestyret 6. oktober

  Er du interessert i å bli bedre kjent med koiestyret og hva vi jobber med? Bli med på infokveld med pizza! Klokka 18:15 i rom R92 i Realfagsbygget. Gå til facebooksiden vår for å melde deg på.

  Ikke kast søppel i privat dunk/Do not throw trash in private garbage can

  Vi har fått meldinger om at koiebrukere kaster søppel i private søppelkasser. Dette er ikke greit.

  We have been informed that cabin users have thrown trash in private rubbish bins. It is not OK that our cabin neighbours have to pay for your garbage, so stop doing this.

  Koiene åpner opp mer / The cabins are opening up

  Nå åpner vi endelig opp for å ha flere på koietur igjen! På grunn av at Norge nå åpner mer opp og at flere og flere blir vaksinerte, har koiestyret bestemt det er på tide at også vi letter på restriksjonene våre. Nå kan man bruke alle sengeplassene på koia når man reiser i et turfølge. Merk at man fortsatt skal holde avstand, og at mange av koiene våre er trange. Derfor må hvert turfølge fortsatt gjøre en vurdering om hvor mange det er lurt å være.
  Koiene vil fortsette med at bare ett turfølge kan være på en koie om gangen.

  Now we are opening up to have more people at the cabins again! Because Norway now opens up again and more and more people get vaccinated, we in the cabin board have decided that also we can ease our restrictions. All the sleeping places at the cabins can now be used. Notice that it is still recommended to keep distance and that many of our cabins are cramped. Therefore, you still have to consider how many people it is wise to bring with you on the trip.
  The cabins will continue with just allowing one group at a time at a cabin.

  Velkommen til Koiene / Welcome to Koiene

  Nå starter et nytt semester snart og vi håper at mange av dere har lyst på koietur. Koiene er et nettverk av 23 hytter i forskjellige størrelser.

  Alle NTNUI medlemmer kan booke koie på Akademika Gløshaugen eller Dragvoll, og nye reservasjonsperioder åpner hver onsdag henholdsvis kl 8:00 og 9:00.
  Vi i koiene kommer også til å arrangere noen dugnader utover høsten, der alle kan melde seg på. Mer infromasjon om dugnadene kommer senere.

  På grunn av koronasituasjonen har vi for øyeblikket noen restriksjoner på koiene, som går ut på at vi har senket antall sengeplasser. På de største koiene våre kan det maks være 10 personer, på mellomstore koier har vi halvvert antallet mens for de minste koiene våre har vi ikke satt noen ekstra begrensninger.

  Hvis du har lyst til å bidra mer til koiene, er en god start å bli med på noen av våre koiemøter. Vi har møter annenhver mandag kl 19:30 gjennom hele året, og vårt første møte er 23. august.

  English
  With a new semester coming up we hope that many of you are looking forward to new cabin trips. Koiene, that means "the cabins", are a network of 23 small and big cabins in the area around Trondheim.

  All NTNUI menbers can rent a cabin at Akademika Gløshaugen or Dragvoll. New reservation periods starts every wednesday at 8:00 and 9:00, respectively.
  The cabin group will also arrange some trips with voluntary work during the autumn. More information about this will come soon.

  We have at the moment some corona restrictions at our cabins, that is we have redused the number of sleeping places. Our largest cabins have 10 sleeping places, the middle large ones have halved capacity while the smallest ones have no additionally restrictions.

  Mevassprosjektet / The project on Mevass

  Nå som sommerdugnaden er ferdig for i år, har vi kommet godt igang med byggingen av den nye koia på Mevass. Det som gjenstår er innredning, som skal gjøres utover høsten. Vi gleder oss til ny koie!

  During the spring, we have been buliding a new cabin at Mevass. It is not much left now, and the cabin will be ready for cabin users during the autumn.

  Sommerreservasjonsperiode / Summer reservation period

  Nå er det tid for sommerferie, og da er det muligheter for å dra på flere koieturer. Siden Akademika er stengt fra 5. til 25. juli vil vi åpne opp for en sommerreservasjonsperiode. Fra og med 9. juni kan man leie koier for perioden 18. juni til 12. august.
  God koietur!

  It will be possible to book cabins during the summer vacation. From 9th of June you can book cabins for the period 18th of June to 12th of August. Pleace notice that Akademika will be closed from 5th - 25th of July, and it will therefore not be possible to reserve cabins at Akademika in this period.
  Have a nice cabin trip!

  Ikke kast søppel i privat dunk/Do not throw trash in private garbage can

  Vi har fått meldinger om at koiebrukere kaster søppel i private søppelkasser. Dette er ikke greit.

  We have been informed that cabin users have thrown trash in private rubbish bins. It is not OK that our cabin neighbours have to pay for your garbage, so stop doing this.

  Åpner litt opp igjen/Open up a little

  På grunn av lettelser i koronarestriksjonene vil koiene åpne opp for bookinger i hverdager igjen fra og med 21. april. Det vil fortsatt være begrensninger i antall personer per overnatting og det kan fortsatt bare være èn gruppe per koie per overnatting.

  The cabins will now open up again for bookings in weekdays from 21. April. It will still be restrictions for the number of people per cabin and it can still just be one group at the cabin at a time.

  Snow at higher altitudes

  Be aware that even if it is not much snow in Trondheim, it can be a lot of snow at some of the cabins. Make sure you are right equipped. Check important information before going on your trip.

  Here is the Norwegian mountain code:

  1. Plan your trip and leave word of your route.
  2. Be sufficiently experienced and fit for your intended tour.
  3. Be weatherwise, and check avalanche warnings.
  4. Be equipped for bad weather and cold, even on short walks. Always take a backpack and proper mountain gear.
  5. Bring with you necessary equipment so you can help yourself and others if necessary.
  6. Take safe routes. Detect avalancheprone terrain and unsafe ice.
  7. Use map and compass, and always know where you are.
  8. Turn back in time; sensible retreat is no disgrace.
  9. Conserve energy and build a snow shelter if necessary.
  Have a good Easter!

  Tomt for ved på Iglbu / No firewood at Iglbu

  Det er ikke mer ved på Iglbu, så alle som skal dit må huske å ta med nok ved.

  There is no firewood left at Iglbu. Therefore, it is important to bring with you the firewood you need for the weekend.

  Bygging av ny Mevasskoie / Construction of a new cabin at Mevatnet

  I 2021 fortsetter eventyret på mevasskoia i Indre Fosen kommune. Mye av transporten for første fase av byggingen er gjennomført, men søyler gjenstår å få fraktet opp til koia enn så lenge. Det er planlagt dugnader i mars, med bygging av gulvramme og montering av tresøylene. Dugnadene i mars er dessverre fulle, men vi har også mange dugnader planlagt i april/mai/juni. Det er bestilt helikoptertransport i april og vi er gira på å komme igang med byggingen. Hvis du har lyst til å være med på byggeprosjektet må du sende en e-post til nykoiesjef Ernesto på lopez.lehmann@gmail.com.

  All through 2021 the adventure continues at Mevasskoia in Indre Fosen. Much of the transportation for the first building phase is done, but we still have to bring the wooden beams up. The cabin group has planned lots of dugnads this year. Sadly, the dugnads in March are full, but it is also planned a lot of them though the spring and summer. The main construction transportation lap with helicopter is already ordered for April and the gang is eager to start assembling the cabin. If you want join during a weekend this spring and summer, feel free to contact the new cabin manager Ernesto: lopez.lehmann@gmail.com.

  Here is a drawing of the new cabin from Ålhytta:

  Kaldt vær helgen 5-7 feb / Cold weather the weekend 5-7 Feb

  Det er meldt kaldt til helgen, så det er viktig å kle seg godt når man skal ut på koietur. Det kan også være en del snø nå, så man kan slite med å komme seg til noen av koiene hvis man ikke har ski eller truger.
  God tur!

  It is going to be cold this weekend, so it is important to bring enough clothes on your cabin trip. It can also be a lot of snow at some cabins. Then you need skies or snow shoes to get to the cabin without a lot of trouble.
  Have a nice trip!

  Koiene er åpne igjen / The cabins are open

  Nå har vi åpnet koiene igjen for leie i helgene. Grunnen til at vi bare er åpne i helgene er for at eventuelle virus vil forsvinne i løpet av ukedagene. Vi har begrenset antall sengeplasser på de fleste av koiene slik at det skal være enklere å overholde smittevern. Vi har satt antall ledige sengeplasser ned til 10 på de største koiene og halvert sengeplassene på de mindre. På koiene med fire sengeplasser eller mindre har vi ikke begrenset sengeplassene fordi vi regner med at de som drar på tur da er nærkontakter. Det vil bare være mulig å være ett turfølge per koie per helg, så man kan være trygg på at det ikke er noen andre på koia man har booket.
  God tur!

  We have now opned the cabins again in the weekends. The reason they are just open in the weekends is that then the corona virus have time to die out between the visiting groups. We have restricted the number of people that can stay at each cabin for many of the cabins. This is so it should be easier to follow the corona restrictions by holding distance to each other. It will just be possible to be one group per cabin per weekend, so you can be certain that no other group is visiting the same cabin simultaneously as you.
  Have a nice trip!

  Julereservasjonsperiode! / Christmas Reservation Period!

  Da har jula kommet til koiene også, og vi gleder oss til flere koieturer i ferien! Den 2. desember er det mulig å booke koier fra og med fredag den 11. desember til og med torsdag den 7. januar. Husk at Akademika stenger i ferien, så det er lurt å være tidlig ute med bookingen!
  God tur!

  The christmas time has come to koiene, and we are ready for another koie-adventure during the christmasbreak. From the 2th of december it will be possible to book a cabin from the 11th of december to the 7th of january. Akademika will close during the holiday, so it is recommended to book early.
  Have a nice trip!

  Hvorfor er alle koiene opptatt i ukedagene?

  Det har vi gjort som et sikkerhetstiltak sånn at eventuelle virus som en besøkende gruppe legger fra seg på overflater og utstyr dør ut i løpet av uken. Da er det er trygt for neste gruppe som kommer. Tanken er altså at koia skal "desinfiseres" av seg selv i løpet av 5 dagers hvile mellom de forskjellige gruppene. Derfor er det altså kun mulig for den samme gruppen å reservere koiene fra natt til lørdag og natt til søndag.

  God tur! 😄  English version:

  Why are all the cabins occupied during the week?


  This is a safety measure so that all of the virus a group leave behind in the cabin during the weekend, will perish during the week. This way, we can prevent the next group from visiting a contaminated cabin. In short, the idea is to disinfect the cabin by leaving it alone for 5 days between the groups.

  Have a great trip! 😄

  Bli med på høstens store dugnadsprosjekt på Mevasskoia!

  På idylliske Fosen skal Mevasskoia erstattes med en ny og større koie. Dette har blitt høstens store prosjekt, og Koiene trenger din hjelp! Rivingen av den gamle koia og fundamentlegging av den nye er godt i gang, og dette arbeidet skal videreføres under disse dugnadene. Nøkkelord for arbeidet som skal gjøres er riving, graving, snekring, tilpassing av forskalingskasser og fundamentering med armeringsstål og betong. Det kreves ingen forkunnskaper for å bli med! Koiene stiller med middag begge dagene. Vi gleder oss til å seg deg der!

  Dugnad på Mevasskoia fra 16.-18. oktober:
  Link til dugandens facebook-arrangement er øverst i fanen til ventre!

  Dugnad på Mevasskoia fra 23.-25. oktober:
  Link til dugandens facebook-arrangement er øverst i fanen til ventre!

  Vi sees!

  Dugnader på koiene høsten 2020

  Tradisjonen tro arrangerer koiestyret en rekke dugnader hver høst som du kan melde deg på. Under er årets dugnader, og link til arrangementene på Facebook der du finner kontaktinformasjonen til den dugnaden du helst vil dra på. Pro Tip: Du kan trykke på den grønne linken under navnet til dugnaden i menyen til høyre for å finne arrangementet på facebook.

  Dugnad på Mevasskoia fra 4.-6. september:
  https://www.facebook.com/events/686301031958921/

  Dugnad på Flåkoia fra 11.-13. september:
  https://www.facebook.com/events/2828176117321299/

  Dugnad på Lynhøgen fra 25.-27. september:
  https://www.facebook.com/events/597768034229800/

  Dugnad på Holvassgamma fra 25.-27. september:
  https://www.facebook.com/events/933449913833742/

  Vi sees!

  Kom på Bli-kjent-tur 28. - 30. august 2020!

  Hei og god dag alle koieglade folk!

  Tradisjonen tro arrangerer koiestyret en bli-kjent-tur til nydelige Vekvessætra! Her vil du få en smak på koielivet, oppleve trøndersk natur på sitt vakreste og bli kjent med oss i Koiestyret. Vi kan love god mat, bålkos, vedhogst for de interesserte, håndvask og topptur. Vi organiserer transport slik at alle lettest mulig skal finne fram til koia og vi stiller med middag og kake. Husk at vi reduserer kapasiteten til det halve (med mindre situasjonen endrer seg til det bedre), så det gjelder å være rask!

  Påmelding skjer via e-post til: emilie.marskar@ntnui.no

  Årets sommerreservasjonsperiode er satt! The summerreservation period is decided!

  Hei og god dag til alle koiebrukere!

  Nå har vi åpnet for reservasjon av koier for hele sommeren! Fra onsdag den 27. mai er det mulig å reservere koier fra den 5. juni til 13. august! . Husk å reserver koie i god tid før Akademika stenger! Dersom du skal ha veddugnad, burde du reservere den før sommerreservasjonen åpner.

  Blir det en topptur til Kamtjønnskoia? Endelig kan du nyte den uten skredfare, så det er lurt å gripe sjansen nå!. Eller skal du kanskje på en fin fjelltur i fineste trollheimen, fra vår aller kjæreste Vekvessætra? Koiestyret vet hva deres planer er iallfall! God sommer, og god tur!

  Stor hilsen fra
  Koiestyret

  Hello to all of our wonderful cabinusers!

  This years summerreservation period is finally decided! From the 27th of May , you can book a cabin from the 5th of June until the 13th of August! Remember to book your cabin BEFORE Akademika closes! For those of you who want to go on a "wood-dugnad": remember to book your cabin before the summerreservation opens, to avoid losing it. Have a great trip!

  With love from
  The Cabinboard.

  Vi åpner koiene igjen! We are reopening the cabins!

  En gledens dag!

  Koiestyret har i samarbeid med Akademika utarbeidet en løsning for gjenåpning av koiene. Offisiell åpningsdag for booking på Akademika blir Onsdag 20. mai . Med tanke på smittevern, må åpningen gjøres med redusert kapasitet på koiene. Campus Gløshaugen er fortsatt stengt for studenter, og derfor må alle som vil besøke Akademika ringe dem når de står utenfor hovedinngangen på Sentralbygg 1. De ansatte hos Akademika kommer for å slippe dere inn. Ring 906 97 894/902 97 888, Akademika har åpent man-fre kl 11-15. Telefonnummer står også på døren. Minner samtidig om at det er viktig å holde avstand i køen!

  Følgende regler gjelder for booking av koiene:

 • Kun 50% av sengeplassene til den enkelte koia kan bookes, med unntak av koiene med 2 sengeplasser. For sistnevnte anbefaler vi at de to personene kommer fra samme husstand.
 • Koiene kan kun bookes i helgene (slik at de er i "karantene" til neste helg)
 • Kun én gruppe kan booke den enkelte koia per helg
 • Gruppa må ta med skikkelig utstyr til håndvask og desinfeksjon selv!
 • Ikke dra på tur om du føler deg dårlig. Du får alltids muligheten en annen gang :)
 • Følg med på helsedirektoratets retningslinjer, og vær ekstra oppmerksom på å ikke sette deg i situasjoner som kan belaste beredskapen.


 • Vi gleder oss til å åpne koiene for turer igjen. Ha en flott dag videre!
  Hilsen Koiestyret

  Joyful news! We are reopening the cabins!

  The cabinboard has in cooperation with Akademika decided to reopen the cabins. The official opening date is Wednesday the 20th of May . The cabins are, however, opened with a reduced capacity. We can only allow so many beds to be booked, in order to restrain the virus. Given that the Campus at Gløshaugen is still closed, you have to call Akademika in order to pick up the key for the cabintrip. Call them when you are outside Sentralbygg 1 (the central building). The employees will let you in. Call 906 97 894/902 97 888. Akademika are open monday to friday from 11-15. Remember to keep 1 meter apart when you are in the waiting line. If you have a key from a former cabintrip, we would appreciate it if you could deliver it back as soon as possible.

  The restrictions are as follows:
 • Only half of the cabins beds can be booked, where the execption is the cabins with only two beds. In that case, the two people who are travelling should come from the same household.
 • The cabins can only be booked during the weedends.
 • Only one group can book a cabin for the weedend.
 • Each group have to bring proper handwash-supplies and antibacterial!
 • Do not go on a cabintrip if you are not feeling well. There is always another opportunity :)
 • Pay attention to the quidelines from the Norwegian Directorate of Health.

 • We are looking forward to opening the cabins again for the wonderful students of Trondheim. Have a great day!
  -The Cabinboard

  The cabinboard has closed the booking of the cabins

  Hello, all cabinusers!

  Norwegian authorities have encouraged citizens to cancel travels that are seen as unnecessary. The cabin group board would like to uphold this encouragement to prevent further spread of the virus. It would for example, be a big challenge for emergency services to reach the cabin users in the wilderness should an acute situation develop on a cabin trip.

  The cabin group board has therefore decided to close the booking of the cabins for an indefinite time. We recommend that people who have already booked a trip to cancel their trip. This applies from tomorrow, the 14th of March. We will inform you if anything changes. Those who cancel their trip will get the possibility to rebook the cabin trip free of charge. After we have reopened the booking service. In order to get this rebooking done you should send an email to our treasurer containing an order confirmation and a receipt. The email address is koiene-kasserer@ntnui.no.

  The cabin board wishes you a nice weekend. And remember it is still possible to take a hike in the day even if the cabin trip is cancelled.

  With best regards,
  The NTNUI cabin group board

  Koiestyret stenger booking, og fraråder å overnatte på koiene

  Hei alle våre gode koiebrukere!

  Offentlige myndigheter har oppfordret Norge til å avlyse reiser som ikke er nødvendige. Koiestyret stiller seg bak dette tiltaket. Vi må gjøre vårt for å bidra til å hindre smitte. Det vil blant annet være en utfordring for beredskapstjenesten å nå ut til en koie dersom det skulle oppstå en akutt situasjon.

  Koiestyret har derfor besluttet å stenge all booking av koie på ubestemt tid. Videre anbefaler vi at folk som allerede har booket en koie avlyser turen. Dette gjelder fra og med i morgen, 14. mars, og vi legger ut beskjed om noe endrer seg. De som avlyser turen, skal få en tilgode-lapp på overnattinger som kan brukes når vi åpner for bookinger igjen. De dette gjelder må sende ordrebekreftelse og kvittering for kjøp på bookingen på mail til vår kasserer: koiene-kasserer@ntnui.no.

  Koiestyret ønsker alle en god helg, og oppforder til en liten rusletur selv om koieturen er avlyst. (..og slutt å hamstre!)

  Hilsen Koiestyret

  Julereservasjonsperiode! / Christmas Reservation Period!

  Da har jula kommet til koiene også, og vi gleder oss til flere koieturer i ferien! Den 4. desember er det mulig å booke koier fra og med fredag den 13. desember til og med torsdag den 9. januar. Husk at Akademika stenger i ferien, så det er lurt å være tidlig ute med bookingen!
  God tur!

  The christmas time has come to koiene, and we are ready for another koie-adventure during the christmasbreak. From the 4th of december it will be possible to book a cabin from the 13th of december to the 9th of january. Akademika will close during the holiday, so it is recommended to book early.
  Have a nice trip!

  Unngå overtenning av telys i vintermørket! Be careful with candles!

  Ikke lag en samling av telys på fat for å lage lys på koia. Dette er veldig brannfarlig! Nylig har NRK publisert en artikkel om hvor fort gjort det er å overtenne samlede telys:

  The demonstation on fire developing from gathered candles is published in this newarticle by NRK:
  https://www.nrk.no/vestfold/_-les-bruksanvisningen-pa-telys-1.14781886

  How to avoid a fire 101:
  Do not (!!) place the candles too close to each other.
  Always have a fireproof surface under the candle (like a plate).
  Remove all flammable objects around the candles.
  Always have someone present in the room.
  Do not place the candles slightly windy spots


  Please let us know if an incident like this happens on your cabintrip!

  If you have an accident with a fire, please use the fire extinguisher!! We have them at all of our cabins. Leave us a message if you find any discreancies on the extinguisher.

  Foto: Thor Kristian Adolfsen

  Kart / Maps!

  Dersom du trenger et kart til koieturen, kan disse lånes hos Mette Grønnesby hver dag, man-fre, fra kl. 10.00-14.30. Hun holder også til i «Ground Floor».

  Need to borrow a map for your cabintrip? Maps can be picked up at the office of Mette Grønnesby every day (monday-friday) from 10.00-14.30. She is also to be found at "Ground floor".

  Til koiebrukere av Holmså, Hognabu og Stabburet!

  Oppdatering: Arven er funnet!

  En engelsk settertispe ved navn Arven har forsvunnet i Græsli/Tydal, og vi tror hun oppsøker folk i området der vi har koiene våre. Hun har bånd på seg og kan sitte fast. Gjerne lytt og speid, hun har en eier som savner og elsker henne. Eier, Lise Garberg, kan nås på tlf: 913 26 500 ved observasjon/funn. Lokalbefolkningen har hjulpet mange koiebrukere med både kjøring (av både bil og båt), og mang en bonde har stilt opp med materialer til koiene, ved, parkeringsplass osv. Vi er uendelig takknemlige, og viser dette å gi tilbake. Derfor ønsker vi at koiebrukere i dette området er observante, og kan hjelpe til med å få Arven hjem igjen.

  Bli med i koiestyret!

  Har du lyst til å bli med å ta vare på koiene? Eller har du lyst til å bygge en ny? Koiestyret er på jakt etter nye medlemmer, og kanskje kan du bli en av oss!

  Som medlem av koiestyret får du mange spennende utfordringer, du får være med i en aktiv turgruppe, og du får bli med på mange dugnader på de flotte koiene våre. Du trenger ingen spesiell erfaring for å bli med, men vi har god bruk for deg med litt snekkererfaring. Vi trenger også folk som er interessert i økonomi, PR, programmering av ny hjemmeside og mye mer. I løpet av de neste to årene håper vi å få bygd en ny koie ved Mevatnet på Fosen, så det blir en spennende tid framover.

  Hvis du vil bli med, så fyll inn og send søknadsskjemamet under innen 1. oktober:

  https://docs.google.com/forms/d/1ELF_YgXMwo_tq2AUhwduFOu-jJLHJgRKIb-Hd1hPJho/viewform?fbclid=IwAR10-8LTKVyXyVQOpVqpM1aUZKgbBcftoWvwmar3gGQhNFNGCRBSErpDq4M&edit_requested=true

  Tusen takk til Pioner som har sponset oss med robåt!

  Tusen takk til Pioner som har sponset oss med robåt, årer og åregafler til det nye naustet ved Mevasskoia. Dette vil nok mang en student ha glede av i årene framover.

  https://pionerboat.no

  https://www.facebook.com/pionerboats/

  Naustdugnad på Mevasskoia! 23-25. august

  Det nye naustet ved Mevasskoia er snart ferdig! Denne helgen (23.-25. august) satser vi på å gjøre unna de siste arbeidene og vi vil gjerne ha din hjelp! Aktuelle arbeidsoppgaver er:

  Snekre port til den siste halvdelen av naustet

  Bygge trapper til hems/loft i naustet

  Bygge en liten platting foran naustet

  Og noen ekstra småting som vi ser an etter behov og tid

  Avreise fra Trondheim fredag ettermiddag med bil og/eller hurtigbåt, hjemkomst søndag kveld. Koiene stiller med verktøy (selvsagt), felles middager, koiekake og snacks. Forkunnskaper kreves ikke, opplæring vil bli gitt. Eventuelle snekrekunnskaper vil imidlertid komme godt med om du har 🙂. NTNUI Koiene organiserer transport. Middager, snacks og felles transport dekkes av Koiene.

  Påmelding og eventuelle spørsmål via e-post til Ingrid Mælan: maelaningrid@gmail.com (IKKE påmelding via facebook)

  New in Trondheim and want to learn about the cabins?

  Join us for an information meeting on how to book a cabin and how to survive the actual trip. See facebook for more information!

  The date is 21. of August at 17:15 at R7

  Naustdugnad på Mevasskoia! 16.18. august

  Lyst på en artig start på høstsemesteret? Bli med på naustdugnad! Denne helgen fortsetter vi på gjenstående arbeid fra sommerdugnaden. Naustet ved Mevasskoia skal snekres ferdig (om vi rekker). Aktuelle arbeidsoppgaver vil være å legge ytre tretak, montere plexiglassvegger, hems-/loftkonstruksjon, overflatebehandling, rampe til å trekke båt og uttesting av naustet! Avreise fra Trondheim fredag ettermiddag med bil og/eller hurtigbåt, hjemkomst søndag kveld. Koiene stiller med verktøy (selvsagt), felles middager, koiekake og snacks. Forkunnskaper kreves ikke, opplæring vil bli gitt. Eventuelle snekrekunnskaper vil imidlertid komme godt med om du har! :)

  Påmelding (og eventuelle spørsmål) til Egil Behrens, egbeh92@hotmail.com

  Det er åpnet for reservasjon av koier for hele sommeren!

  Nå har vi åpnet opp for reservering av koiene for hele sommeren (22. mai - 22. august)!☀️ Blir det en topptur til Kamtjønn-koia, eller kanskje en fisketur i Mevatnet ved Mevasskoia? Koiestyret vet hva de skal iallfall!

  God sommer, og god tur!

  Bli-kjent-tur, 30. august - 1. september!

  Bli med på bli-kjent-tur til nydelige Vekvessætra! Her vil du få en smak på koielivet, oppleve trøndersk natur og bli kjent med Koiestyret. Vi kan love god mat, bålkos og toppturmuligheter. Vi organiserer transport slik at alle lettest mulig skal finne fram til koia og vi stiller med middag og kake.

  Påmelding skjer via e-post til: lina-g-j@hotmail.com

  Naustriving og sommerdugnad med Koiene!

  Hei koiebrukere!
  Nå nærmer sommeren seg med stormskritt, og det betyr at sommerdugnaden er rett rundt hjørnet. I år skal vi rive ned og bygge opp et naust ved Mevasskoia. Derfor arrangerer vi tre store naustrivinger, og en stor sommerdugnad.

  Første naustriving vil foregå under 17.mai helgen. Event her: https://www.facebook.com/events/344630572806421/

  Andre naustriving varer igjennom helgen fra fredag den 24. mai; https://www.facebook.com/events/1251459608336160/

  Og siste naustriving begynner fredag den 29. mai. Sjekk ut arrangementet her: https://www.facebook.com/events/986104208444700/

  Og sist, men ikke minst; SOMMERDUGNADEN 2019!
  Denne dugnaden varer i ca. 1 uke, og begynner etter siste eksamensdato, den 7. juni. Da skal naustet bygges opp, og vi i styret gleder oss til å samarbeide med dere! Arrangement med mer info finner du her; https://www.facebook.com/events/422225705199267/

  Vi stenger Lyngli fra 10. mai i påvente av ny parkeringsplass!

  Hei alle gode koiebrukere! Vi har valgt å stenge koien vår Lyngli i påvente av en ny parkeringsplass. God sommer!

  Hello cabinusers! Due to the repair of a new parking lot, we have temporarily decided to close Lyngli. Have a great summer!

  Påskereservasjonstider / Easter reservationperiod

  Hei alle koiebrukere! Årets påskereservasjonsperiode starter 3. april og varer til 2. mai. God påske og god tur!!

  Hello cabinusers! This years reservationperiod lasts from the 3. of april - 2. of may. Have a great trip!!

  Printable Maps

  We have finally made printable maps for (almost) all the cabins! Check out this link!

  The Digital Millennium Cabin Report Act

  Are you tired of filling out cabin reports on paper? Now you can finally do it online! Check it out here. When you go to a cabin, please take photos of the firewood and upload it here.

  First time cabin-user?

  Are you wondering what clothes to wear, how to navigate, or just how to go on a trip? Check out our tips and tricks-page.
  Here is a direct link to the packing-list and what to wear on a trip.

  Firewood at Flå

  There are logs at the summerparking at Flå-koia, bring some of these to the cabin at arrival for firewood. The wood might be under some snow.

  Studentlekene og Koie-fem-kamp!

  Studentlekene er Norges største studentidrettsfestival og vil bli arrangert i Trondheim 20-24. februar 2019. Vinterens studentleker markerer 20-årsjubileumet for arrangementet. Koiene bidrar ved å arrangere Koie-fem-kamp! Meld deg selv eller laget ditt, og bli med på en langhelg med idrettsglede og feiring! Påmeldingsfristen er 1. februar! Meld deg på her: https://sltrondheim.no/

  Snow at higher altitudes

  While it's still quite warm in Trondheim it has started to snow a little in the mountains, so it's important to be prepared for this when you go on cabin trips. If you are driving you should use winter tires.

  Nye Primuser / New Gas Stoves

  Noen koier har fått nye gassbrennere som er enklere å bruke! Brenneren bruker standard gassbeholdere (7/16 gjenger for primus) som kan kjøpes på de fleste sportsbutikker og steder som Biltema. Koiene der gjelder:

  • Hognabu
  • Kåsen
  • Iglbu
  • Sonvasskoia
  • Fosenkoia

  Some of the cabin have new gas stoves! The stoves use standard gas canisters (7/16 valve for camping stoves) which can be bought at most sporting goods stores and places like Biltema. The following cabins have new stoves:
  • Hognabu
  • Kåsen
  • Iglbu
  • Sonvasskoia
  • Fosenkoia

  Important Information About Parking at Lyngli

  It is very important that you don't block access to roads, farms or farmland when parking at Lyngli. If you block anything, we may loose access to the parking spots we have. If there is snow you should dig out the parking space before parking.

  Reservasjonstider på Akademika

  Akademika ser helst at koiebrukere reserverer koie mellom kl 08 og 10 på formiddagen. Kommer dere senere enn dette kan det hende dere ikke får reservere koie.

  The people at Akademika (the bookstore) prefers cabin users to book their cabins between 08 and 10 in the afternoon. You may be refused to book a cabin if you arrive later than 10.

  Restemat på koie / leaving food on a cabin

  Vi er dessverre plaget av små, uønskede gnagere på enkelte koier. Disse gnagenre lokkes gjerne dit ved at folk setter igjen mat på koia; så vær vennlig og sett ikke mat igjen på noen koier når dere drar.

  Please do to leave behind any food on any cabins when you are leaving, as it tends to attract mice.

  Infofolder om koiebruk / Information booklet about how to use the cabins.

  Et meget nyttig hefte med diverse viktige og praktisk informasjon angående bruk av NTNUIs Koier er nå lagt ut i margen til venstre, under "Hvordan leie? --> Information booklet".

  An information booklet with useful and important information regarding the use of the NTNUI Cabins is now available from the menu on the left, under "Hvordan leie? --> Information booklet"

  Søppel på Heinfjordstua

  På Heinfjordstua må man ikke kaste søppel i conteinerne til naboen, men heller ta med søppelet ned til en conteiner vi betaler for nede i Hommelvik (se kart)

  Video om Vekvessætra

  Litt info om koiegruppa

  NTNUI har et stort antall koier (23 i skrivende stund) som ligger rundt om i den trønderske naturen, fra kysten til snaufjellet i Trollheimen. Disse koiene kan leies av alle NTNUI-medlemmer og de driftes og vedlikeholdes av NTNUI-koiegruppa.

  Vervene i koiestyret er mye det samme som i andre NTNUI-grupper. Koiesjefen har det overordnede ansvaret, kasserer holder orden på det økonomiske og sekretæren fører møtereferater. I tillegg har vi noen gruppespesielle verv; vedsjefen har ansvar for at det til enhver tid er ved på koiene, matrisene (materialforvaltere) får inn ødelagt utstyr fra koiene, reparerer og sender ut nytt. I tillegg har vi en kakesjef. Dette er et hedersverv og vedkommende har ansvaret for at det alltid er med kake på koietur. Typisk for koiestyret er at det er en del "hangarounds". Dette er nye medlemmer som er med for å orientere seg litt før man kanskje tar et verv eller folk som kanskje har hatt et verv tidligere og som fortsatt er en del av miljøet. Til sammen utgjør koiestyret, og folkene rundt, koiegruppa.  Den største delen av arbeidet legges ned i å vedlikeholde koiene. Hver høst arrangerer vi 4-5 dugnader hvor tilsvarende antall koier blir overhalt med maling, grønnsåpe og utbedringer der det trengs. I tillegg blir det typisk noen mindre dugnader i løpet av vinteren for å fikse spesifikke mangler (ny ovn, ny vindusrute, hente inn ved osv.). Men vinteren er i hovedsak tiden da vi drar på koietur for å slappe av og nyte naturen.

  Det fins ingen generell karakteristikk av et koiegruppemedlem, men enkelte ting går igjen. Typisk glad i å være ute i naturen i vind og vær, men helst solskinn. Om kvelden foretrekkes tørr og varm koie med vedfyring fremfor fuktig telt med primusfyring og liggeunderlag. Videre er vi glade i å bygge og reparere. Med hammer, spiker og motorsag henter vi mange verdifulle erfaringer for senere omgang med tilsvarende. Det å drifte koienettet med planlegging, dugnadsturer og andre koieturer gjør at alle i gruppa blir godt kjent med hverandre noe som har resultert i lange vennskap, og et og annet kjærestepar.  Koiegruppa ønsker alltid å bli større og vi vil gjerne ha flere medlemmer. Enten det er som deltager på koiemøter, dugnader, andre turer eller som styremedlem ønsker vi alle velkomne. Dersom du ønsker en utfordring er det nå ledige plasser i styret, sjekk oversikten over Koiestyret.

  Hvis du er et utemenneske som ønsker å ta del i driften av koienettet, det sosiale miljøet, bruke motorsag, spise kake, sove i ei lun koie mens uværet raser utenfor, hører vi gjerne fra deg. Du kan enten dukke opp på ett av våre koiemøter (annonseres på nettsidene), bli med på en koietur eller sende en e-post til:
  koiene-informasjon(at)list.stud.ntnu.no.