• Kontakt oss!

  For ryddighetens skyld har vi flere emailadresser du kan nå oss på.


  Har du sjekket FAQ-siden vår? Kanskje finner du spørsmålet ditt der!

  Spørsmål?

  Lurer du på noe før en tur om en koie eller hva som helst annet, vennligst bruk denne mailen. For å sikre best mulig svar bør spørsmål angående turer sendes i god tid før avreise.

  koiene-info@ntnui.no

  Veddugnad

  Alle spørsmål som dreier seg om veddugnader kan sendes til vedsjefene (for å ta ut premiering eller utføre veddugnader og annet).

  koiene-veddugnad@ntnui.no

  Glemt å hente nøkkel?

  Hvis du har glemt å hente nøkkel på Akademika før de stengte, vennligst bruk denne mailen.

  koiene-nestleder@ntnui.no


  Koiestyret

  Koiegruppa har møter annenhver uke hvor vi planlegger turer, dugnader og andre aktiviter og har det usedvanlig hyggelig. Kake hører med. Og best av alt, disse møtene er åpne, så alle kan komme!

  NTNUI KOIENE 2023/24

  Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim
  Kontonr: 86014352742

  Koiesjef

  Koiesjef
  Anne Cecilie Bekkelund
  anne.bekkelund@ntnui.no
  M: 90109889

  Visesjef

  Visesjef
  Erlend Størdal Tveit
  erlend.tveit@ntnui.no


  Kasserer

  Kasserer
  Tarjei Engeset Ofstad
  tarjei.ofstad@ntnui.no

  Økonomiansvarlig

  Økonomiansvarlig
  Johannes Haugsvær
  johannes.haugsvaer@ntnui.no


  Infosjef

  Infosjef
  Thora Mohn Hove
  thora.hove@ntnui.no

  Blæstesjef

  Blæstesjef
  Maria Sandmoe
  maria.sandmoe@ntnui.no


  Vedsjef

  Vedsjef
  Vemund Aakre
  vemund.aakre@ntnui.no

  Vedsjef

  Vedsjef
  Matilde Sagen Lande
  matilde.lande@ntnui.no

  IT-sjef

  IT-sjef
  John Marius Strømsnes
  john.stromsnes@ntnui.no

  Sekret

  Sekretær & Parakontakt
  Hege Henden
  hege.henden@ntnui.no


  Kakesjef

  Kakesjef
  Runhild Aakre
  runhild.aakre@ntnui.no
  M: 41579245

  Sjefsmatris

  Sjefsmatris
  Torstein Haugetun
  torstein.haugetun@ntnui.no


  Matris

  Matris
  Andreas Karlsen
  andreas.karlsen@ntnui.no

  Matris

  Matris
  Ingrid Stølan Husøy
  ingrid.husoy@ntnui.no


  Prosjektansvarlig

  Prosjektansvarlig
  Ingunn Egeberg Vári
  ingunn.vari@ntnui.no