• Kontakt oss!

  For ryddighetens skyld har vi flere emailadresser du kan nå oss på.


  Har du sjekket FAQ-siden vår? Kanskje finner du spørsmålet ditt der!

  Spørsmål?

  Lurer du på noe før en tur om en koie eller hva som helst annet, vennligst bruk denne mailen. For å sikre best mulig svar bør spørsmål angående turer sendes i god tid før avreise.

  koiene-info@ntnui.no

  Veddugnad

  Alle spørsmål som dreier seg om veddugnader kan sendes til vedsjefene (for å ta ut premiering eller utføre veddugnader og annet).

  koiene-veddugnad@ntnui.no

  Glemt å hente nøkkel?

  Hvis du har glemt å hente nøkkel på Akademika før de stengte, vennligst bruk denne mailen.

  koiene-nestleder@ntnui.no


  Koiestyret

  Koiegruppa har møter annenhver uke hvor vi planlegger turer, dugnader og andre aktiviter og har det usedvanlig hyggelig. Kake hører med. Og best av alt, disse møtene er åpne, så alle kan komme!

  NTNUI KOIENE 2022/23

  Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim
  Kontonr: 86014352742

  Koiesjef

  Koiesjef
  Runhild Aakre
  runhild.aakre@ntnui.no
  M: 41579245

  Visesjef

  Visesjef
  Agnes Finborud
  agnes.finborud@ntnui.no

  Kasserer

  Kasserer
  John Marius Strømsnes
  john.stromsnes@ntnui.no
  M: 98063253


  Infosjef

  Infosjef
  Thora Mohn Hove
  thora.hove@ntnui.no

  Vedsjef 2

  Vedsjef 1
  Johannes Haugsvær
  johannes.haugsvaer@ntnui.no

  Vedsjef 2

  Vedsjef 2
  Anne Cecilie Bekkelund
  anne.bekkelund@ntnui.no

  IT-sjef

  IT-sjef
  Huimi Chen
  huimi.chen@ntnui.no


  Sekret

  Sekretær & Parakontakt
  Hege Henden
  hege.henden@ntnui.no


  Kakesjef

  Kakesjef
  John Marius Strømsnes
  john.stromsnes@ntnui.no
  M: 98063253

  Sjefsmatris

  Sjefsmatris
  Svenja Gercken
  svenja.gercken@ntnui.no


  Matris

  Matris
  Erlend Størdal Tveit
  erlend.tveit@ntnui.no


  Matris

  Matris
  David Metz


  Blæstesjef

  Blæstesjef
  Karen Solbakken
  karen.solbakken@ntnui.no


  Prosjektansvarlig

  Prosjektansvarlig
  Ingunn Egeberg Vári
  ingunn.vari@ntnui.no