• Veddugnad

  Koiestyret er avhengig av hjelp fra NTNUI-grupper og andre koiebrukere til å utføre veddugnader på koiene hvert år. Dette er en fin mulighet for gruppene til å ta en sosial utflukt i marka, med gratis mosjon og frisk luft. De fleste veddugnadene foregår om høsten, og skal holde koiene med ved gjennom hele året helt til neste dugnad. På høstdugnadene felles det trær i angitt område i nærheten av koia. Ved enkelte av koiene blir derimot veden kjørt inn med scooter om vinteren, noe som er dyrt og krever at frivillige stiller opp for å hjelpe til med oppsaging, stabling, osv.

  Grip sjansen til å hjelpe til med å ivareta tilbudet koiene står for, og vær tidlig ute med å melde interesse da pågangen til de mest populære koiene kan være stor.

  Dra på veddugnad:
  • Velg en koie hvor dere ønsker å holde veddugnad
  • Velg dato som passer
  • Send mail til vedsjefen:
   koiene-veddugnad(at)list.stud.ntnu.no
  • Hente motorsag, øks, verneutstyr, info fra koiestyret
  • Ha en fin og gratis tur med mye ved-moro
  • Ta masse bilder som overbeviser oss om at dere avholdt årets beste veddugnad (se Om veddugnadkonkurransen)
  Alle grupper som har vært på veddugnad får 1 forhåndsreservering!
  Om veddugnadkonkurransen

  Alle som drar på veddugnad deltar automatisk i årets veddugnad konkurranse. Etter dugnaden leveres en rapport med bilder fra dugnaden. Når alle høstens dugnader er avholdt, kårer koiestyret en 1.plass og en 2.plass ut ifra: 75 % vedmengde per pers og etter forhold. 25 % bilder, rapport og eventuelle spesielle omstendigheter.

  • Premiering til 1.plass: Vinneren av konkurransen får i tillegg 1 gratis koietur (kan om ønskelig byttes i 2 forhåndsreserv., dvs. man får totalt 3 forhåndsreserv.).
  • Premiering til 2.plass: Nummer to får i tillegg 1 forhåndsreserv. (dvs. totalt 2 forhåndsreserv.)
  Vilkår forhåndsreservering og premiering:

  Premieringsturene kan tas ut samme og påfølgende semester, etter at veddugnaden er utført. Det må varsles vedsjefen om ønsket koie og dato minst to uker i forveien. Ved forhåndsreserveringer må hele koia betales, uansett antall deltakere.


  Dersom gruppa di er interessert i å ta en veddugnad, så ta kontakt med Vedsjefen.