• Vilkår for bruk

  All bruk av koiene skjer på eget ansvar. NTNUI Koiene søker etter beste evne å legge til rette for bruk av koienettet, men kan ikke ta ansvar utover dette. Fra og med høsten 2012 er det besluttet at de som leier NTNUIs koier må registrere én i turfølget som turleder. Dette er for å bedre sikkerheten til de som drar på koietur.

  Turlederen har ansvaret for at alle turdeltakerne er kjent med og overholder bruksvilkårene:


  • All bruk av koiene skjer på eget ansvar. NTNUI Koiene søker etter beste evne å legge til rette for bruk av koienettet, men kan ikke ta ansvar utover dette.
  • Turleder må sørge for å reservere rett koie til rett tid, refusjon eller ombooking tillates ikke.
  • Turleder må selv innhente nødvendig informasjon fra våre nettsider når det gjelder den enkelte koie.
  • Turleder er ansvarlig for at kart og kompass er med og at turfølget evner å navigere etter dette. Turfølget er ansvarlig for å finne frem til koia og følge lokale bestemmelser når det gjelder veiavgift, jakt/fiske etc.
  • Alle deltakerne er ansvarlige for å sjekke vær- og føreforhold, og for å tilpasse klær og utrustning etter dette. Turleder har et overordnet ansvar.
  • Alle deltakerne er ansvarlige for å bruke koia på en fornuftig måte som minimerer risikoen for skade på personer, koie, inventar og omgivelser og følge regler på koierapporten utdelt ved reservasjon.Koia skal forlates ren og ryddig. Turleder er ansvarlig for at nøkkelen og koierapporten blir levert etter koieturen.
  • Turleder plikter å rapportere uvanlige hendelser, ulykker og nesten-ulykker til koiene-info@ntnui.no Koiegruppa vil selvsagt holde aktuelle navn hemmelige. Vi i koiegruppa er selvsagt ikke ute etter å straffe eller henge ut noen, men det er viktig for oss å få tilbakemeldinger om ulykker for å bedre sikkerheten.
  • Informasjon om reservasjonen i form av turleders navn, epost og telefonnummer vil være tilgjengelig på koiegruppas hjemmeside fra reservasjonstidspunkt til og med to uker etter endt tur.


  Det presiseres at koiene er et enkelt og rimelig overnattingstilbud drevet av frivillige og basert på tillit til brukerne. Vi ber deg vise forståelse for dette både i hva du forventer av forhold på koia, og hvordan du oppfører deg på tur.
  Vi skal for eksempel sørge for at det er ved tilgjengelig på koia til enhver tid, men det er brukernes ansvar å tørke denne fortløpende. Så hvis du i stedet for å klage til oss hvis du finner våt ved på koia heller tar ansvar ved å sage, klyve og legge til tørk masse til neste gruppe, så blir vi skikkelig glade!

  Informasjon om sikkerhet i fjellet, utstyr du trenger å ta med og annen nyttig informasjon finnes under FAQ og Tips & Tricks.

  Det må regnes med at det ikke er mobildekning på alle koier, ikker heller på veien inn til koia. Må du ringe etter hjelp i et nødtilfelle, er det lurt å oppsøke steder som hever seg ut av terrenget, som for eksempel fjelltopper.

  Spørsmål og uklarheter rundt vilkårene kan sendes til koiene-info@ntnui.no

  God tur!