• Tur- og dugnadsprogram
  høsten 2022

  Dugnader er helt nødvendig for å opprettholde det flotte koienettverket vi har. Hver høst arrangerer derfor vi i koiestyret dugnader på de koiene som trenger litt ekstra kjærlighet. Å være med på en dugnad er en strålende mulighet til å dra på koietur med erfarne folk, samtidig som du bidrar til å gjøre koiene enda bedre. Eksempler på dugnadsarbeid kan være maling, bytte vindu, småreparasjoner, feie pipe eller reparere torvtak. Ingen forkunnskaper er påkrevet, bare godt humør og arbeidslyst. Alle som har vært med på dugnad er invitert til dugnadsfesten på Heinfjordstua, som i år vil skje helgen 28.-30. oktober.

  Dugnadene er åpne for alle NTNU-studenter, du trenger altså ikke å være NTNUI-medlem. Som regel er det avreise til koia på fredag ettermiddag, arbeid lørdag og søndag, og hjemreise i løpet av søndagen. Reise og overnatting er gratis for deltagere på dugnad. Vi spanderer også middager, litt snacks og den berømte koiekaken! Frokost og lunsj tar du med selv.

  Under finner du en oversikt over de planlagte dugnadene. Det vil snart bli lagt ut mer detaljert informasjon om hva som skal skje, sammen med informasjon om påmelding. Det er begrenset med plasser, så det kan være lurt å melde seg på raskt. Om du har noen spørsmål kan de sendes til koiestyret, til lopez.lehmann@gmail.com.

  Vi sees!
  Volunteer work (“dugnad” in Norwegian) is necessary for maintaining the great cabin network we have. Therefore, every autumn we arrange weekends of volunteer working on the cabins which need some extra love. To join a dugnad is a perfect opportunity to go on a trip with experienced people, while you are contributing to make the cabins even better. Examples of volunteer work might be painting, changing windows, small reparations, cleaning the pipe or repairing the roof. No previous knowledge is needed, only a good mood and the will to work. Every participant on a dugnad during the autumn are invited to join the dugnad party at Heinfjordstua, from the 28th to the 30th of October.

  The trips are open for all NTNU-students, so you don’t have to be a member of NTNUI. Usually, we leave for the cabin Friday afternoon, work Saturday and Sunday, and leave during the Sunday. Travel expenses and the stay is free for the participants. We also pay for the dinner, the snacks and the famous cabin cake! You’ll have to bring your own breakfast and lunch.

  Underneath, you’ll find an overview of the planned volunteering trips. Soon, more detailed information will be added, together with information about how to enter. There will be a limited number of spots on each trip, so you might want to enter quickly. If you have any questions, send them to the cabin board, to lopez.lehmann@gmail.com.

  See you!

  Oversikt over planlagte dugnader / Overview over planned volunteer working:


  • Holmsåkoia, 26.-28. august
  • Taagabu, 26.-28. august
  • Bli-kjent-tur, 2.-4. september
  • Lynhøgen, 2.-4. september
  • Rindalsløa, 9.-11. september
  • Kamtjønnkoia, 16-18. september
  • Stakkslettbua, 30. september-2. oktober
  • Lyngli, 7.-9. oktober  Dugnad Holmsåkoia, 26.-28. august

  Velkommen til dugnad på Holmsåkoia!! Under denne dugnaden er hovedmålet å fikse litt på dørene på koia. Vi planlegger også å få tid til å utføre noen andre småoppgaver rundt om kring på hytta. Turen inn til koia er en gåtur på ca. 6 km, men vi går på en grusvei. Gode klær og sko er alltid viktig å ha med på koietur uansett. På kveldene så kan vi garantere god stemning med koiekake og middag som koiene selvfølgelig spanderer. Frokost og lunsj må man derimot stå for selv.
  Påmelding via denne linken her.

  Hilsen Agnes og Martin

  Welcome to “dugnad” at Holmsåkoia!! The main task at this “dugnad” is to fix some problems with a couple of doors. There are also plenty of other, smaller things to be done if we have time for it. There is a 6 km walk to the cabin, but we’re walking on a road so it’s quite an easy hike. It’s always nice to bring warm and waterproof clothing anyway. At night we guarantee good vibes with the traditional koie-cake and free dinner. You have to bring food for breakfast and lunch yourself.
  Registration via this link here.

  Greetings from Agnes and Martin

  Dugnad Taagabu, 26.-28. august

  Bli med oss i NTNUI Koiene på dugnad på vakre Taagaabu!

  26.-28. august blir det dugnad på Taagaabu! Ting vi skal gjøre under dugnaden er blant annet å beise, feie pipe og installere ny brannvarsler. Ellers er det litt andre småting som skal gjøres. Morsomme og praktiske dugnadsoppgaver, gratis middag og transport, samt også godt selskap er noe av det vi tilbyr. Bli med! Vi drar innover til koia på fredag ettermiddag, gjennomfører dugnadsarbeid og litt hyggeaktiviteter, før vi så drar ned igjen i rett tid søndag. Det er cirka en time å gå i variert terreng. Ta med gode klær og sko - det kan fort bli vått! Mer info om Taagaabu finner du her.

  Påmelding via denne linken her.
  Vi sees!
  Hilsen Runhild, runhild.aakre@ntnui.no og Maria, maria.sandmoe@ntnui.no.


  Join us in NTNUI Koiene on a weekend at beautiful Taagaabu!

  26-28 August, there will be a volunteer work weekend at Taagaabu! Things we will do during the weekend include painting, sweeping chimneys and installing new fire alarms. Also, there are a few other small things to be done. Fun and practical volunteer tasks, free dinner and transport, as well as good company are some of what we offer. Join! We leave for the cabin on Friday afternoon, do some tasks and some fun activities at the koie, before we go back down on Sunday. It takes about an hour to walk in varied terrain. Bring good clothes and shoes - it can get wet! You can find more information about Taagaabu here.

  Registration via this link here.
  See you!
  Greetings from Runhild, runhild.aakre@ntnui.no and Maria, maria.sandmoe@ntnui.no.

  Bli-kjent-tur til Vekvessætra 2.-4. september

  Tradisjonen tro arrangerer vi bli-kjent-tur til Vekvessætra. Dette blir en hyggelig kosetur der man får mulighet til å bli kjent med koiene og noen fra koiestyret. Det vil bli en fjelltur for de som ønsker det på lørdagen. Middag fredag og lørdag, samt litt snacks vil bli spandert av koiestyret. Frokost og lunsj må man ta med selv.

  Påmelding via denne linken her.

  Dugnad Lynhøgen, 2.-4. september

  Velkommen til dugnad på Lynhøgen!

  Lynhøgen har nå vært stengt lenge pga en skjev pipe. Nå er pipen blitt rettet opp, men det gjenstår litt små reparasjoner, og ny torv må legges på deler av taket. I tillegg til dette trenger vedskjulet en liten “makeover”, med blant annet nytt tak og ny maling, for å stå litt bedre i stil med den fine koia.

  Ingen forhåndskunnskaper er nødvendig, men du bør like å være utendørs. Det er omtrent en halvtime å gå i myr til koia. Vi anbefaler gode og gjerne vanntette sko, og klær som tåler å bli møkkete. Koiene spanderer reise og opphold, i tillegg til middag fredag og lørdag, pluss litt snacks. Vi reiser på fredag ettermiddag (rundt 16-17), og er tilbake søndag ettermiddag.

  Påmelding via denne linken her, innen tirsdag 30. august, eller til vi har nok påmeldte. NB: Det er få plasser, så det kan være lurt å melde seg på tidlig.

  Hilsen Ernesto, lopez.lehmann@gmail.com og Ingunn, ingunn.vari@ntnui.no


  Welcome to dugnad at Lynhøgen!

  Lynhøgen has for a long time been closed due to a damaged pipe. The pipe is now straightened, but there are some minor reparations remaining, and the turf roof needs some refill of turf. In addition, the wood shed is in need of a “makeover”; a new roof and some paint, to make it fit better beside the beautiful cabin.

  No knowledge of the work is required, but you should like to be outside. It is approximately one half hour to walk to the cabin, in marsh and forest. We recommend good and preferably waterproof shoes, and clothes that may get dirty! The cabin board pays travel and stay, for dinner Friday and Saturday, and for some snacks. We expect to leave around 16/17 on Friday, and be back Sunday afternoon.

  Entry via this link, here, within Tuesday 30th August, or until the needed number of participants is reached. NB: There are few spots, so it may be wise to enter early.

  Greetings from Ernesto, lopez.lehmann@gmail.com, and Ingunn, ingunn.vari@ntnui.no

  Dugnad Rindalsløa, 9.-11. september

  Velkommen til dugnad på Rindalsøa!

  I løpet av denne dugnaden skal vi male gulvet, reparere døra og litt andre småting. Erfaring er en fordel, men ikke en nødvendighet.
  Vi reiser fra Trondheim fredag ettermiddag, og kommer tilbake søndag ettermiddag. Middag fredag og lørdag, samt transport er inkludert for deltakere. Påmelding via denne linken: denne.
  Hvis du har noen spørsmål, bare send de til gunnhild.naess@ntnui.no eller huimi.chen@ntnui.no.
  Håper å se deg der!

  Welcome to the "dugnad" at Rindalsøa!

  During this trip we will do some maintenance work at the cabin such as painting the floor, repairing the door and some other small things. Experience is a plus, but not needed. We will depart from Trondheim Friday afternoon, and will return Sunday afternoon. Dinner is included Friday and Saturday, as well as the transport both ways. Sign up at this link: here.
  If you have any questions, feel free to contact gunnhild.naess@ntnui.no or huimi.chen@ntnui.no.
  Hope to see you there!

  Dugnad Kamtjønnkoia, 16.-18. august

  Har du lyst til å dra på tur til den mest krevende koia vi har? Vil du se flotte fjell i høstfarger? Liker du å bære tungt, samtidig som du gjør noe meningsfylt? Da vil vi ha deg med til Kamtjønnkoia helgen 16.-18. september! Koia er nemlig tom for ved, og for at vi skal kunne holde den åpen i høst og vinter må det fraktes ved til koia. Koia er omtrent 10 km fra nærmeste vei, med over 500 meter stigning. Dette er en tøff tur, så du må være i god form, og istand til å bære mellom 15-30 kg på ryggen.

  Avhengig av hvor mange vi blir, kan det være aktuelt å enten sove i telt ved parkeringen, eller utenfor koia. Derfor er det spørsmål om du har telt i påmeldingen. Det er også spørsmål om du har stor ryggsekk, siden en vedsekk ofte er på 40 L eller 60 L. Det kan være mulig å få låne sekk eller telt, så gjerne skriv i påmeldingen om du har/ikke har/har ekstra. Du trenger å ha egen sovepose og liggeunderlag som er egnet for å sove ute om høsten, når det kan være minusgrader på nettene.

  Påmeldingen er via denne linken: https://forms.gle/CFb6p4cjDGgesshw6., innen tirsdag 13. september kl 23:59. Det er ingen begrensing på antall påmeldte, så gjerne tips dine sterke venner om turen. Siden planen ikke er helt bestemt er det foreløpig usikkert om Koiestyret betaler for reise og middag, og det vil komme mer detaljert info om logistikk og plan etterhvert.
  Om du har noen spørsmål om turen og opplegget er det bare å sende en mail til ingunn.vari@ntnui.no.

  ----------

  Do you want to go to the most demanding cabin? Do you want to see beautiful mountains in the autumn colours? Would you like to carry a heavy load, while doing something meaningful? Then come with us to Kamtjønnkoia the weekend 16th to 18th September!
  At the moment, the cabin has no wood, and if we want to keep the cabin open in the autumn and winter, we will have to bring more wood. The cabin is approximately 10 km and 500 meters of elevation from the nearest road. To join this trip, you will have to be in good shape and able to carry between 15-30 kg on your back.

  Depending on how many people who will join, we might have to plan for sleeping either in a tent near the parking, or outside the cabin. Therefore there is a question about tents in the entry link. There is also a question about whether you have a big pack, since a sack of wood usually is about 40 or 60 liters. It might be possible to borrow a backpack or a tent, so please state in the query if you have/don’t have/have extra. You will also need your own sleeping bag and sleeping mat suitable for sleeping outside in the autumn, when the temperature might be below 0 degrees.

  The entry is via this link: https://forms.gle/CFb6p4cjDGgesshw6, before Tuesday 13th of September kl 23:59. There is no limit on the number of people joining this dugnad, so feel free to tell your strong friends about it. Since all the planning is not done yet, it is not decided if the Cabin board will pay for the travel and dinners, and more detailed info regarding travel logistics and planning will come later.

  If you have any questions about the trip, send it to ingunn.vari@ntnui.no.

  Dugnad Stakkslettbua, 30. september-2. oktober

  30.september - 2. oktober blir det dugnad på Stakkslettbua! Her skal vi først og fremst bytte et knust vindu, og fikse gulvet på doen. I tillegg er det en del småtteri som skal fikses rundt omkring. Vi planlegger å reise til koia ca. klokka 17 fredag ettermiddag, også drar vi tilbake til Trondheim igjen søndag ettermiddag. Det tar ca. 20 min å gå fra parkeringa til koia, men terrenget er myrete og vått så ta med gode sko. Koiene spanderer middag, snacks og transport, men frokost og lunsj må dere stille med selv. Det er begrenset med plasser så vær rask, påmelding finner dere her:
  https://forms.gle/1j9dZezwUPs3cMQr5.
  Dere får vite om dere er med eller ikke senest onsdag 28. oktober.
  Om dere har noen spørsmål kan dere sende de til enten Johannes (johannes.haugsvær@ntnui.no) eller Thora (thora.hove@ntnui.no).  30th of September to 2th of October there’s going to be a dugnad at Stakkslettbua! Here we are going to fix a broken window, and fix the floor of the toilet. In addition we are going to fix a lot of smaller tasks. We are planning to leave Trondheim around 17 Friday afternoon, then we return to Trondheim Sunday afternoon. The trip to the cabin is approximately 20 min, but the terrain is swampy so you will need to bring good shoes. The cabin group will pay for dinner, snacks and transport, but you will need to bring breakfast and lunch yourself. There are a limited amount of spaces for the dugnad so be quick, the admission sheet you can find here:
  https://forms.gle/1j9dZezwUPs3cMQr5.
  You will be notified if you have a space within Wednesday 28th of September.
  If you have any questions you can send them to Johannes (johannes.haugsvær@ntnui.no) or Thora (thora.hove@ntnui.no).

  Dugnad Lyngli, 7.-9. oktober

  7. - 9. oktober blir det dugnad på Lyngli! Her skal vi først og fremst bytte et knust vindu, samt male det etterpå. I tillegg er det en del småtteri som skal fikses rundt omkring. Vi skal også gjøre et forsøk på å isolere under gulvet på koia om forholdene tillater det.

  Vi planlegger å reise til koia ca. klokka 17 fredag ettermiddag, også drar vi tilbake til Trondheim igjen søndag ettermiddag. Det tar ca. 10 min å gå fra parkeringa til koia, men terrenget er myrete og vått så ta med gode sko. Koiene spanderer middag, snacks og transport, men frokost og lunsj må dere stille med selv. Det er begrenset med plasser så vær rask, påmelding finner dere her: https://forms.gle/tmXSShqX2GX53Lfp8.

  Dere får vite om dere er med eller ikke senest mandag 3. oktober.

  Om dere har noen spørsmål kan dere sende de til enten John Marius (john.stromsnes@ntnui.no) eller Runhild (runhild.aakre@ntnui.no).


  7th to 9th of October there is going to be a dugnad at Lyngli! Here we are going to fix a broken window, and then paint it afterwards. In addition we are going to fix a lot of smaller tasks. Lastly we are also going to attempt isolating under the floor of the cabin if the circumstances allows it.

  We are planning to leave Trondheim around 17 Friday afternoon, then we return to Trondheim Sunday afternoon. The trip to the cabin is approximately 10 min, but the terrain is swampy so you will need to bring good shoes. The cabin group will pay for dinner, snacks and transport, but you will need to bring breakfast and lunch yourself. There are a limited amount of spaces for the dugnad so be quick, the admission sheet you can find here: https://forms.gle/tmXSShqX2GX53Lfp8.

  You will be notified if you have a space within Monday 3th October.

  If you have any questions you can send them to John Marius (john.stromsnes@ntnui.no) or Runhild (runhild.aakre@ntnui.no).