• NTNUI Koiene


  Koiesjef
  Koiesjefens hovedoppgaver består av å holde den generelle oversikten over hva som skjer i koiegruppa, motivere folk, og administrere oppgaver til de ulike styremedlemmene. I tillegg er koiesjefen gruppas ansikt utad og er kontaktperson inn mot hovedstyret i NTNUI.
  Visesjef
  Visesjef er koiesjefens høyre hånd, og har hovedansvaret for at det organiserer turer og dugnader. I tillegg er det visesjefen som er stedfortreder når koiesjefen er utilgjengelig. Visesjefen har også ansvar for å dele ut nøkler når folk glemmer å hente hos akademika.
  Vedsjef 1 og 2
  Har alltid peiling om hvor mye ved det er på hvilken koie. Godt kjent med motorsag og øks. Organiserer veddugnader for NTNUI-grupper og opprettholder kontakten med grunneiere.
  Kasserer
  Holder oversikt over finansen, sender inn søknader om støtte, skriver årsregnskap og betaler fakturaer.
  Sekretær
  Har oversikt over hvem som har sagt hva og hvor. Skriver referat fra møtene.
  Infosjef
  Har best peiling om hvilke koier vi har, hvor de er og hvordan en kan komme seg dit. Svarer på eposter og holder hjemmesiden og kalenderen oppdatert.
  Blæstesjef
  Blæstesjefen sørger for at informasjon kommer ut til studentene, og for at koiene er synlige i studentmiljøet. Lager turprogram for hvert semester og organiserer stand, og lager plakater og filmer.
  Sosialt ansvarlig
  Sosialt ansvarlig liker ikke å sitte alene på hybelen, og unngår dette ved å lage liv og røre i koiemiljøet med både nye og tradisjonsrike aktiviteter. Er med og planlegger turer som, biff og bayer, gjørmefotball, dugnadsfesten, vintergildet og sommeravslutning.
  Kakesjef
  Æresverv! Erfaren styremedlem som hjelper andre i gang, gir tips fra gamle dager og sørger for at det blir bakt kake.
  Sjefsmatris
  Hjemme i koienes lagerrom og container. Organiserer matrisene.
  Matris
  Blir godt kjent med akademika og containeren, Går igjennom koierapporter fra koiebrukerne og noterer hvilke koier det mangler ulike gjenstander som vaskekluter og primuser. Noen timer arbeid hver måned.