• <?$vis_koienavn?>

  Iglbu

  Vanskelighetsgrad (les mer)
  krevende navigasjon siste stykket, middels lang innmarsj fra kollektiv transport

  Kilde: yr.no

  Koiebeskrivelse

  Last ned PDFkart her
  Viktig!
  Det går an å kjøre Bordalsveien opp mot Iglbu, men fordi veien er privat må du betale 30 kr t/r i bom. Det er en veldig bratt bakke på denne veien, og da må man ha gode ferdigheter på vinterføre og gode dekk/kjetting for å komme seg opp. Ønsker du ikke å betale til bommen, må du kjøre til semtrum og ta til høyre der.

  Mellom Soknedal og Meldal ligger Ilfjellet. I østkanten av dette fjellområdet ble Iglbu båret inn og reist opp i 1964. 200 studenter bar koia, stokk for stokk, seks kilometer innover fjellet under Den Digre Dugnaden (DDD). Tidsregninga på Iglbu startet denne helga, og fortsatt brukes antall uker etter DDD ved dateringer i koieboka. Det er nå 3112 uker siden DDD.

  At koia ikke har samme navn som fjellet det er oppkalt etter skyldes at Ilfjellet i den perioden koia ble bygd het Iglfjellet. Opprinnelig var Iglbu ei skogskoie fra Haltdalen, men nå står den harmonisk plassert under ei diger furu i sørskråningen ved foten av Blåerfjellet. Furua er forøvrig fredet av koiestyret.

  Iglbu er bygd opp av laftet tømmer, og har torvtak som sørger for at varmen fra vedovnen ikke går rett til værs. Tidligere var det et peislignende ildsted med kjøkken i ytterrommet. Dette brukes nå til overnatting og gang. I 1984 ble fundamentene skiftet ut og en himmelstrebende utedo ble reist. Det er som regel denne du oppdager først når du kommer til koia.

  Terrenget rundt Iglbu er småkupert og lett å gå i, sommer som vinter. Vinterstid vil du alltid finne bakker å renne i, flater til å lange ut på eller lune rasteplasser. Sommer og høst lokker skogen eller luftigere turer i fjellet, for de spreke kan Ilfjellet nevnes og ellers er Gynneldfjellet litt nærmere. Ørreten lurer også i bekker og vann. Fiskekort kan du kjøpe på butikker i Soknedal eller hos grunneiere.

  Koia er utstyrt med moderne gassprimus av typen Optimus Vega!


  Veibeskrivelse

  NB Bergsvegen inn til koia er en bomvei og koster 30,- kr, husk kontanter!
  Du har flere alternativer for å komme til Iglbu. Oppdalsbussen kan du hoppe av ved Soknedal Samvirkelag og følge veien oppover mot Gynnella. Pass på hvor du krysser jernbanen, eldre kart viser ikke en annen vei som går under jernbanen tidligere. Dit kan du kjøre bil om sommeren og følger derfra stien eller skiløypa i retning Gynnelvatnet. Hold høyden opp mot Gynnelfjellet og drei sørover når du kommer innpå myrene langs Gynnella. Med buss kan du eventuelt hoppe av bussen allerede på Berrdale og gå over brua der.

  Skogsbilveien langs sørsiden av Gynnella tar av fra Bergsli. Skogsbilvegen følges inntil den bøyer av sørvestover langs et myrdrag (ta kontakt med folk før evt. bil settes igjen). Følg deretter Gynnella i god avstand (200-300 m) mot Iglbu. Dette er sannsynligvis den letteste veien inn.

  Du kan også kjøre inn forbi Langvatnet om sommeren. Derfra er det lett å følge stien forbi Svarttjønna og deretter skråne over høgda. Du kan også gå fra Dragset 3 km sør for Soknedal sentrum.

  Iglbu ligger innunder ei stor furu i øvre kant av dalsiden ca. 250 m vest for Gynnella. Den er lettest å oppdage fra bekkedalen sør for koia, men sjekk at du følger riktig bekkedal. Ta gjerne utgangspunkt i krysset hvor de to elvene møtes.


  Utdrag av koiematrisa

  Tabellen kan scrolles sidelengs.

  FACTS Senge-
  plasser
  Bord-
  plasser
  År Terreng Sykkel Topp-
  tur
  Jakt/
  Fiske
  Gitar Vaffel-
  jern
  Spesialiteter
  Iglbu 10 14 1964 T (x) x x/x x -

  REISE-
  TID
  Privatbil Offentlig transport
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter Trans-
  port
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Iglbu 1:15 0:45 2:00 2:00 3:15 buss 1:30 2:30 4:00 2:30 4:00

  TRANS-
  PORT
  Alt. Transport Rute over Avstigning
  Iglbu 1


  2
  Regionbuss 340
  Regionbuss 480

  Østerdalsekspressen
  Trondheim - Støren - Røros
  Støren - Berkåk - Oppdal

  Trondheim - Oslo
  Støren
  Soknedal

  Soknedal

  Sjekk Koiematrisa for mer informasjon og sammenligning med andre koier.

  Parkering

  Sommerstid: Parkering ved bommen.
  Vinterstid: Ved Bergsli, spør grunneier!