• <?$vis_koienavn?>

  Taagaabu

  Vanskelighetsgrad (les mer)
  ikke langt fra vei, mange like bekkedaler i området

  Kilde: yr.no

  Koiebeskrivelse

  Last ned PDFkart her
  Taagaabu kom til verden på høstparten 1970 etter et inspirerende svangerskap - med diffus befruktningsfase og forsert avslutning. Et ektefødt NTHI-barn med fødselsdag 25. oktober. Erfaringen med koiebygging var nå blitt så stor at en ekspertgruppe i Koiestyret kunne sammenfatte NTHI's samlede kunnskapsmengde i en eneste håndfast regel: Dimensjoner rikelig! Egentlig er det derfor bare å beklage at kledning og panel nå skjuler reisverk i fem tom sju. Avtredet er korrekt og strategisk plassert. Konvensjonell teknisk terminologi strekker ikke til for å beskrive konstruksjonen, men den er djevelsk god - med sitt horn, sin torv omkring og sitt rause høl i midten.

  Bua ligger i sørhellinga under Tåvåfjellet, ved Nordre Nysæterbekken 600 m oppover langs bekken fra setervegen mellom Storbudal gård og Bogensetra. Setervegen er en nyttig oppfanger for de som søker bua nordfra.

  I tillegg til 30 mannlige NTHI'ere deltok tre kvinner på dugnaden da Taagaabu ble reist. De tre hadde som oppgave å sørge for mat, varme og hygge i teltet for blåfrosne, gjennombløte utearbeidere. Noen må tydeligvis ha blitt stelt bedre med, evt. ha stelt bedre med de tre enn de øvrige. Utgangen på det hele ble nemlig at de tre unge damer i løpet av neste sommer hadde giftet seg med hver sin blant de tredve.

  Et navn som lett knyttes til fjelltraktene rundt Budalen er Forelhogna. I konkurranse med Høgkittelen er den Budalens Matterhorn. Forelhogna, som sommerstid speiler seg i Forelsjøen, gir en fortreffelig og fyldig dagstur fra Taagaabu. Legg gjerne turen om indre Budal - en av landets mest innholdsrike seterdaler. Et litt nærmere turmål er Tåvåfjellet med utsikt mot Trollheimen.


  Veibeskrivelse

  Veivalg og adkomstmuligheter til Taagaabu er mangfoldige. Her nevnes noen få: Korteste gangveg går fra Storbudal gård. Bilister kan parkere utenfor tunet, men spør først. Kollektivt tar en først buss eller tog til Støren, deretter buss inn i Budalen. Denne bussen går imidlertid bare på hverdager, slik at man ofte må velge en annen vei når man skal tilbake.

  Start fra Singsås kirke er en annen mulighet, som er imidlertid betydelig lengre og mer krevende enn førstnevnte. Vil en ha mye ut av dagen bør en satse på å rekke morgenbussen fra byen mot Røros. Like etter kirka tar det av en bratt skogsveg opp til Gammelvollen. Herfra vil det være naturlig å følge stien til Taagaavollen opp til Vinterskaftet og derfra gå sørover langsmed eller over Tåvåfjellet.

  Om det blir litt på ettervinteren og kløen i beina blir virkelig plagsom, er Røros et egnet utgangspunkt.


  Utdrag av koiematrisa

  Tabellen kan scrolles sidelengs.

  FACTS Senge-
  plasser
  Bord-
  plasser
  År Terreng Sykkel Topp-
  tur
  Jakt/
  Fiske
  Gitar Vaffel-
  jern
  Spesialiteter
  Taagaabu 6 9 1970 T (x) x x/- x x

  REISE-
  TID
  Privatbil Offentlig transport
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter Trans-
  port
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Taagaabu 1:30 1:00 2:30 1:00 2:30 buss 2:00 1:30** 3:30 1:30** 3:30

  TRANS-
  PORT
  Alt. Transport Rute over Avstigning
  Taagaabu 1  2
  Regionbuss 340 eller
  Tog SJ
  Skolebuss 5472

  Regionbuss 440
  Trondheim - Støren - Røros
  Trondheim - Oslo/Røros
  Støren - Budalen

  Trondheim - Støren - Røros
  Støren
  Støren
  Lillebudal

  Bjørgen

  Sjekk Koiematrisa for mer informasjon og sammenligning med andre koier.

  Parkering

  Sommers- og vinterstid: Utenfor tunet på Storbudal gård. Spør først!