• <?$vis_koienavn?>

  Rindalsløa

  Vanskelighetsgrad (les mer)
  ikke langt fra vei, uoversiktelig terreng, vanskelig orientering

  Kilde: yr.no

  Koiebeskrivelse

  Last ned PDFkart her

  Veden på koia ligger i uthuset, inntil veggen på høyre side av koia.

  Våren 1977 var koiestyret i NTHI på utkikk etter mulige restaureringsobjekter i Rindalsområdet. Hensikten var å få en koie i Trollheimstraktene som kunne nås med offentlig kommunikasjon uten urimelig lang reisetid. Koiestyrets utsendte trålet hele området fra Bolme opp til Bolmesætrin, men dessverre så alle hyttene altfor beboelige ut. På tur ned igjen kjørte han nesten hodet i veggen på ei lita og luftig utløe ...

  Tvilende sjeler hadde liten tro på prosjektet, men løas flotte omgivelser ble avgjørende, og kontrakt ble skrevet med eieren på Bolme. Dugnad ble gjennomført høsten '78. De laftede tømmerveggene ble panelt utvendig, og et lite tilbygg ga plass for vindfang, vedbu og hems. Resultatet har blitt ei særdeles trivelig og intim koie.

  Trollheimen er nevnt, og det skulle borge for turmulighetene. Få koier kan oppvise maken til fjellterreng rett utenfor døra. Turterrenget fortsetter sørover, utenfor kartet koia ligger på. Turkartet Trollheimen (1:75 000) kan anbefales! Rindalsløa er også en utmerket "base camp" for ekspedisjoner til Snota og Trollhetta. I tillegg er koia et godt utgangspunkt for å nå TT's hytter og rutenett, så det er bare å pakke sekken!


  Veibeskrivelse

  Adkomstmulighetene er gode. Mørelinjen kjører fra Munkegaten videre på vestsiden av Nidelven. Ta bussen til Bolme, like forbi Rindal, der rv. 65 krysser Surna. Vær oppmerksom på at ikke alle busser kjører sløyfen over Bolme, det kan hende en må ut på hovedveien. Fra brua er det ca. 500 m i retning Rindal sentrum bort til Bolme gård.

  Fra gården går man sørover langs en bygdevei over en rygg og ned til en bro over elva Bulu. De som kommer med bil skal parkere her, men spør først på gården hvor du kan sette bilen. Fortsett rett fram på driftsveien opp lia et par kilometer. Når du passerer under en høyspentledning, er du snart oppe på ei åpen myr. Ta her svakt til høyre over myra, opp mellom to skogholt. Så drar du litt over til venstre mot et lite tjern. Følg det markerte draget mot sørøst til koia, som ligger i vestkanten av ei stor, åpen myr. Vinterstid er det scootervei langs driftsveien, og videre går det ofte et spor like forbi koia. Vanlig tid brukt er 1-1,5 timer opp og 45 min ned. Legg merke til at veien er bygget en del lenger idag enn kartet viser, til der bekken går ned i dalen langsmed høydekoten.


  Utdrag av koiematrisa

  Tabellen kan scrolles sidelengs.

  FACTS Senge-
  plasser
  Bord-
  plasser
  År Terreng Sykkel Topp-
  tur
  Jakt/
  Fiske
  Gitar Vaffel-
  jern
  Spesialiteter
  Rindalsløa 4 6 1978 S (x) x x/- x x

  REISE-
  TID
  Privatbil Offentlig transport
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter Trans-
  port
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Rindalsløa* 1:30 1:00 2:30 1:00 2:30 buss 1:30 1:30 3:00 1:30 3:00

  TRANS-
  PORT
  Alt. Transport Rute over Avstigning
  Rindalsløa 1 Buss 905 Trondheim - Surnadal - Halsa - Molde - ålesund Bolme

  Sjekk Koiematrisa for mer informasjon og sammenligning med andre koier.

  Parkering

  Sommers- og vinterstid: Parkering ved broen over elva før stigningen begynner. Spør først på gården om lov.