• Kamtjønnkoia

  Vanskelighetsgrad (les mer)
  veldig værutsatt vinterstid, veldig lang innmarsj

  Kilde: yr.no

  Torsdag 13. mai
  Svak vind, 3 m/s
  Fredag 14. mai
  Lett bris, 4 m/s
  Lørdag 15. mai
  Lett bris, 4 m/s
  Søndag 16. mai
  Svak vind, 2 m/s
  Mandag 17. mai
  Lett bris, 4 m/s

  Kilde: varsom.no

  Snøskredvarsel Trollheimen
  Varsel publisert: 12. mai kl.15:14
  Neste varsel før: 15. mai kl.16:00

  I dag torsdag 13. mai
  Våte skred kan løses ut naturlig eller av skiløpere. Våte flakskred i vedvarende svake lag kan ikke utelukkes. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

  Faregrad over tid


  Særregler for koiereservasjon

  Kamtjønnkoia ligger i et skredutsatt terreng og er derfor bare begrenset tilgjengelig for koiereservasjon om vinteren.
  Følgende særregler gjelder:

  Koia blir stengt ved faregrad 3 (+).
  Koia kan bli stengt også etter at du har reservert. Det skjer når faregraden øker fra 2 til 3 i nytt varsel. Du vil da få refusjon, og tilbud om annen koie så lenge en er tilgjengelig.
  Dagens varslingstekst (les mer)

  Litt regn onsdag har økt belastningen på snødekket og opprettholder skredproblemene.

  Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere i bratte heng. Våt og tung snø gjør at selv små skred kan få alvorlig konsekvens.

  Våte flakskred kan løsne naturlig på gamle vedvarende svake lag som aktiveres eller der vann samles over skarelag. Noen få store skred kan ikke utelukkes.

  Faren for glideskred og skavelbrudd opprettholdes og gjør det krevende å ferdes i høyfjellet med mange ulike problemer å ta hensyn til.

  Faregradene (les mer)

  ?Ikke vurdert
  1Liten
  2Moderat
  3Betydelig
  4Stor
  5Meget stor


  Koiebeskrivelse

  Kamtjønnkoia er antagelig den koia i koienettet med best beliggenhet. Dette gjelder i hvert fall hvis du liker alpint landskap. Koia ligger like oppunder Blåhøa i hjertet av Trollheimen.

  Ta høyde for at området kan være værhardt og man bør være fjellvant for å legge ut på tur til Kamtjønn. Dette gjelder spesielt vinterstid, der passeringen av et trangt skar en drøy kilometer fra koia krever gode skiferdigheter! Sjekk værmeldingen nøye før du drar til Kamtjønn og vær forberedt på mulige raske væromslag. Været i høyfjellet kan i perioder være utfordrende!

  Kamtjønnkoia ble en del av koienettet i juni 1993 etter at Vitenskapsmuseet i Trondheim innså at de ikke kunne ta vare på og vedlikeholde ei hytte som de bare periodevis benyttet. En ivrig koiegjenger og snushane oppdaget dette forholdet og tipset koiestyret i NTHI som reagerte umiddelbart og etter noen uker var avtalen i havn. Avtalen gir NTNU Drift mulighet til å benytte koia i visse perioder mens NTNUI Koiene står for daglig drift og vedlikehold.

  "Kamtjønnhytta" ble opprinnelig reist i 1950 som base i forskningsøyemed pga. de rike og interessante botaniske forekomstene i området. Nedenfor koia er det etablert et botanisk felt med små skilt langs stien som gir navn til fjellfloraen. Ta gjerne med ei håndbok og let deg fram på egen hånd.

  I koiesammenheng er den like interessant siden den ligger midt i Trollheimen og gir mulighet til vandring mellom Rindalsløa, Telin og turistforeningens hytter. Den har også en unik plassering på høyfjellet i 1200 meters høyde og er dermed koienettets desidert høyest beliggende koie (neste koie ligger på ca. 900 m.o.h.).

  Koia er et ypperlig utgangspunkt for toppturer (Blåhøa, Gjevilvasskamman, m.fl.) eller vandringer i høyfjellet. Vinterstid krever det alpine terrenget godt kunnskap om mulig skredfare da fjellsidene er bratte rundt koia. Er du i tvil om sikkerheten i snølagene, la være å bestige toppen og nyt heller sola utenfor hytteveggen! Snøskredvarslingen for Trollheimen kan sjekkes på nettet under www.varsom.no. Er du utstyrt med en modern telefon, kan du gjøre dette på stedet. Best mobildekning ved koia fåes ved å bestige den lille toppen like bak hytteveggen. Sistnevnte er også viktig å huske dersom det skulle oppstå en nødsituasjon. Koia kan bli stengt vinterstid med kort varsel på grunn av snøskredfare. Koia kan også stenges dersom den allerede er reservert, dette da av sikkerhetsmessige hensyn. I slike tilfeller vil reservasjonsbeløpet refunderes.

  Beliggenheten gir en lang skisesong som starter i oktober og varer ut mai. Isen på Kamtjønnene forsvinner som regel i løpet av juni. Ta hensyn til det harde klimaet ved valg av utstyr og turmål. Grantrær er det lite av, og man bør vurdere å slippe seg ned til Gjevilvatnet ved uvær og eventuelt søke ly på Gjevilvasshytta. Gjennom årene har den tunge tømmerkoia blåst ned av fundamentene to ganger. Den er derfor nå en bardunert koie, Koienes eneste sådan.

  Koia er greit å finne da den ligger helt nede i dalbunnen 50 m nordøst for bekkedalen ved utløpet av øvre Kamtjønn. Veden kjøres opp i dalen ved utløpet av nedre Kamtjønnin. Besøkende må ta med ved selv herifra og inn til koia. Om vinteren kan kjelken som står ved koia gjerne brukes til dette.


  Veibeskrivelse

  Kamtjønnkoia ligger langt fra allfarvei. Fra Oppdal går det buss nedover mot Sunndalsøra som man kan hoppe av der veien tar av mot Gjevilvatnet. Derfra er det godt og vel 2 mil inn til koia. Om sommeren går det av og til rutebåt på Gjevilvatnet (sjekk tidene med turistforeninga) slik at turen kan kortes inn med ca. ei mil.

  Med bil kan man om vinteren kjøre de tre kilometrene inn til Gjevilvatnet, men om sommeren er det mulig å kjøre inn forbi Gjevilvasshytta. Derfra er det ca. ei mil og 500 m stigning igjen til koia. Vinterstid kjøres det flotte skiløyper inn til Gjevilvasshytta fra parkeringsplassen på Osen. Det er ca 8 km frem til turistforeningens hytte og deretter er det omtrent like langt inn til koia. Er det mye vann i elva er det et annet vadested ca. 1 kilometer nord for første vadeplassen (i en sving med en liten øy i bekken). Dette er en fin vadeplass som kan brukes uten å få våte føtter.

  En drøy kilometer før man når koia må man passere et trang skar ved utløpet av nedre Kamtjønnin. Om sommeren går det en sti på nordsiden av bekken, som er godt merket med TT-varder. Vinterstid kan passeringen av skaret være utfordrende. Avhengig av føreforholdene kan man vurdere å følge sommerruten, eller følge bekkeløpet oppover, forutsatt det er nok med snø. I tilfellet det er isete forhold oppover skaret kan det være en fordel å ha med stegjern.


  Utdrag av koiematrisa

  Tabellen kan scrolles sidelengs.

  FACTS Senge-
  plasser
  Bord-
  plasser
  År Terreng Sykkel Topp-
  tur
  Jakt/
  Fiske
  Gitar Vaffel-
  jern
  Spesialiteter
  Kamtjønnkoia 6 10 1993 H - x x/x x - isbor

  REISE-
  TID
  Privatbil Offentlig transport
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter Trans-
  port
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Kamtjønnkoia 2:30 4:00 6:30 6:00 8:30 buss/
  tog
  2:30 7:00 9:30 7:00 9:30

  TRANS-
  PORT
  Alt. Transport Rute over Avstigning
  Kamtjønnkoia 1  2

  Regionbuss 340
  Regionbuss 480
  Nettbuss 901

  NSB
  Nettbuss 901
  Trondheim - Støren - Røros
  Støren - Berkåk - Oppdal
  Oppdal - Kristiansund

  Trondheim - Oslo
  Oppdal - Kristiansund
  Støren
  Oppdal
  Festa

  Oppdal
  Festa

  Sjekk Koiematrisa for mer informasjon og sammenligning med andre koier.

  Parkering

  Sommerstid: Parkeringsplass ca. 1km langs veien vestover for Gjevilvasshytta.
  Vinterstid: På parkeringsplassen ved Osen i enden av Gjevilvatnet.