• <?$vis_koienavn?>

  Fosenkoia

  Vanskelighetsgrad (les mer)
  krevende terreng, vanskelig orientering

  Kilde: yr.no

  Koiebeskrivelse

  Last ned PDFkart her
  All veden på koia er våt, så vi anbefaler å ta med egen ved!

  Vi har fått naboklager ved Fosenkoia, ikke gå i folks hager! Når man kommer fra hurtigbåten må man gå opp til hovedveien bak butikken og ikke gå langs kaia, da dette er en blindvei og vil kun føre inn i hagen til folk.


  Myrene på Fosen er mangfoldige. Noen vil kanskje si den ene er lik den andre, og dermed bruke det som forklaring på hvorfor man ikke kom fram til koia før langt på natt (eller kanskje ikke i det hele tatt!), men like fullt: myrene byr på en verden full av muligheter...

  Men først litt historie: I 1957 ble 5-6 tonn med materialer båret opp på sterke studentrygger fra Aksnes og opp til koietomta (400 høydemeter). Totalt ble byggekostnadene 9000.-, inklusive utgifter til tømmermann. Finansieringen var aksjesalg, utstyrsdonasjoner samt tilskudd fra Tapir til innredning.

  Området rundt koia byr på gode treningsmuligheter for folk som dyrker klatre-sporten. Stedet er da også blitt ett av samlingspunktene for Tindegruppa. Her har de rikelige muligheter for utfoldelse. Tinde- og koiefolkets dristighet kombinert med manglende skiferdigheter sørger som regel for et godt tilskudd av tørr opptenningsved vinterstid. NB: En bør være medlem av treskias venner!

  Etter hvert som Tindegruppa vokste ble det med tiden plassmangel på koia. Problemet ble løst da Ravnefjellsbivuakken ble oppdaget. Den består av et stup med en overhengende fjellhammer. Hvis vinden ikke velger for ugunstige innfallsvinkler kan man ligge tørt og fint her, til tross for trønderregnet. I senere år har dog Tindegruppa fått sin egen koie, Selneskoia, også på Fosenhalvøya.

  Koia har også blitt flittig brukt som tilfluktssted for eksamenslesere. Dette har ikke alltid falt like heldig ut. Et stort utvalg av Knøttene-litteratur har lokket mang en bokorm bort fra knusktørre lærebøker. Når så veden er rå, ja så går den akademiske karriere lett opp i røyk.

  Koia er utstyrt med moderne gassprimus av typen Optimus Vega!


  Veibeskrivelse

  En kommer til Fosen med hurtigbåt fra Pirterminalen til Vanvikan, eller med bilferja fra Flakk til Rørvik (går noe oftere). Vil en til Fosenkoia tar en fra kaia i Vanvikan sikte på industriområdet øst for Vanvikan. For å komme til utgangspunktet av turstien som fører oppover lia er det ca 350 meter å gå fra hurtigbåthavna, langs riksveien rett østover i retning Leksvik. Der tar stien opp til venstre og starten på stien er merket med turistforeningens merke, det er et merke også ca midtveis opp og et merke med avstandsangivelser til Munken og Grønliklumpen når stien kommer opp til en liten driftsvei. Deler av denne løypa er en gammel ferdselsåre som gikk opp til området før bilenes tid, den er steinsatt og er i seg selv et kulturminne. Man har nær kontakt med elva og naturen langs denne løypa.

  Når man kommer opp til skogsveien følger man denne bare ca 100 meter østover til den svinger til venstre før ei lita myr. Kryss myra og følg en sti til denne forsvinner i ei ny myr. Ta så inn en trang bekkedal og opp "stupet" til høyre - følg myrdrag østover til tjernet der koia ligger. Anvendt tid fra 39 minutter til drøye 24 timer, men vanligvis 1,5 - 2 timer. Et annet veivalg er å ta med sykkel på båten og sykle til Aksnes. Herfra går det en sti opp til Munken. Når sola går ned bak den syvende blånen, er det på tide å gå ned til koia.

  Vil en derimot til Ravnefjell tar en veien til Storvik, og via Storviksetra følger en draget innover Kvernavikdalen. Fra Storvik er det 1 - 1,5 time. Det er også greit å gå fra Fosenkoia til Ravnefjell (tar ca 30-45 minutter).


  Utdrag av koiematrisa

  Tabellen kan scrolles sidelengs.

  FACTS Senge-
  plasser
  Bord-
  plasser
  År Terreng Sykkel Topp-
  tur
  Jakt/
  Fiske
  Gitar Vaffel-
  jern
  Spesialiteter
  Fosenkoia 10 12 1957 S/T - (x) - x x

  REISE-
  TID
  Privatbil Offentlig transport
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter Trans-
  port
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Fosenkoia 1:15 2:00 3:15 2:00 3:15 båt 0:30 2:30 3:00 2:30 3:00

  TRANS-
  PORT
  Alt. Transport Rute over Avstigning
  Fosenkoia 1 Hurtigbåt 810 Trondheim - Vanvikan Vanvikan

  Sjekk Koiematrisa for mer informasjon og sammenligning med andre koier.

  Parkering

  Sommers- og vinterstid: Ved industriområdet. Sørg for at du ikke sperrer veien! Egentlig er det ingen grunn til å styre med parkering i det hele tatt, all den tid det enkleste uansett er å ta hurtigbåten rett over fjorden og gå derfra, billigere er det også.