Medlemsregistrering sesongen 21/22

Hu og Hei!

Neste helg er det duket for Meråkersamling, og det er derfor greit å få registrert alle nye medlemmer før den tid.

Alle som ønsker å delta på treninger eller andre aktiviteter i regi av NTNUI langrenn må være medlem av NTNUI. Dette gjøres enkelt ved å betale medlemskap hos Sit-idrett, da er medlemskontingenten inkludert i medlemskapet.

For å registrere seg som medlem av NTNUI langrenn for sesongen 21/22, er man nødt til å svare på google forms skjemaet vedlagt dette innlegget, innen søndag, 12. september. Dette gjelder både nye og gamle medlemmer. 

Vi tilbyr to ulike typer medlemskap i NTNUI langrenn.

 • Type 1: generelt NTNUI-medlem
  • gir utøveren mulighet til å delta på treninger, samlinger, samt andre aktiviteter og opplegg i regi av NTNUI langrenn
  • ønsker å trene med NTNUI, men konkurrere for egen klubb
 • Type 2: Refusjonsberettiget NTNUI-medlem
  • gir utøveren mulighet til å delta på treninger, samlinger, samt andre aktiviteter og opplegg i regi av NTNUI langrenn
  • gir utøveren medlemspris på samlinger/turer
  • utøveren gis mulighet til å søke refusjon for skirenn
  • gir prioritet foran type 1-medlemmer ved påmeldinger til arrangementer med et begrenset antall plasser (for eksempel utenlandstur)
  • punkt 2 og 3 krever at utøver konkurrerer for NTNUI langrenn, har utført tilstrekkelig med dugnadsenheter og bekledning.

 

For å få refusjon stilles det noen krav til utøveren;

 • jobbet minst to dugnadsenheter
 • konkurrerer for NTNUI
 • kler seg i rett bekledning (NTNUI-klær)

ønsker man å konkurrere for NTNUI i tillegg til å delta på treninger og andre aktiviteter, er man nødt til å melde klubbovergang til NTNUI langrenn. Dette gjøres ved å fylle ut Overgangsskjema fra NSF, som ligger vedlagt, og sendes til langrenn-nestleder@ntnui.no eller martine.sogn-larssen@ntnui.no innen 12. september.

FIS-listen

 • hvis man vil konkurrere nasjonalt i NC/NM, internasjonalt, eller konkurrere i eliteklassen i nasjonale og internasjonale turrenn, må man registreres som FISutøver. Dette må sendes inn samtidig som klubbovergang. har du ikke FIS-id fra før, må et AD-skjema fylles ut av utøver. Utøvere som ønsker å stå på denne listen, må levere klubbovergang innen 12. september til martine.sogn-larssen@ntnui.no eller langrenn-nestleder@ntnui.no

Ønsker man ikke å konkurrere for en annen klubb enn NTNUI, men fortsatt delta på treninger og andre aktiviteter, er man fortsatt nødt til å betale medlemskap i NTNUI.

Link til medlemsregistrering: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQxmqJib9Fa2U6ej5FF1x8eqK5FrP4NMUSIKSrGrFrEQreoA/viewform?usp=sf_link

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *