• <?$vis_koienavn?>

  Hognabu

  Vanskelighetsgrad (les mer)
  middels vanskelig å finne, potensielt værutsatt vinterstid

  Kilde: yr.no

  Koiebeskrivelse

  Last ned PDFkart her
  Her trives en lett. Koia ligger fritt inne i dalen innunder Ruten og Melshogna. Koia er Koienes eneste koie i en nasjonalpark, og hytteboka er full av uhemmet skryt av terrenget. I følge samme kilde er det ofte blitt rapportert om bra vær i disse trakter, dog er en oppdatert værmelding tross sine usikkerheter kanskje mer behjelpelig enn en hyttebok.

  Koia ble bygd høsten 1966, da som kåte. Besøket var fra første stund svært godt. Ei påske tidlig på 70-tallet var det flere overnattinger på Hognabu enn på Schultzhytta, trass sin beskjedne størrelse. I 1983 var det stordugnad med totalrestaurering av Hognabu. Dette innebar omklassifisering til koie. Hognabu er nå ei av de varmeste koiene, og dersom du er makelig anlagt vil du like interiøret. Her er ingen senger eller stoler. Du lever og bor på madrasser på gulvet. Et kraftig bord en kan sette kniven i, er tilpasset levestilen.

  Turalternativer er Melshogna, Ruten og Fongsmassivet. Bakkene rundt koia er ellers godt egnet til hopping og telemarkkjøring. Som nevnt i områdebeskrivel-sen for Sylane, ligger Hognabu midt i smørøyet for turer til andre koier og hytter, som for eksempel Stabburet, Holmsåkoia eller Sonvasskoia. Hvis man skal til Stabburet kan en enten krysse sørsiden av Ruten og så holde seg litt over skogsgrensen eller man kombinerer turen med bestigning av flere topper som Ruten, Tronshatten, Fongskaftet og kanskje Fongen selv.

  Det er to store dobbeltsenger og en ekstramadrass på koia. Bordet kan settes ned, noe som gir god plass til 4-5 personer og muligheter for å være en til to flere hvis man ikke har noe imot å ligge litt tett. Om vinteren er mulighetene for snøhule dessuten ypperlige på østsiden av Melshogna!


  Les mer om Hognabu i DNT Årbok 2009:

  DNT Årbok 2009

  Koia er utstyrt med moderne gassprimus av typen Optimus Vega!


  Veibeskrivelse

  Enten du tar bil eller Selburuta opp i Tydal, vil det være fint å gå opp fra veien mellom Nyvollen og elva Væla. På Nyvollen og ved skytebanen ved elva er det opparbeidet parkeringsplass. Tar du bussen, vet bussjåføren hvor en skal av for å finne koia oppunder Ruten. Det er anlagt en rasteplass med bademuligheter der hvor bussen gjerne stopper.

  På vei oppover holder en seg på vestsida av Væla og ikke for nær. Fra Vælhølen passer det å gå omtrent mot Ruten. Etter noen flatere partier stiger det opp på en flat kolle hvor koia ligger med sitt tuntre. Koia ligger ca. hundre meter vest for bekken. På denne sida av bekken er det ingen gran- eller bjørkeskog, bare noen enslige furuer.

  En annen mulighet er å gå opp fra Gressli om Græslihytta og følge merkinga mot Schultzhytta over Gresslivola. Ta av ved Sæteråtjerna (det står ei hytte her) og nordøstover og nedover mot Hognabu. Koia blir nå liggende der skråningen opp mot Melshogna snur seg mer mot nord. Greit å følge Turistforeningens sti i perioder hvor myrene er bløte.

  En tredje mulighet er å følge veibeskrivelsen til Stabburet og parkere omtrent der kraftlinja krysser veien. Dette er en bomvei og betales hos Ivar Flakne (tlf: 41418459) om sommeren, (gratis om vinteren), husk å ringe i god tid for å avtale betaling og åpning av bommen, selv vinterstid. Merk at det ikke er avsatt en p-plass for Hognabu her. Merk også at dette fort er en krevende tur, da man må over en del fjell. Men det kan være et fint sted å parkere bilen for de som ønsker å gå Hognabu-Stabburet, og evt via Holmsåkoia.


  Utdrag av koiematrisa

  Tabellen kan scrolles sidelengs.

  FACTS Senge-
  plasser
  Bord-
  plasser
  År Terreng Sykkel Topp-
  tur
  Jakt/
  Fiske
  Gitar Vaffel-
  jern
  Spesialiteter
  Hognabu 6 6 1966 T - x - x x nasjonalpark

  REISE-
  TID
  Privatbil Offentlig transport
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter Trans-
  port
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Hognabu 2:00 2:30 4:30 2:30 4:30 buss 2:15 2:30 4:45 2:30 4:45

  TRANS-
  PORT
  Alt. Transport Rute over Avstigning
  Hognabu 1


  (Regionsbuss 311)
  Regionbuss 430
  (Regionbuss 535)
  (Trondheim - Stjørdal)
  Trondheim - Stjørdal - Selbu - Tydal
  (Selbu - Stugudal)

  Gressli/Gresslivoll


  Sjekk Koiematrisa for mer informasjon og sammenligning med andre koier.

  Parkering

  Sommers- og vinterstid: Stor parkeringsplass ved Nyvollen.