• NTNUI Koiene

  Koiegruppa drifter og administrerer 24 koier rundtomkring i den trønderske naturen. På nettsidene finner du informasjon om koiene, hvordan de kan leies og mye, mye mer.

  Christmas Reservation Period

  On the 5th of December it is possible to book cabins from the 14th of December until the 17th of January (normal limit of four days per cabin still applies). Remember to check when Akademika closes before christmas, and pick up the key!

  Snow at higher altitudes

  While it's still quite warm in Trondheim it has started to snow a little in the mountains, so it's important to be prepared for this when you go on cabin trips. If you are driving you should use winter tires.

  Increase in price at the cabins

  From the 6th of August 2018 our prices will increase, for a cabin we will charge 40/80 kr (member/non-member) for a normal cabin and 30/60 kr for our smallest cabins (kåtene). Cabin trips booked prior to this date, will not be affected, even if they are scheduled for later dates.

  Nye Primuser / New Gas Stoves

  Noen koier har fått nye gassbrennere som er enklere å bruke! Brenneren bruker standard gassbeholdere (7/16 gjenger for primus) som kan kjøpes på de fleste sportsbutikker og steder som Biltema. Koiene der gjelder:

  • Hognabu
  • Kåsen
  • Iglbu
  • Sonvasskoia
  • Fosenkoia

  Some of the cabin have new gas stoves! The stoves use standard gas canisters (7/16 valve for camping stoves) which can be bought at most sporting goods stores and places like Biltema. The following cabins have new stoves:
  • Hognabu
  • Kåsen
  • Iglbu
  • Sonvasskoia
  • Fosenkoia

  Important Information About Parking at Lyngli

  It is very important that you don't block access to roads, farms or farmland when parking at Lyngli. If you block anything, we may loose access to the parking spots we have. If there is snow you should dig out the parking space before parking.

  Reservasjonstider på Akademika

  Akademika ser helst at koiebrukere reserverer koie mellom kl 08 og 10 på formiddagen. Kommer dere senere enn dette kan det hende dere ikke får reservere koie.

  The people at Akademika (the bookstore) prefers cabin users to book their cabins between 08 and 10 in the afternoon. You may be refused to book a cabin if you arrive later than 10.

  Restemat på koie / leaving food on a cabin

  Vi er dessverre plaget av små, uønskede gnagere på enkelte koier. Disse gnagenre lokkes gjerne dit ved at folk setter igjen mat på koia; så vær vennlig og sett ikke mat igjen på noen koier når dere drar.

  Please do to leave behind any food on any cabins when you are leaving, as it tends to attract mice.

  Infofolder om koiebruk / Information booklet about how to use the cabins.

  Et meget nyttig hefte med diverse viktige og praktisk informasjon angående bruk av NTNUIs Koier er nå lagt ut i margen til venstre, under "Hvordan leie? --> Information booklet".

  An information booklet with useful and important information regarding the use of the NTNUI Cabins is now available from the menu on the left, under "Hvordan leie? --> Information booklet"

  Søppel på Heinfjordstua

  På Heinfjordstua må man ikke kaste søppel i conteinerne til naboen, men heller ta med søppelet ned til en conteiner vi betaler for nede i Hommelvik (se kart)

  Video om Vekvessætra

  Litt info om koiegruppa

  NTNUI har et stort antall koier (23 i skrivende stund) som ligger rundt om i den trønderske naturen, fra kysten til snaufjellet i Trollheimen. Disse koiene kan leies av alle NTNUI-medlemmer og de driftes og vedlikeholdes av NTNUI-koiegruppa.

  Vervene i koiestyret er mye det samme som i andre NTNUI-grupper. Koiesjefen har det overordnede ansvaret, kasserer holder orden på det økonomiske og sekretæren fører møtereferater. I tillegg har vi noen gruppespesielle verv; vedsjefen har ansvar for at det til enhver tid er ved på koiene, matrisene (materialforvaltere) får inn ødelagt utstyr fra koiene, reparerer og sender ut nytt. I tillegg har vi en kakesjef. Dette er et hedersverv og vedkommende har ansvaret for at det alltid er med kake på koietur. Typisk for koiestyret er at det er en del "hangarounds". Dette er nye medlemmer som er med for å orientere seg litt før man kanskje tar et verv eller folk som kanskje har hatt et verv tidligere og som fortsatt er en del av miljøet. Til sammen utgjør koiestyret, og folkene rundt, koiegruppa.  Den største delen av arbeidet legges ned i å vedlikeholde koiene. Hver høst arrangerer vi 4-5 dugnader hvor tilsvarende antall koier blir overhalt med maling, grønnsåpe og utbedringer der det trengs. I tillegg blir det typisk noen mindre dugnader i løpet av vinteren for å fikse spesifikke mangler (ny ovn, ny vindusrute, hente inn ved osv.). Men vinteren er i hovedsak tiden da vi drar på koietur for å slappe av og nyte naturen.

  Det fins ingen generell karakteristikk av et koiegruppemedlem, men enkelte ting går igjen. Typisk glad i å være ute i naturen i vind og vær, men helst solskinn. Om kvelden foretrekkes tørr og varm koie med vedfyring fremfor fuktig telt med primusfyring og liggeunderlag. Videre er vi glade i å bygge og reparere. Med hammer, spiker og motorsag henter vi mange verdifulle erfaringer for senere omgang med tilsvarende. Det å drifte koienettet med planlegging, dugnadsturer og andre koieturer gjør at alle i gruppa blir godt kjent med hverandre noe som har resultert i lange vennskap, og et og annet kjærestepar.  Koiegruppa ønsker alltid å bli større og vi vil gjerne ha flere medlemmer. Enten det er som deltager på koiemøter, dugnader, andre turer eller som styremedlem ønsker vi alle velkomne. Dersom du ønsker en utfordring er det nå ledige plasser i styret, sjekk oversikten over Koiestyret.

  Hvis du er et utemenneske som ønsker å ta del i driften av koienettet, det sosiale miljøet, bruke motorsag, spise kake, sove i ei lun koie mens uværet raser utenfor, hører vi gjerne fra deg. Du kan enten dukke opp på ett av våre koiemøter (annonseres på nettsidene), bli med på en koietur eller sende en e-post til:
  koiene-informasjon(at)list.stud.ntnu.no.