• <?$vis_koienavn?>

  Nicokoia

  Vanskelighetsgrad (les mer)
  terreng med få variasjoner, middels vanskelig å finne, lang innmarsj

  Kilde: yr.no

  Koiebeskrivelse

  Last ned PDFkart her

  Det er bomvei til Håen (samme vei som til Kråklikåten) som koster 90 kr. Man betaler ikke ved bommen, men bilen blir automatisk registrert ved forbikjøring. Bompengene kan betales her. Dersom det ikke betales innen et døgn vil regningen komme på faktura med ekstra fakturagebyr.


  Nicokoia har fått navn etter Nicolay Sejersted Selmer; NTHI'er og friluftsmann som falt i krigen. Hans foreldre ga våren 1946 vel 3000 kr. til NTHI. Det var penger Nicolay hadde tilgode for sitt arbeid med radiosendinger fra Bymarka i krigens første år. I samråd med foreldrene ble det besluttet å bygge ei koie. Esten Langeland ga tomt ved siden av setra i Brungmarka, og høsten 1947 sto koia ferdig. Et eventyr var begynt.

  Det er et nydelig skiterreng rundt koia med Kråkfjellet som et attraktivt mål. Om sommeren kan man rusle rundt fra den ene seteridyllen til den andre; en dagstur til Kråklikåten kan bli en fin tur. Vær oppmerksom på at alle bekkedalene i Brungmarka går nord-syd. Gå derfor mest mulig på langs av disse; går du på tvers blir det lenger enn du tror.


  Veibeskrivelse

  En tur til Nicokoia starter gjerne med buss til Brøttem. Herfra kan du gå over utosen til Selbusjøen og følge veien vestover ca. 500 meter til den krysser Brunga. Her tar man bratt opp lia sørover til man treffer på veien igjen. Om vinteren er det lurt å følge veien til tross for at den er litt lenger. Veien følges videre forbi Lekås og opp til Blestertjørnin. Man går så sørover på østsiden av Blestertjørnin over en liten ås og ut mot et bekkedrag, men gå på vestsiden av draget; ellers blir det lett kronglete. Gå over et lite skar og ned mot Teigavollen.

  Nedenfor Teigavollen går den gamle seterveien som går gjennom Brungmarka. Den er en god sti om sommeren og merket scootervei om vinteren. Denne følges til Dalsvollen. Femhundre meter etter setra tar man opp Lokdalen, følger kanten på Litlfjellet sydover mot Langlandsvollen hvor koia ligger ca. 100 m øst for setra. Vollen kan være vanskelig å se når en kommer fra nord.

  Kortere er det å gå sydfra. Fra Lundamo kan en kjøre forbi brua nedenfor utløpet til Håen. Veien er brøytet vinterstid. Fra Håen kan man gå til Granhaugvollen, videre opp draget til Sæterbekken, opp forbi Steinskjørka og opp mot Såmmåran. Herifra kan man holde øst for myrområdet og opp mot Langlandsvollen som er synlig på lang avstand fra denne kanten. Om sommeren kan en også kjøre innover et stykke fra Fremo leir. Da kommer en inn på seterveien forbi Teigavollen.

  Når lengselen til kantina blir for stor, er det på tide å dra hjem. I stedet for å gå samme vei tilbake, kan man f.eks. gå til Støren og ta tog eller buss derfra. Du går da ned til Håen, over Gammelåsen og ned til Tilsetvollen. Så går man fra voll til voll. Follstadvollen, Vollsvollen, på sydsiden av Halvtynnhaugen og ned til Høstvollen hvor det går vei ned til Støren. En drømmetur på ski om våren, ikke så verst resten av året heller. God tur. Nicokoia er nettopp ... et eventyr.


  Utdrag av koiematrisa

  Tabellen kan scrolles sidelengs.

  FACTS Senge-
  plasser
  Bord-
  plasser
  År Terreng Sykkel Topp-
  tur
  Jakt/
  Fiske
  Gitar Vaffel-
  jern
  Spesialiteter
  Nicokoia 8 12 1947 S/T - (x) - x - historisk

  REISE-
  TID
  Privatbil Offentlig transport
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter Trans-
  port
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Nicokoia 1:00 2:30 3:30 2:30 3:30 buss 0:45 4:00 4:45 4:00 4:45

  TRANS-
  PORT
  Alt. Transport Rute over Avstigning
  Nicokoia 1

  2

  3

  4
  Buss 72/73
  Buss 83/214

  Regionbuss 340

  Regionbuss 440

  Tog SJ
  Trondheim - Klæbu sentrum
  Klæbu sentrum - Bjørkli

  Trondheim - Støren - Røros

  Trondheim S - Støren Rådhus

  Trondheim - Røros
  Klæbu sentrum
  Brøttem gård

  Lundabrua

  Lundabrua

  Lundamo

  Sjekk Koiematrisa for mer informasjon og sammenligning med andre koier.

  Parkering

  Sommers- og vinterstid: Parkeringsplass like etter brua i vestenden av Håen. Tidlig vinter (før vinterferien) ved brua over Skjelbrea, ca. 4km før parkeringsplassen ved Håen.