• <?$vis_koienavn?>

  Holvassgamma

  Vanskelighetsgrad (les mer)
  lang innmarsj, flomutsatt ved mye nedbør

  Kilde: yr.no

  Koiebeskrivelse

  Last ned PDFkart her
  NB! Det er ved på koia med den er rå og vanskelig å fyre med, anbefaler å ta med opptenningsved.

  VIKTIG INFORMASJON:
  Det finnes skilt på stien til koia merket "NTNUI". Disse er feil og skal ikke følges! Riktig rute er merket på kartet til høyre, bruk kart og kompass for å finne frem.

  Kanoen på Holvass er ødelagt, og skal derfor ikke brukes! Derfor bare vi bare én båt disponibel på denne koia.

  Vannet og elva ved koia kan stige flerfoldige meter i våte perioder på våren og høsten, slik at det blir veldig vanskelig å nå inn til koia. Derfor er det veldig viktig å sjekke værmeldingen nøye før du resvererer. Se kartet til høyre. Hvis det er for mye vann til å bruke vadestedet, kan man bruke åten som ligger på vestsiden av elva til å komme seg over.


  Holvatn ligger i hjertet av Fosens fantastiske og kontrastfylte terreng. øverst på en voll i nordenden av vannet, med god utsikt over dette, finner du Holvassgamma - en romslig og komfortabel gamme med plass til åtte.

  Gamma ble opprinnelig bygget i 1972 av danske arkitektstudenter som ville leve i pakt med naturen et års tid. Det fortelles imidlertid at besøkene ned til bygda etter hvert ble veldig hyppige, og tilbakevendingen til sivilisasjonen ble endelig når to av de kvinnelige beboerne måtte på fødestua! Avtalen var at gamma skulle rives når året var omme, men denne delen av avtalen hadde visst ikke danskene hjerte til å oppfylle. Forståelig nok når en kommer inn og ser de fint tilpassede bjørkeleggene og de håndsagde bordgangene som preger gamma.

  I tiden som fulgte ble gamma benyttet av lokalbefolkningen som utgangspunkt for jakt, saueleting og turer i fjellet. Gamma begynte imidlertid å forfalle, og måtte totalrestaureres da koiestyret overtok den i 1978 fra Statens Skoger.

  Huset her er rester etter en gard som ble drevet til midten av 50-åra. Da ville ikke kona mer, og mannen måtte flytte etter til bygda. På vollen og området rundt finnes det spor etter aktivitet i tidligere tider. På 1700-tallet var det sannsynligvis fast bosetting der gamma nå ligger.

  Fint turterreng ligger i alle retninger utifra gamma, og du kan velge i alt fra skogsterreng til kupert fjellterreng. Skurven, sørøst for Holvatnet, er et lite, småkupert fjellområde med god utsikt som virkelig er verdt et besøk. Gjuvasselva på nordsiden av området er som oftest så stor at det er best å kombinere turen med en ro-/padleøkt ned Holvatn, hvis du ikke liker å vade (bade). Gjuvassvassdraget er forøvrig en perle, en rusletur langs dette kan by på fossende bekkeløp og store, stille kulper.

  I Holvatnet og andre vatn og bekker her, trenger du ikke å vente lenge på napp. De beste fiskeplassene ligger i nordenden av vannet, ved utløpet av Sleppenelva og ut i fra land på begge sider overfor øya. Isfisket på Holvatnet er like eventyrlig når det gjelder antall napp, men storfisk bør en ikke vente seg for mange av. Større og feitere fisk finnes i Borttjørnan nord av Sleppen, ca. 5 km oppover langs Sleppelva.


  Veibeskrivelse

  Når du skal til Holvassgamma kan du ta Fosenbussen direkte fra Trondheim som tar bilfergen fra Flakk og fortsetter mot Åfjord. Om sommeren går en lettest fra sørenden av Nordsætervatnet, opp Litlseterdalen og over Bjørndalsheia. Si fra til bussjåføren hvor du vil gå av, så kan han stoppe der det passer. Oppe i Litlseterdalen er det ofte kjørt opp skispor over Svanavatnet og videre ned til Holvatnet vinterstid.

  Bilister anbefales å parkere på parkeringsplassen sør for brua inn til Bjørndalen (ikke merket på kartet). Vær oppmerksom på at liene på nordvestsiden av Holvatn er temmelig bratte, så det kan være lurt å ta nedover når du er på høyde med et lite tjern (390) på Bjørndalsheia. Lysvasselva må krysses for å komme til gamma. Vading skjer enklest litt lenger opp i elva sett ifra Holvatnet.

  En annen rute inn til gamma er fra Rødsjøkrysset. Her kan en om sommeren kjøre et stykke inn mot Holvatnet via garden Litllia. Når man er kommet inn til Avelsgården tar man noenlunde korteste kurs mot gamma, vest for Småtjønnan (ikke langs Holvatnet). Stien som går her kan være vanskelig å følge til tider. Vinterstid når isen er trygg, er det mulig å gå inn Holvatnet på isen.


  Utdrag av koiematrisa

  Tabellen kan scrolles sidelengs.

  FACTS Senge-
  plasser
  Bord-
  plasser
  År Terreng Sykkel Topp-
  tur
  Jakt/
  Fiske
  Gitar Vaffel-
  jern
  Spesialiteter
  Holvassgamma 8 16 1978 S - (x) - x x båt

  REISE-
  TID
  Privatbil Offentlig transport
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter Trans-
  port
  Kjøre-
  tid
  Sommer Vinter
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Gang-
  tid
  Total
  reise
  Holvassgamma 2:00 3:00 5:00 3:00 5:00 buss/
  båt
  2:30 4:00 6:30 4:00 6:30

  TRANS-
  PORT
  Alt. Transport Rute over Avstigning
  Holvassgamma 1


  2

  Regionbuss 350 Rissa
  Regionbuss 452 Åfjord

  Hurtigbåt 810
  Regionsbuss 452 Åfjord
  Trondheim - Rissa
  Rissa - Åfjord

  Trondheim - Vanvikan
  Vanvikan - Åfjord
  Rissa skysstasjon
  Rødsjø

  Vanvikan
  Rødsjø

  Sjekk Koiematrisa for mer informasjon og sammenligning med andre koier.

  Parkering

  Sommerstid: Ved Avelsgården (spør om lov!) eller på parkeringsplass sør for brua inn til Bjørndalen.
  Vinterstid: Ved Rødsjøen eller på parkeringsplass sør for brua inn til Bjørndalen.