Vi skaper muligheter for studenter innen bergfag

Samtidig som vi beriker studietiden

Traineeordning & Trainee Norsk Bergindustri

Norsk Bergindustri lyser ut traineestillinger. Stillingene har en varighet på to år og traineene skal innom tre bedrifter. Se link til nettsidene til Norsk Bergindustri under kontaktinformasjonen.
Søknadsfrist: 17. februar 2017
Oppstart: 1. september 2017

Formål

Trainee-ordningen er rettet mot mastergradsstudenter fra studieprogram ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU. Formålet med ordningen, er å stimulere til rekruttering og gjensidig kompetansebygging hos våre medlemsbedrifter og traineer. Bygging av kompetanse skal skje gjennom arbeide med aktuelle problemstillinger sammen med erfarne medarbeidere i de bedriftene traineen er utplassert.

KONTAKTINFORMASJON

To nye stillinger som trainee for perioden 2017-2019 lyses herved ut. Søknadsfrist 17. februar 2017. Dersom du lurer på noe vedrørende ordningen eller utlyste stillinger, kan du kontakte rådgiver eller tillitsvalgte for traineene:

Ali Reza Tirna: art@norskbergindustri.no

Lars Anker-Rasch: lars.anker.rasch@gmail.com

Søknadsfrist 17. februar 2017

Utlysning av stillinger som trainee 2017


Ida Røisi på jobb hos Sibelco Nordic AS, Stjernøy. FOTO:Ida Røisi

Intervju med Traineer i Norsk Bergindustri

01.02.2016

Navn:Lars Anker Rasch og Tor Helge Hilmarsen

Utdanning:

Lars: Jeg gikk Master i geologi realfag på NTNU med fordypning i berggrunns- og ressursgeologi.

Tor Helge: Jeg er utdannet som sivilingeniør innen tekniske geofag, og har gått retningen Mineralproduksjon og Tekniskressursgeologi.

Bedrifter de har jobbet for:

Lars: Jeg jobber nå i Brønnøy Kalk AS, skal senere til Franzefoss Pukk AS og deretter til Sibelco Nordic AS.

Tor Helge: Jeg har jobbet for Verdalskalk AS som driver med uttak av kalk/marmor i Verdal, nå jobber jeg for Norsk Stein AS som er et pukkverk på Jelsa og skal til Titania AS som tar ut ilmenitt i Hauge i Dalane i min siste periode.

Hvorfor søkte dere stilling som Trainee for Norsk Bergindustri?

Lars: Jeg søkte siden jeg ville bli sikret 2 års arbeid med forskjellige opplevelser, erfaringer og ikke minst muligheten til å oppleve den norske bergindustrien fra tre forskjellige bedrifter i løpet av kort tid. Det er en mulighet som er få forunt i denne industrien, så jeg kunne ikke la den muligheten gå fra meg.

Tor Helge: Jeg så på dette som en unik mulighet for å utvikle meg som gruveingeniør. Den muligheten dette ga med å få jobbe på tre forskjellige plasser, med helt forskjellige utfordringer, var noe jeg mente var den beste starten jeg kunne få på min karriere. I tillegg gir traineeordningen meg muligheten til å bygge et nettverk i industrien ved at de sender meg på kurs og konferanser flere ganger i året.

Hvordan er det å jobbe som Trainee Norsk Bergindustri?

Lars: Opplevelsen frem til nå er veldig bra. Jeg har nok av arbeidsoppgaver. Bedriften har selvsagt sine prosjekter og oppgaver som jeg må være med på, men de er åpne for innspill og forslag til egne prosjekter jeg kan sette i gang. Jeg jobber så å si 100% selvstendig, med andre ord - det er ingen som kikker meg over skulderen og peker på hva jeg skal gjøre til enhver tid. Det må jeg finne ut av selv, noe jeg ser på som en god ting i forhold til å utvikle seg som geolog.

Tor Helge: Jeg har lært veldig mye og fått brukt mye av det jeg lærte på NTNU. Jeg har blitt veldig godt mottatt i bedriftene. Som trainee lærer du å være selvstendig og ta ansvar og man jobber også mye i team og samarbeider med mange ulike yrkesgrupper, det er gøy og veldig lærerikt. Du får gjennomslag for dine egne ideer og bedriftene setter stor pris på deg. Vi sitter i en posisjon som er midt mellom alle avdelinger i driften og ser samspillet mellom dem. Derfor er det lettere for oss å finne nye løsninger på hvordan driften kan effektiviseres. Vi er med og bidrar til bedriftene vi jobber hos, og er der ikke bare for å observere og lære. Det forventes at man presterer.

Er det gode muligheter for fast ansettelse etter en jobb som trainee?

Det er det. Å jobbe som trainee gir deg selvtillit til å vite at kompetansen du sitter med har nytteverdi for en bedrift. Når du har jobbet 8 måneder i en bedrift kan det hende at de vil tilby deg jobb. Bedriftene har derimot ikke lov å tilby deg fast stilling før det er 6 måneder igjen av hele trainee-perioden. Du må derfor jobbe hos alle bedriftene. Du trenger ikke å ta noe valg før du er ferdig med trainee-perioden. Dette gir en stor frihetsfølelse. Bergbransjen er helt nødvendig selv om den er ukjent for mange. Verdens behov for mineraler er økende. Det er en bransje i vekst, det er mye som skjer om dagen. Derfor vil det alltid være behov for kvalifisert kompetanse.

Vil dere anbefale andre aktuelle studenter å søke som Trainee og hvorfor?

Lars: Absolutt! Du får ikke en spennende stilling som trainee om du ikke søker! Du får tilgang til å dra til tre forskjellige steder rundt om i Norge, og den erfaringen er veldig god å ha med seg. Det å bli kjent med mange nye mennesker og forskjellige arbeidsmiljø er aldri en dum ting! Jeg ser for meg at jeg vil sitte igjen med et bredt og godt erfaringsgrunnlag den dagen jeg er ferdig som trainee.

Tor Helge: Jeg vil selvfølgelig anbefale andre til å søke på traineestillingen. Det jeg har lært så langt ville jeg aldri fått muligheten til i løpet av samme tidsperiode hvis jeg hadde valgt noe annet. Man bygger fort et nettverk og blir kjent med mange hyggelige folk, alt fra geologer i nord til bruddsjefer i sør. Som trainee danner du et felleskap med de andre traineene som gir deg god støtte og tilhørighet. Det man sitter igjen med etter endt traineeopphold er at man blir mer ettertraktet på arbeidsmarkedet og man har fått en unik kompetanse. Søk Trainee Norsk Bergindustri!

© 2017 Bergringen    Alt innhold er kopibeskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett    webmaster@bergringen.no    Nettsider av Designbyrået Sjursendesign