Et naturlig knutepunkt mellom studenter, bedrifter og institutt innen bergfag

Vi knytter kontakt og skaper verdi for bransjen

Arbeidsoppgaver

Bergringen har satt ned enkelte arbeidsoppgaver som prioriteres ovenfor organisasjonsarbeidet. Dette for å nå våre mål for både studenter og bedrifter.

Trykk her for å laste ned Bergringens årskalender

Arbeide tilrettelagt for studenter

  1. Rekruttere til studier ved Institutt for geologi og bergteknikk (IGB). Bergringen vil etter hvert satse på en regional målrettet rekruttering. Ved å engasjere bedrifter, lærerkrefter fra NTNU og studenter inn mot videregående skoler i regionen.
  2. Arbeide for at studentene skal trives og fullføre studieløpet ved å formidle nytteverdien og mulighetene ved å inneha geofaglig kompetanse.
  3. Arbeide for å sikre rekruttering til de bransjer som trenger geofaglig kompetanse.
  4. Utvikle et nettverk mellom studenter og bransjen.

 

Rekruttering av vitenskapelig personale

De sentrale fagområdene oppredning, gruvedrift, bergmekanikk og HMS for bergindustrien er fundamentalt nødvendige for å kunne utnytte de geobaserte ressursene i landet vårt. Bergringen vil arbeide for å sikre at disse fagfeltene ved NTNU vil bestå og at NTNU fortsatt skal ha et nasjonalt ansvar for å utvikle og opprettholde disse fagområdene. Bergringen vil innenfor de muligheter som er tilgjengelig søke å påvirke for å sikre nødvendig rekruttering av vitenskapelig kompetent personale til instituttet.


© 2017 Bergringen    Alt innhold er kopibeskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett    webmaster@bergringen.no    Nettsider av Designbyrået Sjursendesign